F&N Agro esk republika s.r.o., Na Maninch 7, 170 00 Praha 7, tel.: 02/83 87 17 01, fax: 02/83 87 01 03
Menu

Herbicidy

Agility
Aurora 40 WG
Battle Delta
Biplay SX
Biplay + Starane
Bolton Tx
Border
Cetus
Circuit Sync TEC
Command 36 CS
Dicopur M 750
Envision
Express 50 SX
Fenova Super
Gajus
Glean 75 PX
Gramin
Lentipur 500 FW
Quantum
Refine 50 SX
Safari 50 WG
Tripali
Venzar 500 SC

Fungicidy

Arsenal
Azaka
Criterium
Cuproxat SC
Penncozeb 75 DG
Rombus Power
Vendetta

Insekticidy

Avaunt 15 EC
Benevia
Coragen 20 SC
Ecail Ultra
Explicit Plus
Fury 10 EW
Nexide

Moluskocidy

Sluxx HP

Regulátory

Cuadro NT
Flordex
Spodnam DC

Adjuvanty

Trend 90

Hnojiva

Rapsims

Trend 90   Bezpečnostní list

Pomocný smáčivý přípravek / adjuvant ve formě rozpustného koncentrátu pro ředění vodou k použití v ochraně rostlin.

• Snížení povrchového napětí postřikové kapaliny
• Zlepšení smáčivosti, pokryvnosti a penetrace účinných látek do rostlinných pletiv
• Podpora účinnosti a zvýšení jistoty aplikace
• Zvýšení odolnosti úletu a smyvu deštěm po aplikaci
• Široké možnosti použití s registrovanými herbicidy, fungicidy, insekticidy

Účinná látka
isodecyl alkohol ethoxylate 90%

Formulace
emulgovatelný koncentrát (EC)

Balení
1 l

Působení přípravku
Trend 90 je adjuvant (smáčedlo), který snižuje povrchové napětí postřikové kapaliny, a tím umožňuje dosažení lepší smáčivosti, pokryvnosti a penetrace účinných látek do rostlinných pletiv. Přispívá tak ke zvýšení odolnosti úletu a smyvu deštěm a především k podpoře účinnosti a jistoty aplikace.

Doporučení pro aplikaci
Trend 90 je určen pro použití v tank-mixu s herbicidy, fungicidy a insekticidy ve všech plodinách. Obvykle se používá na podporu účinnosti herbicidů na bázi sulfonylmočovin. Aplikuje se v koncentraci 0,1% (tj. 1 dcl na 100 l postřikové kapaliny) resp. 0,05% u Safari 50 WG (tj. 0,5 dcl/100 l).

Registrace v České republice

 


Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte příslušné varovné věty a symboly.