F&N Agro esk republika s.r.o., Na Maninch 7, 170 00 Praha 7, tel.: 02/83 87 17 01, fax: 02/83 87 01 03
Menu

Herbicidy

Agility
Aurora 40 WG
Battle Delta
Biplay SX
Biplay + Starane
Bolton Tx
Border
Cetus
Circuit Sync TEC
Command 36 CS
Dicopur M 750
Envision
Express 50 SX
Fenova Super
Fragma Delta
Gajus
Glean 75 PX
Gramin
Lentipur 500 FW
Quantum
Refine 50 SX
Safari 50 WG
Venzar 500 SC

Fungicidy

Azaka
Criterium
Cuproxat SC
Penncozeb 75 DG
Rombus Trio
Vendetta

Insekticidy

Avaunt 15 EC
Coragen 20 SC
Ecail Ultra
Explicit Plus
Fury 10 EW
Nexide

Moluskocidy

Sluxx HP

Regulátory

Cuadro NT
Flordex
Spodnam DC

Adjuvanty

Trend 90

Hnojiva

Rapsims

Command 36 CS Etiketa Bezpečnostní list

Neprostupná obrana před plevely

• Základ ochrany řepky olejky a dalších polních plodin
• Výborná účinnost na svízel přítulu
• Moderní CS formulace
• Spolehlivá účinnost i za sucha
• Flexibilní dávkování
• Výhodný tank-mix partner
• Bez aplikačních omezení

Command 36 CS je preemergentní herbicid k hubení svízele přítuly a dalších dvouděložných plevelů v porostech brambor, hrachu, máku setého, řepky olejky, okurky seté, tykve obecné, fazolu keříčkového, hrachoru setého, cizrny beraní a nově i do cukrovky.

Účinná látka
360 g/l Klomazon

Formulace
CS suspenze kapsulí

Balení
0,5 l a 2 l

Působení přípravku
Command 36 CS je registrován v rozpětí dávek, které umožňují zvolit odpovídající dávku podle konkrétních místních podmínek, zejména podle typu půdy. Jako u jiných půdních herbicidů platí i zde zásada, že na půdách lehkých se aplikuje dávka při dolní hranici rozpětí.
Díky originální CS formulaci lze Command 36 CS používat v dávkách, které zajišťují aplikaci vyššího množství účinné látky na 1 ha v porovnání s původní formulací a registrací přípravku. Díky tomu je rozšířeno spektrum účinnosti na plevele, tj. při vyšších dávkách účinné látky se významně zvyšuje účinnost na citlivé plevele, jako jsou: svízel přítula, merlíky, ptačinec žabinec, hluchavka nachová, kokoška pastuší tobolka, tetlucha kozí pysk, penízek rolní, rdesna, starček.

Dávkování a aplikace
Řepka olejka
Command 36 CS +
pethoxamid/napropamide/metazachlor

Tank mix herbicidu Command 36 CS s uvedenými účinnými látkami zajišťuje dokonalou účinnost při výborné selektivitě. Při preemergentní aplikaci nehrozí problém opožděného ošetření, na rozdíl od post- emergentních produktů není problém s přerůstajícími plevely. Tank mix umožňuje hubení velmi širokého spektra dvouděložných plevelů a řady plevelných trav. Vhodným složením kombinace lze cíleně hubit převládající plevele, např. pethoxamid přináší vyšší úroveň účinku na obtížné kakosty, napropamide je výborný na heřmánky, atp. Navíc při vyšších dávkách Commandu 36 CS dochází k zbrzdění vzcházení výdrolu, což umožňuje aplikovat graminicidy až v době, kdy je výdrol většinou zcela vzešlý.

Mák setý
V máku lze Command 36 CS aplikovat pre- emergentně do 3 dnů po zasetí. Nejpoužívanější a ekonomicky velice výhodná je kombinace Lentipur 500 FW + Command 36 CS v dávce 0,8–1,2 l + 0,125–0,25 l/ha. Toto ošetření zajistí udržení bezplevelného porostu v kritickém počátečním období vývoje, kdy je konkurenceschopnost máku nedostatečná. Command 36 CS lze kombinovat i s dalšími registrovanými preemergentními herbicidy (např. Merlin nebo Callisto).

Brambor
Command 36 CS lze v bramborách aplikovat společně s registrovanými přípravky na bázi metribuzinu či linuronu. Termín aplikace Commandu 36 CS v bramborách je po slepé proorávce, vegetační vrcholy bramboru však nesmějí být nad povrchem půdy!

Hrách
Optimální termín aplikace do 3 dnů po zasetí, opět je vhodné aplikovat s registrovanými partnerskými herbicidy na bázi pendimethalinu či linuronu proti dvouděložným plevelům.

Cukrovka
Command 36 CS lze v cukrovce aplikovat postemergentně, a to ve stadiu 2 až max. 8 listů. Mračňák a další citlivé plevele by v době aplikace měly být optimálně ve fázi vzcházení.

Přednosti CS formulace
• Selektivita - CS formulace zajišťuje pozvolnější uvolňování účinné látky, zároveň tato formulace vykazuje zvýšenou selektivitu vůči kulturním plodinám
• Rozšířená registrace - formulace umožnila registraci Commandu 36 CS do více plodin

Následné a náhradní plodiny
Po zaorání řepky ozimé lze na jaře vysévat tyto náhradní plodiny: brambor, kukuřici, cukrovku, krmnou řepu, pšenici jarní, ječmen jarní, oves, slunečnici a brukvovitou zeleninu.
U porostů zakládaných na jaře a ošetřených přípravkem Command 36 CS lze vysévat následující náhradní plodiny: kukuřici, cukrovku, krmnou řepu, brambory, oves a brukvovitou zeleninu. Po středním zpracování půdy lze vysévat také pšenici jarní, ječmen jarní a slunečnici.

Registrace v České republice


Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte příslušné varovné věty a symboly.