F&N Agro esk republika s.r.o., Na Maninch 7, 170 00 Praha 7, tel.: 02/83 87 17 01, fax: 02/83 87 01 03
Menu

Herbicidy

Agility
Aurora 40 WG
Battle Delta
Biplay SX
Biplay + Starane
Bolton Tx
Border
Command 36 CS
Dicopur M 750
Express 50 SX
Fenova Super
Gajus
Gramin
Gropper SX
Lentipur 500 FW
Quantum
Refine 50 SX
Safari 50 WG
Toutatis DamTec
Tripali
Venzar 500 SC

Fungicidy

Azaka
Cuproxat SC
Fidum Xtra
Leimay
Propel Duo
Rombus Power
Vendetta

Insekticidy

Alphamiprid 20 SP
Benevia
Coragen 20 SC
Exirel
Fury Power
Nexide
Nexsuba

Moluskocidy

Sluxx HP

Regulátory

Cuadro NT
Flordex 660
Spodnam DC

Adjuvanty

Trend 90

Vendetta Etiketa Bezpečnostní list

Fungicid k ochraně bramboru proti plísni bramborové
a hnědé skvrnitosti listů bramboru.

• Unikátní spojení dvou osvědčených účinných látek
• Registrace proti plísni bramborové i hnědé skvrnitosti listů bramboru
• Výborná účinnost na obě choroby, vysoký stupeň ochrany hlíz
• Optimální řešení pro druhou polovinu vegetace
•Pozitivní vliv na výši výnosu a kvalitu hlíz bramboru

Účinná látka
azoxystrobin 150 g/l
fluazinam 375 g/l

Formulace
suspenzní koncentrát (SC)

Balení
1l

Působení přípravku
Vendetta je kombinací dvou účinných látek fluazinamu a azoxystrobinu, které se ve své účinnosti vzájemně velmi dobře doplňují. Fluazinam je kontaktní, působí protektivně a má dlouhodobý reziduální účinek. Je vysoce účinný proti plísni bramborové. Azoxystrobin má systémové a translaminární vlastnosti, působí především protektivně. Má velmi dobrou účinnost zejména proti hnědé skvrnitosti listů. Obě účinné látky mají antisporulační efekt.

Spektrum účinnosti
Plíseň bramborová (Phytophthora infestans), hnědá skvrnitost listů bramboru (Alternaria solani).

Vedlejší účinnost
Přípravek vykazuje účinnost i proti sklerotiniovému zahnívání stonků (Sclerotinia sclerotiorum). Tato méně častá choroba natě způsobuje předčasné vadnutí listů v důsledku napadení a následného zlomení stonku (obdobně jako u řepky). Napadení je podporováno zamokřenou půdou, vlhkým počasím a poraněním stonku např. následkem vstupů do porostu. Obecně náchylnější jsou vzrůstnější odrůdy bramboru.

Doporučení pro aplikaci
Aplikace se provádí preventivně, nejlépe na základě signalizace anebo v době, kdy jsou lokální podmínky příznivé pro vývoj choroby. Při absenci signalizace se s ochranou proti plísni začíná zpravidla v době uzavření natě v řádcích. Ošetření zároveň řeší napadení hnědou skvrnitostí.
Přípravek lze aplikovat kdykoliv během vegetace, nicméně vzhledem ke způsobu účinnosti je použití vhodné zejména ve druhé polovině vegetace, tedy v době ukončení růstu natě. Antisporulační působení obou účinných látek zajišťuje vysoký stupeň ochrany hlíz před infekcí.
Vendetta se aplikuje v dávce 0,5 l/ha, povoleny jsou maximálně 3 aplikace v intervalu 7–14 dní v závislosti na tlaku chorob. Doporučené množství vody je 200–500 l/ha podle objemu listové plochy.
K zabránění vzniku rezistence se doporučuje přípravek Vendetta v rámci fungicidních sledů střídat s přípravky na bázi účinných látek s odlišným mechanismem působení.

Registrace v České republice


Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte příslušné varovné věty a symboly.