F&N Agro esk republika s.r.o., Na Maninch 7, 170 00 Praha 7, tel.: 02/83 87 17 01, fax: 02/83 87 01 03
Menu

Herbicidy

Agility
Aurora 40 WG
Battle Delta
Biplay SX
Biplay + Starane
Bolton Tx
Border
Circuit Sync TEC
Command 36 CS
Dicopur M 750
Express 50 SX
Fenova Super
Gajus
Gramin
Lentipur 500 FW
Quantum
Refine 50 SX
Safari 50 WG
Toutatis DamTec
Tripali
Venzar 500 SC

Fungicidy

Azaka
Cuproxat SC
Leimay
Rombus Power
Vendetta

Insekticidy

Avaunt 15 EC
Benevia
Coragen 20 SC
Exirel
Explicit Plus
Fury Power
Fury Power Duo
Nexide

Moluskocidy

Sluxx HP

Regulátory

Cuadro NT
Flordex 660
Spodnam DC

Adjuvanty

Trend 90

Hnojiva

Rapsims

Lentipur 500 FW Etiketa Bezpečnostní list

Herbicid k hubení chundelky metlice a dvouděložných plevelů v obilninách a máku setém.

• Spolehlivé hubení chundelky metlice a řady dvouděložných plevelů
• Možnost aplikace na podzim i na jaře
• Flexibilní dávkování
• Možnost použití sólo nebo v tank-mixu
• Výhodný balíček s herbicidem Aurora 40 WG

Účinná látka
chlorotoluron 500 g/l

Formulace
suspenzní koncentrát (SC)

Balení
1 l, 10 l

Působení přípravku
Přípravek obsahuje systémovou účinnou látku chlorotoluron, která je přijímána kořeny i listy plevelných rostlin. Srážky po aplikaci, dostatečná půdní vlhkost a dobře připravený pozemek bez hrud příznivě ovlivňují herbicidní účinnost. Reziduální působení v půdě je 4–5 měsíců.

Doporučení pro aplikaci
Obilniny
V pšenici ozimé, ječmeni ozimém a triticale ozimém se aplikace provádí postemergentně od 3. listu obilniny až do konce odnožování, tj. BBCH 13–29. V žitě ozimém je ošetření doporučeno ve fázi plně vyvinutého 3. listu, tj. BBCH 13. V pšenici ozimé lze přípravek aplikovat i preemergentně.
Nejlepších výsledků je dosahováno při časné podzimní, případně časné jarní aplikaci. Přípravek je účinný již při teplotách od +5 °C.
Doporučené množství vody: 200–300 l/ha.
Doporučené dávkování v závislosti na velikosti chundelky metlice:
1–2 listy: 1,5 l/ha, 3–5 listů: 2–2,5 l/ha, 5 a více listů: 3 l/ha
Doporučené kombinace, postemergentní aplikace:
1,5–3 l Lentipur 500 FW
+ 40–50 g Aurora 40 WG, podzim/jaro
+ 7–15 g Glean 75 PX, podzim
+ 0,3 l BeFlex, podzim
+ 50 g Tripali, jaro
+ 0,75–1 l Dicopur M 750, jaro
+ 0,3–0,8 l přípravky na bázi fluroxypyru, jaro

Mák setý
Aplikovat lze preemergentně do 2 dnů po zasetí anebo postemergentně od 6. listu máku. Při aplikaci musí mít listy máku vytvořenou dostatečnou voskovou vrstvu. V máku bílém je maximální jednorázová dávka 1,2 l/ha.
Preemergentně je možné použít tank-mix Lentipur 500 FW 0,8–1,2 l/ha + Command 36 CS 0,125–0,2 l/ha

Registrace v České republice


Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte příslušné varovné věty a symboly.