F&N Agro esk republika s.r.o., Na Maninch 7, 170 00 Praha 7, tel.: 02/83 87 17 01, fax: 02/83 87 01 03
Menu

Herbicidy

Agility
Aurora 40 WG
Battle Delta
Biplay SX
Biplay + Starane
Bolton Tx
Border
Command 36 CS
Dicopur M 750
Express 50 SX
Fenova Super
Gajus
Gramin
Gropper SX
Lentipur 500 FW
Quantum
Refine 50 SX
Safari 50 WG
Toutatis DamTec
Tripali
Venzar 500 SC

Fungicidy

Azaka
Cuproxat SC
Fidum Xtra
Leimay
Propel Duo
Rombus Power
Vendetta

Insekticidy

Alphamiprid 20 SP
Benevia
Coragen 20 SC
Exirel
Fury Power
Nexide
Nexsuba

Moluskocidy

Sluxx HP

Regulátory

Cuadro NT
Flordex 660
Spodnam DC

Adjuvanty

Trend 90

Venzar 500 SC Etiketa Bezpečnostní list

Herbicid k hubení dvouděložných plevelů v cukrovce a krmné řepě.

• Hubení řady dvouděložných plevelů
• Vynikající půdní účinnost
• Dlouhé reziduální působení
• Velmi dobrá selektivita
• Výborný tank-mix partner pro ostatní herbicidy

Účinná látka
lenacil 500 g/l

Formulace
suspenzní koncentrát (SC)

Balení
2 l

Působení přípravku
Venzar 500 SC obsahuje systémový lenacil, který je přijímán kořeny plevelných rostlin. Působí jako půdní herbicid s dlouhým reziduál­ním účinkem na klíčící semena jednoletých plevelů.

Spektrum účinnosti
Venzar 500 SC podporuje účinek Safari 50 WG a dalších listových přípravků na následující klíčící a vzcházející plevele: drchničku rolní, hořčici rolní, heřmánkovité, kokošku pastuší tobolku, mák vlčí, merlík bílý, rdesno červivec, rdesno ptačí, ředkev ohnici, pohanku svlačcovitou, ptačinec žabinec, výdrol řepky, zemědým a další.

Doporučení pro aplikaci
Aplikace se provádí postemergentně od 2 pravých listů cukrovky a krmné řepy až do počátku zapojení řádků (BBCH 12–31), a to vždy na novou plevelnou vlnu do fáze 1. pravého listu plevelů. Během vegetace jsou povoleny max. 3 aplikace. Předpokladem účinnosti je dostatečná půdní vlhkost.
Venzar 500 SC nachází uplatnění ve všech systémech ochrany cukrovky a krmné řepy proti pozdnímu zaplevelení. Používá se zpravidla od druhého ošetření na podporu reziduální účinnosti herbicidních programů založených na Safari 50 WG resp. přípravcích na bázi phenmediphamu, desmediphamu a ethofumesate, vždy v souladu s jejich registrací.

Následné plodiny
Po sklizni řepy ošetřené přípravkem Venzar 500 SC lze bez omezení pěstovat jakoukoli plodinu.

Registrace v České republice


Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte příslušné varovné věty a symboly.