F&N Agro esk republika s.r.o., Na Maninch 7, 170 00 Praha 7, tel.: 02/83 87 17 01, fax: 02/83 87 01 03
Menu

Herbicidy

Agility
Aurora 40 WG
Battle Delta
Biplay SX
Biplay + Starane
Bolton Tx
Border
Command 36 CS
Dicopur M 750
Express 50 SX
Fenova Super
Gajus
Gramin
Gropper SX
Lentipur 500 FW
Quantum
Refine 50 SX
Safari 50 WG
Toutatis DamTec
Tripali
Venzar 500 SC

Fungicidy

Azaka
Cuproxat SC
Fidum Xtra
Leimay
Propel Duo
Rombus Power
Vendetta

Insekticidy

Alphamiprid 20 SP
Benevia
Coragen 20 SC
Exirel
Fury Power
Nexide
Nexsuba

Moluskocidy

Sluxx HP

Regulátory

Cuadro NT
Flordex 660
Spodnam DC

Adjuvanty

Trend 90

Envision Etiketa Bezpečnostní list

Neselektivní herbicid k hubení jednoletých a vytrvalých dvouděložných a jednoděložných plevelů.

• Moderní formulace na bázi Envision TechnologyTM, bez obsahu tallowaminu
• Zvýšená odolnost srážkám po aplikaci
• Minimální pěnivost po naředění
• Větší komfort a bezpečnost pro uživatele
• Lepší ekotoxikologický profil pro životní prostředí

Účinná látka
glyphosate 450 g/l
(glyphosate IPA 607 g/l)

Formulace
rozpustný koncentrát (SL)

Balení
20 l

Působení přípravku
Envision je neselektivní listový herbicid se systémovým účinkem. Rostliny ho přijímají výhradně zelenými částmi a asimilačním prouděním je rozveden do celé rostliny. Touto translokací se docílí zničení vytrvalých částí víceletých plevelů. Současně jsou hubeny všechny ostatní vzešlé semenné plevele. Není přijímán kořeny a nepůsobí na semena. Předpokladem úspěšného hubení vytrvalých hluboko zakořeněných plevelů je vytvoření dostatečné listové plochy v době postřiku, aby se zabezpečil co největší příjem účinné látky rostlinou. Nejúčinnější jsou ošetření v době plného růstu. Příznaky působení jsou postupné vadnutí, žloutnutí, zasychání a zahnědnutí zasažených rostlin během 10–16 dnů. Za chladu a sucha se příznaky mohou projevit později, účinek se zvětšuje vyšší intenzitou světla a relativní vlhkostí vzduchu. Všechny kultivační práce je možné provádět až s dostatečným odstupem od aplikace.
Rychlost působení přípravku lze podpořit aplikací tank-mixu se smáčedlem Trend 90 (0,1 %) nebo s jiným vhodným adjuvantem.
Použití je vhodné zejména za podmínek nepříznivých pro aktivní růst rostlin.

Doporučení pro aplikaci
Orná půda - strniště
Postřik se provádí po sklizni, kdy má pýr vyvinuty nejméně 3–4 listy. Dávka se řídí druhem a stupněm zaplevelení. Na likvidaci vytrvalých plevelů včetně pýru se obvykle používá dávka 2,4–3,2 l/ha, na jednoleté plevele, výdrol obilnin a řepky zpravidla stačí dávka 1,6 l/ha.
Kultivace a setí jsou možné nejdříve 7 dní po aplikaci na vytrvalé plevele, 3 dny po aplikaci na jednoleté trávy, výdrol obilnin a jednoleté dvouděložné plevele. Dávka vody 80–250 l/ha.

Jádroviny, peckoviny (mimo broskvoň)
Postřik se provádí po sklizni, dále do fáze zeleného poupěte u jádrovin a fáze otevření kalichů peckovin. Aplikujte nejdříve na dvouletou výsadbu. Nutno zabránit kontaktu přípravku s větvemi a kmeny. Dávka vody 200–400 l/ha.

Louky a pastviny
Spodní hranice dávkování se použije proti jednoletým plevelům, dávka 3,2 l/ha proti vytrvalým travám a dávka 4 l/ha proti vytrvalým dvouděložným plevelům. Při silném výskytu pampelišky lékařské, kopřivy dvoudomé, řebříčku obecného, pcháče se doporučuje ošetřovat dávkou 4,8 l/ha. Dávka vody 150–250 l/ha.

Nezemědělská půda
Ošetření lze provádět po celé období vegetace, nejlépe od poloviny května do konce čer­vna. Spodní hranice dávkování se použije proti jednoletým plevelům. Dávka vody 80–250 l/ha.

Registrace v České republice


Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte příslušné varovné věty a symboly.