F&N Agro esk republika s.r.o., Na Maninch 7, 170 00 Praha 7, tel.: 02/83 87 17 01, fax: 02/83 87 01 03
Menu

Herbicidy

Agility
Aurora 40 WG
Battle Delta
Biplay SX
Biplay + Starane
Bolton Tx
Border
Command 36 CS
Dicopur M 750
Express 50 SX
Fenova Super
Gajus
Gramin
Gropper SX
Lentipur 500 FW
Quantum
Refine 50 SX
Safari 50 WG
Toutatis DamTec
Tripali
Venzar 500 SC

Fungicidy

Azaka
Cuproxat SC
Fidum Xtra
Leimay
Propel Duo
Rombus Power
Vendetta

Insekticidy

Alphamiprid 20 SP
Benevia
Coragen 20 SC
Exirel
Fury Power
Nexide
Nexsuba

Moluskocidy

Sluxx HP

Regulátory

Cuadro NT
Flordex 660
Spodnam DC

Adjuvanty

Trend 90

Propel Duo
Etiketa Bezpečnostní list

Fungicid k ochraně obilnin proti houbovým chorobám.

• Kombinace dvou odlišně působících účinných látek, které se vzájemně výborně doplňují
• Mimořádně široké spektrum účinku
• Pozitivní vliv na vitalitu rostlin a výši výnosu
• Řešení vhodné především pro tzv. T2 aplikace
• Bez omezení v OP II. stupně zdrojů vod a na svažitých pozemcích

Účinná látka
bixafen 75 g/l
prothioconazole 150 g/l

Formulace
emulgovatelný koncentrát (EC)

Balení
5 l

Působení přípravku
Propel Duo je kombinovaný fungicid s preventivním, kurativním a reziduálním účinkem, obsahující bixafen a prothioconazole. Bixafen je lokálně systémová účinná látka ze skupiny karboxamidů. Působí jako inhibitor enzymu sukcinátu dehydrogenasy v rámci dýchacího řetězce hub (skupina SDHI). Vyznačuje se dlouhou dobou účinku proti širokému spektru houbových chorob. Prothioconazole je systémově působící účinná látka ze skupiny triazolů. Blokuje syntézu ergosterolu, čímž brání tvorbě buněčných membrán patogena. Houba se nemůže dále vyvíjet a odumírá. Prothioconazole po aplikaci proniká do vodivých pletiv ošetřených rostlin a následně je akropetálně transportován i do těch částí, které nebyly přímo zasaženy postřikem. Kromě hubení širokého spektra chorob má příznivý vliv na celkovou vitalitu rostlin a snižuje nebezpečí výskytu tzv. nespecifických skvrn. Obě účinné látky s různými místy účinku se vzájemně velmi dobře doplňují a cílí tak na všechna vývojová stadia houbových patogenů. To přináší výhody z hlediska účinnosti a širokého aplikačního okna, ale také dlouhodobosti působení a zabránění rozvoji rezistence. Synergie látek navíc příznivě působí na fyziologické procesy rostlin. Ošetřené rostliny lépe odolávají stresovým podmínkám, zejména suchu, a mají větší velikost zdravé listové plochy. Tím se zvyšuje výkon fotosyntézy, což má pozitivní vliv na výši výnosu.

Doporučení pro aplikaci
Propel Duo je určen pro použití v pšenici ozimé a jarní, pšenici špaldě, pšenici tvrdé, ječmeni ozimém a jarním, triticale ozimém a jarním a v žitě ozimém. Je vhodný především pro tzv. T2 aplikace (obvykle konec sloupkování až začátek/konec metání), kdy se plně uplatní jeho široké spektrum účinnosti plus výnosový efekt v důsledku nárůstu asimilační plochy listů. Aplikaci je doporučeno provádět na počátku napadení. Během vegetace jsou povoleny max. 2 aplikace. Doporučená dávka vody je 200–400 l/ha. Formulace přípravku zajišťuje vysokou odolnost dešťovým srážkám po aplikaci. Srážky 1 hodinu po aplikaci zpravidla nesnižují účinnost, pokud již došlo k zaschnutí postřikové kapaliny na listech ošetřených rostlin. Neaplikovat na vlhký porost nebo během vysokých poledních teplot.

Pšenice, triticale, žito ozimé
Choroby pat stébel

Propel Duo 0,8–1 l/ha, aplikace se provádí na začátku sloupkování (BBCH 30–32). Přípravek zajišťuje vysoký stupeň ochrany proti stéblolamu, jakož i proti časným infekcím braničnatek nebo padlí. V případě nižšího tlaku chorob lze použít dávku 0,8 l/ha.

Choroby listů a klasů
Propel Duo 0,8–1 l/ha, aplikace se zpravidla provádí od fáze plně rozvinutého praporcového listu až do konce metání (BBCH 39–59), vždy v závislosti na výskytu chorob a zvoleném systému (sledu) ošetření. V případě nižšího tlaku chorob nebo v systému 2 a více ošetření lze použít dávku 0,8 l/ha.

Ječmen
Choroby pat stébel

Propel Duo 0,6–0,8 l/ha, aplikace se provádí na začátku sloupkování (BBCH 30–32). Přípravek zajišťuje vysoký stupeň ochrany proti stéblolamu, jakož i proti časným infekcím skvrnitostí ječmene nebo padlí. V případě nižšího tlaku chorob lze použít dávku 0,6 l/ha.
Choroby listů a klasů
Propel Duo 0,6–0,8 l/ha, aplikace se zpravidla provádí od fáze objevení se praporcového listu až do začátku metání (BBCH 37–51), vždy v závislosti na výskytu chorob a zvoleném systému (sledu) ošetření. V případě nižšího tlaku chorob nebo v systému 2 a více ošetření lze použít dávku 0,6 l/ha.

Mísitelnost
Propel Duo je mísitelný s běžně používanými insekticidy (např. Nexide, Fury Power) a regulátory růstu na bázi účinných látek chlormequat chloride, trinexapac-ethyl
(Cuadro NT), ethephon (Flordex 660) a prohexadione. Vzhledem k parametrům přípravku ho není třeba mísit s dalšími fungicidy. Základní podmínkou kombinací je vzájemná kompatibilita použitých přípravků. V případě potřeby je nutné provést zkoušku mísitelnosti při správném naředění. Vícenásobné směsi anebo použití s kapalným dusíkatým hnojivem DAM 390 se nedoporučují.

Registrace v České republice


Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte příslušné varovné věty a symboly.