F&N Agro esk republika s.r.o., Na Maninch 7, 170 00 Praha 7, tel.: 02/83 87 17 01, fax: 02/83 87 01 03
Menu

Herbicidy

Agility
Aurora 40 WG
Battle Delta
Biplay SX
Biplay + Starane
Bolton Tx
Border
Cetus
Circuit Sync TEC
Command 36 CS
Dicopur M 750
Envision
Express 50 SX
Fenova Super
Fragma Delta
Gajus
Glean 75 PX
Gramin
Lentipur 500 FW
Quantum
Refine 50 SX
Safari 50 WG
Venzar 500 SC

Fungicidy

Azaka
Criterium
Cuproxat SC
Penncozeb 75 DG
Rombus Trio
Vendetta

Insekticidy

Avaunt 15 EC
Coragen 20 SC
Ecail Ultra
Explicit Plus
Fury 10 EW
Nexide

Moluskocidy

Sluxx HP

Regulátory

Cuadro NT
Flordex
Spodnam DC

Adjuvanty

Trend 90

Hnojiva

Rapsims

Venzar 500 SC Etiketa Bezpečnostní list

Spolehlivý půdní herbicid vhodný do antirezistentních programů

• Hubení širokého spektra plevelů
• Vynikající půdní účinnost
• Dlouhé reziduální působení
• Velmi dobrá selektivita
• Výborný tank-mix partner pro ostatní herbicidy

Venzar 500 SC je půdní herbicid k hubení dvouděložných a trávovitých plevelů v cukrovce a krmné řepě.

Účinná látka
500 g/l lenacil

Formulace
SC, suspenzní koncentrát

Balení
2 l

Působení přípravku
Venzar 500 SC je osvědčený širokospektrální půdní herbicid k hubení dvouděložných a trávovitých plevelů v cukrovce a krmné řepě. Má dlouhodobý účinek na klíčící semena jednoletých plevelů. Venzar 500 SC lze použít ve všech programech ošetření cukrovky a krmné řepy proti pozdnímu zaplevelení. Velmi dobře doplňuje listový účinek přípravku Safari 50 WG. Výhodou je tekutá formulace, která umožňuje snadnou manipulaci s přípravkem a zároveň napomáhá lepší rozpustnosti v postřikové kapalině a rychleji a efektivněji dostává účinnou látku na místo účinku v plevelných rostlinách.

Spektrum účinnosti
Venzar 500 SC podporuje účinek Safari 50 WG a dalších listových přípravků na následující klíčící a vzcházející plevele: drchničku rolní, hořčici rolní, heřmánkovité, kokošku pastuší tobolku, mák vlčí, merlík bílý, rdesno červivec, rdesno ptačí, ředkev ohnici, pohanku svlačcovitou, ptačinec žabinec, výdrol řepky, zemědým a další.

Doporučení pro aplikaci
Aplikace přípravku Venzar 500 SC je možná od 2 pravých listů cukrovky v dávce 0,32 l/ha a to max. 3× za vegetaci. Celková dávka přípravku by neměla přesáhnout 500 g účinné látky na ha v jednom roce.
Viz Doporučení pro aplikaci přípravků Safari 50 WG a Venzar 500 SC.

Následné plodiny
Po sklizni cukrovky ošetřené přípravkem Venzar 500 SC lze bez omezení pěstovat jakoukoli plodinu.

Registrace v České republice

Doporučení pro aplikaci přípravků Safari 50 WG
Venzar 500 SC - sled 3 ošetření

Po dobu 4 měsíců od aplikace přípravku Venzar 500 SC v maximální celkové dávce lze jako náhradní plodinu zařadit pouze cukrovku, krmnou řepu nebo špenát. Ostatní plodiny lze zařadit po uplynutí 4 měsíců a orbě.

Programy k hubení většiny dvouděložných plevelů při snížených nákladech na ochranu

Poznámka: ve všech aplikacích lze přidat herbicid s účinnou látkou ethofumesate (např. Stemat Super, Ethofol 500 SC) k posílení účinnosti na svízel.
*Maximální celková dávka přípravku Betasana SC je 6 l/ha za vegetaci.
**Maximální celková dávka přípravku Mix Double EC je 3 l/ha za vegetaci.

Doporučení pro aplikaci přípravků Safari 50 WG
Venzar 500 SC - sled 5 ošetření

Programy k hubení všech dvouděložných plevelů


Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte příslušné varovné věty a symboly.