F&N Agro esk republika s.r.o., Na Maninch 7, 170 00 Praha 7, tel.: 02/83 87 17 01, fax: 02/83 87 01 03
Menu

Herbicidy

Agility
Aurora 40 WG
Battle Delta
Biplay SX
Biplay + Starane
Bolton Tx
Border
Command 36 CS
Dicopur M 750
Express 50 SX
Fenova Super
Gajus
Gramin
Gropper SX
Lentipur 500 FW
Quantum
Refine 50 SX
Safari 50 WG
Toutatis DamTec
Tripali
Venzar 500 SC

Fungicidy

Azaka
Cuproxat SC
Fidum Xtra
Leimay
Propel Duo
Rombus Power
Vendetta

Insekticidy

Alphamiprid 20 SP
Benevia
Coragen 20 SC
Exirel
Fury Power
Nexide
Nexsuba

Moluskocidy

Sluxx HP

Regulátory

Cuadro NT
Flordex 660
Spodnam DC

Adjuvanty

Trend 90

Osiva kukuřice a řepky ozimé

Osiva kukuřice
pro sezónu 2012

Prodej zajišťuje Ing. Pavel Šitner
e-mail: pavel.sitner@fnagro.cz
tel.: +420 602 742 757

Osiva řepky ozimé
pro sezónu 2012

Katalogové listy ve formátu PDF
ke stažení zde.

Přehled osiv kukuřice


GAUDIO
Rychle dozrávající

FAO 220 Z
Počet řad: 14–16

GAUDIO je velmi raný zrnový hybrid s excelentní odolností k poléhání. Tento dvouliniový hybrid má rychlý počáteční vývoj a mladé rostliny mají vysokou toleranci k nízkým teplotám. Ranost kombinovaná se špičkovým výnosem zrna o nízké vlhkosti a rychlým dozráváním umožňuje jeho pěstování i ve vyšších oblastech. Dvouliniový hybrid Gaudio je určen do obilnářské, bramborářské a pícninářské oblasti pěstování.

Přednosti:
• Top výnosy kukuřice na zrno
• Nízká sklizňová vlhkost zrna
• Rychlé dozrávání rostlin
• Tolerantní k podmínkám pěstování
• Typ zrna mezityp
• Optimální výsevek 90–95 tis. zrn/ha


SL ARISTO
Nejranější hybrid - Novinka 2011

FAO 210 Z / 220 S
Počet řad: 14

Dvouliniový hybrid ARISTO je nový, rychle rostoucí zrnový hybrid. Extrémní ranost umožňuje jeho pěstování i ve vyšších oblastech. Aristo má rychlý počáteční růst, vysoký výnos zrna a vysokou koncentraci energie. To umožňuje jeho využití i na siláž a bioplyn. I přes vyšší rostliny má Aristo vynikající odolnost poléhání. Hybrid Aristo je určen do obilnářské, bramborářské a pícninářské oblasti pěstování.

Přednosti:
• Dvouliniový hybrid (Sc)
• Vysoké výnosy na zrno
• Velmi dobrá odolnost vůči sněti kukuřičné
• Výborné uvolňování vody ze zrna
• Bezproblémové rané výmlaty
• Typ zrna tvrdý až mezityp
• Optimální výsevek 90–95 tis. zrn/ha


ISANTO
Nová velmi raná silážka - Novinka 2012

FAO 230 S / 230 Z
Počet řad: 10–12

ISANTO je nový velmi raný hybrid silážní kukuřice. Ve státních odrůdových pokusech na Slovensku v letech 2008 a 2009 byl nejlepší z celého sortimentu velmi raných materiálů. Kromě toho se Isanto vyznačuje velmi dobrou stabilitou rostlin. Tento nový hybrid se dá využít i pro pěstování na zrno. Isanto je určeno do obilnářské, bramborářské a pícninářské oblasti pěstování.

Přednosti:
• Dvouliniový hybrid (Sc)
• Vysoký výnos celkové suché hmoty
• Vysoká škrobnatost
• Využití na siláž i zrno
• Typ zrna mezityp
• Optimální výsevek 85–95 tis. zrn/ha


LIBRETTO
Robustní a výborně olistěný silážní hybrid

FAO 240 S
Počet řad: 12–14

LIBRETTO je vysoce výnosný silážní hybrid určený pro chovatele skotu s vysokou užitkovostí. Mohutná konstituce a velký kořenový systém jsou předpokladem odolnosti k poléhání. Dvouliniový hybrid Libretto má dynamický a velmi rychlý počáteční vývoj. Jeho vysoký a stabilní výnos silážní hmoty, vysoká koncentrace energie a vysoký výnos energie z 1 ha jej předurčuje na výrobu bioplynu. Libretto je určeno do výrobní oblasti obilnářské a bramborářské.

Přednosti:
• Dvouliniový hybrid (Sc)
• Stabilní a vysoký výnos silážní hmoty
• Vysoká koncentrace energie
• Hybrid vhodný na výrobu bioplynu
• Dobrý „stay-green“ efekt
• Typ zrna mezityp
• Optimální výsevek 90–95 tis. zrn/ha


DONCARLO
Vysoký výnos zrna a velmi dobrý výnos silážní hmoty s excelentní kvalitou

FAO 240 Z / 250 S
Počet řad: 14–16

DONCARLO je hybrid určený k využití jak na zrno, tak i na siláž. Vysoký podíl palic ve sklízené silážní hmotě, výborný výnos zelené hmoty a excelentní kvalita silážní hmoty jej doporučují i k pěstování na výrobu bioplynu. Hybrid Doncarlo má velmi vysokou odolnost poléhání, rychlý počáteční růst a velmi dobrou odolnost vůči sněti kukuřičné (Ustilago maydis) a helmintosporiové skvrnitosti (Helmintosporium turcicum). V registračních zkouškách v rakouském AGES obsadil tento hybrid druhé místo ve výnosu siláže. Velmi silný ,,stay-green efekt,, u Doncarla umožňuje flexibilní termín sklizně, rostliny zůstávají dlouho zelené. Lze jej pěstovat i v chladnějších polohách, kde dosahuje vysokého vzrůstu a velmi dobrého výnosu zrna. Doncarlo je určen do obilnářské a bramborářské oblasti pěstování.

Přednosti:
• Dvouliniový hybrid (Sc)
• Univerzální využití na zrno, siláž i výrobu bioplynu
• Velmi vysoký výnos zrna
• Vysoká koncentrace energie
• Hybrid vhodný na výrobu bioplynu
• Silný „stay-green“ efekt
• Typ zrna mezityp až zub
• Optimální výsevek 85–95 tis. zrn/ha


LEONELLO
Plastický hybrid kombinující vysoký výnos a kvalitní siláž

FAO 260 S
Počet řad: 14–16

LEONELLO je dvouliniový silážní hybrid, který poskytuje velmi kvalitní kukuřičnou siláž. Má výbornou odolnost k poléhání a vynikající zdravotní stav. Leonello je plastický k podmínkám pěstování. Ideální hybrid pro chovatele skotu, kteří potřebují vyrobit dostatek kvalitní kukuřičné siláže s vysokým podílem zrna. Hybrid je určen do řepařské, obilnářské a bramborářské výrobní oblasti.

Přednosti:
• Dvouliniový hybrid (Sc)
• Využití na siláž, bioplyn a LKS
• Kombinace vysokého výnosu a kvality
• Nenáročný na podmínky pěstování
• TOP kvalita kukuřice na siláž
• Typ zrna tvrdý až mezityp
• Optimální výsevek 85–95 tis. zrn/ha


SL GASPARO
Výnosný a zdravý

FAO 270 Z
Počet řad: 12–14

Raná zrnová kukuřice SL GASPARO má velmi dobrou odolnost poléhání ve spojení s vysokými výnosy zrna. Tento dvouliniový hybrid prokazuje dobrou rezistenci proti sněti kukuřičné. Výmlat je bezproblémový, výborně se uvolňuje voda ze zrna, sláma se snadno zaorává. Využít lze i na sklizeň LKS, případně na mačkané vlhké konzervované zrno. Tolerance k půdním podmínkám, přísuškům a chladným lokalitám rozšiřuje zařazení tohoto hybridu do všech obilnářských a řepařských výrobních oblastí.

Přednosti:
• Dvouliniový hybrid (Sc)
• Vysoká adaptabilita k podmínkám pěstování
• Vysoký výnos zrna, snadný výmlat
• Dobrá rezistence proti sněti kukuřičné
• Typ zrna mezityp až zub
• Optimální výsevek 80–90 tis. zrn/ha


ADORNO
Zdravý a plastický

FAO 280 S / 280 Z
Počet řad: 14–16

Středně raný hybrid ADORNO je určen pro pěstování zejména na zrno. Má vysoký výnosový potenciál, výbornou plasticitu k výrobním podmínkám a špičkový zdravotní stav. Adorno vytváří robustní rostliny s pevným stonkem a mohutným kořenovým systémem, má výbornou odolnost k poléhání. Využit lze i na siláž. Hybrid Adorno je doporučen k pěstování v oblastech obilnářské, řepařské a kukuřičné.

Přednosti:
• Dvouliniový hybrid (Sc)
• Vysoký výnos zrna
• Vynikající zdraví a plasticita
• Výborné uvolňování vody ze zrna
• Výborná odolnost poléhání
• Typ zrna tvrdý až mezityp
• Optimální výsevek 80–90 tis. zrn/ha


Přehled osiv řepky ozimé


FREDDY

Freddy je nová raná odrůda ozimé řepky. Poskytuje špičkový výnos zrna a vysoký obsah oleje a má velmi dobrou rezistenci vůči chorobám. Vysoká HTS kombinovaná s vysokým počtem šešulí zaručuje vysoký výnosový potenciál.

• liniová odrůda
• vysoký výnos semene
• vysoká olejnatost
• velmi dobrý zdravotní stav

Agrotechnika pěstování
Doporučený výsevek
60–(80) rostlin/m2, 3–4,5 kg/ha
Termín setí 15. srpen–5. září
Hloubka setí 2–3,5 cm


SAMMY

Sammy je nová liniová odrůda řepky s velmi raným kvetením a zralostí. Přednosti odrůdy Sammy jsou špičkový výnos semene, vysoká olejnatost a excelentní odolnost proti poléhání.

• liniová odrůda
• vysoký výnos semene
• vysoká odolnost poléhání
• excelentní tolerance
na PhomaSclerotinia

Agrotechnika pěstování
Doporučený výsevek
60–(80) rostlin/m2, 3–4,5 kg/ha
Termín setí 15. srpen–5. září
Hloubka setí 2–3,5 cm


TOMMY

Sammy je nová liniová odrůda řepky s velmi raným kvetením a zralostí. Přednosti odrůdy Sammy jsou špičkový výnos semene, vysoká olejnatost a excelentní odolnost proti poléhání.

• liniová odrůda
• vysoký výnos semene
• vysoká odolnost poléhání
• excelentní tolerance na PhomaSclerotinia

Agrotechnika pěstování
Doporučený výsevek
60–(80) rostlin/m2, 3–4,5 kg/ha
Termín setí 15. srpen–5. září
Hloubka setí 2–3,5 cm


HYBRISUN

Hybrisun je restaurovaný hybrid ozimé řepky se středně pozdní zralostí. Je středně vysoký, má velmi dobrou stabilitu rostlin, vysoký výnos a vynikající odolnost vůči Phoma. Hybrisun disponuje velmi rychlým vývojem na podzim, a proto je vhodný i pro pozdnější výnosy (do 10. září).

• hybrid
• velmi vysoký výnos semene
• vynikající stabilita
• excelentní odolnost vůči Phoma

Agrotechnika pěstování
Doporučený výsevek
45–60 rostlin/m2
Termín setí 15. srpen–10. září
Hloubka setí 2–3 cm


Pro zobrazení PDF souborů je potřeba Adobe Reader.


Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte příslušné varovné věty a symboly.