F&N Agro esk republika s.r.o., Na Maninch 7, 170 00 Praha 7, tel.: 02/83 87 17 01, fax: 02/83 87 01 03
Menu

Herbicidy

Agility
Aurora 40 WG
Battle Delta
Biplay SX
Biplay + Starane
Bolton Tx
Border
Cetus
Circuit Sync TEC
Command 36 CS
Dicopur M 750
Envision
Express 50 SX
Fenova Super
Fragma Delta
Gajus
Glean 75 PX
Gramin
Lentipur 500 FW
Quantum
Refine 50 SX
Safari 50 WG
Venzar 500 SC

Fungicidy

Azaka
Criterium
Cuproxat SC
Penncozeb 75 DG
Rombus Trio
Vendetta

Insekticidy

Avaunt 15 EC
Coragen 20 SC
Ecail Ultra
Explicit Plus
Fury 10 EW
Nexide

Moluskocidy

Sluxx HP

Regulátory

Cuadro NT
Flordex
Spodnam DC

Adjuvanty

Trend 90

Hnojiva

Rapsims

Lentipur 500 FW Etiketa Bezpečnostní list

Hospodárné ošetření ozimých obilnin a máku

• Hubení chundelky, psárky a řady dvouděložných plevelů
• Možnost aplikace na podzim i na jaře
• Flexibilní dávkování
• Použití sólo nebo v tank-mixu
• Výhodná kombinace s herbicidem Aurora 40 WG pro komplexní odplevelení ozimých obilnin
• Registrace v máku setém

Lentipur 500 FW je herbicid určený k hubení chundelky metlice, psárky polní, heřmánkovitých a dalších dvouděložných plevelů v ozimé pšenici, ozimém ječmeni, žitě, tritikale bez podsevu a v máku.

Účinná látka
500 g/l chlorotoluron

Formulace
SC, suspenzní koncentrát

Balení
10 l

Působení přípravku
Chlorotoluron je přijímán kořeny i listy rostlin, blokuje fotosyntézu. Srážky po aplikaci, dostatečná půdní vlhkost a dobře připravený pozemek bez hrud příznivě ovlivňují herbicidní účinnost. Vysoká hrudovitost a vysoký obsah jílovitých nebo organických částic v půdě účinnost naopak snižují.

Spektrum účinnosti

Citlivé plevele
Jednoděložné

Chundelka metlice, psárka polní, jílky, lipnice roční
Dvouděložné
Heřmánky, rmeny, heřmánkovce, kokoška pastuší tobolka, ptačinec žabinec, hluchavka nachová, rdesna, pryšce, laskavec ohnutý, merlíky, drchnička rolní, chrpa polní, konopice polní, kolenec rolní

Středně citlivé plevele
Pomněnka rolní, zemědým lékařský

Odolné plevele
Vytrvalé plevele, svízel, violky, rozrazily

Doporučení pro aplikaci
Obilniny
Lentipur 500 FW lze aplikovat buď preemergentně (2 l/ha) nebo postemergentně od 3. listu obilniny do konce odnožování v dávce 1,5–3 l/ha. Časná podzimní nebo časná jarní aplikace je nejúčinnější. Přípravek je možno aplikovat už od +5 °C, doporučená dávka vody je 200–300 l/ha. Neošetřovat porosty mechanicky poškozené.

Dávkování dle velikosti chundelky
1–2 listy 1,5 l/ha
3–5 listů 2–2,5 l/ha
5 a více listů 3 l/ha

Doporučené kombinace

Obilniny 1,5–3 l +
+ 0,1 l Fragma Delta POST, jaro
+ 40–50 g Aurora 40 WG
+ 0,6–2 l Stabilan 750 SL
+ 0,75–1 l Dicopur M 750
+ 0,3–0,8 l přípravky na bázi fluroxypyru
+ 0,8–1,1 l Dicopur D Extra
+ 20–30 g Pike
+ 5–10 g Glean 75 PX
+ 10 g Glean 75 PX PRE, CPOST
+ 20–30 g Grodyl 75 WG
+ 33 g Kantor Plus
+ 150–180 g Lintur 70 WG
+ 18,5 g Logran 20 WG PRE
+ 0,6 l Mustang
+ 2,5–3,3 l Stomp 400 SC CPOST
+ 0,3 l BeFlex CPOST

Mák PRE 0,8–1,2 l/ha +
0,125–0,25 l Command 36 CS
POST 1–2,4 l +
0,1–0,3 l přípravky na bázi fluroxypyru

Kombinace
Kombinace s herbicidy Fragma Delta, Aurora 40 WG a sulfonylmočovinami je možné aplikovat i za nižších teplot (kolem +5 °C). Kombinace s fluroxypyrem je vhodné aplikovat až při teplotách +10 °C. Pro komplexní odplevelení ozimých obilnin lze použít výhodnou kombinaci s herbicidem Aurora 40 WG.


Doporučení pro aplikaci
Mák setý
Lentipur je použitelný pro preemergentní i postemergentní ošetření, sólo aplikace i kombinace.
• PRE - do 3 dnů po zasetí, dostatečná půdní vlhkost, déšť po aplikaci zvyšuje účinnost
• POST - porost nesmí být poškozen škůdci nebo mechanicky
• Dávka vody 300 l/ha

Registrace v České republice


Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte příslušné varovné věty a symboly.