F&N Agro esk republika s.r.o., Na Maninch 7, 170 00 Praha 7, tel.: 02/83 87 17 01, fax: 02/83 87 01 03
Menu

Herbicidy

Agility
Aurora 40 WG
Battle Delta
Biplay SX
Biplay + Starane
Bolton Tx
Border
Command 36 CS
Dicopur M 750
Express 50 SX
Fenova Super
Gajus
Gramin
Gropper SX
Lentipur 500 FW
Quantum
Refine 50 SX
Safari 50 WG
Toutatis DamTec
Tripali
Venzar 500 SC

Fungicidy

Azaka
Cuproxat SC
Fidum Xtra
Leimay
Propel Duo
Rombus Power
Vendetta

Insekticidy

Alphamiprid 20 SP
Benevia
Coragen 20 SC
Exirel
Fury Power
Nexide
Nexsuba

Moluskocidy

Sluxx HP

Regulátory

Cuadro NT
Flordex 660
Spodnam DC

Adjuvanty

Trend 90

Agility Etiketa Bezpečnostní list

Herbicid k hubení chundelky metlice a dvouděložných plevelů v pšenici ozimé a ječmeni ozimém.

• Vyvážená kombinace dvou účinných látek
• Spolehlivé hubení chundelky metlice
• Výborná účinnost na široké spektrum dvouděložných plevelů
• Dlouhé reziduální působení
• Výborná selektivita

Účinná látka:
diflufenican 100 g/l
chlorotoluron 500 g/l

Formulace
suspenzní koncentrát (SC)

Balení
10 l

Působení přípravku
Agility je kombinovaný herbicid obsahující dvě účinné látky.
Diflufenican je absorbován převážně mladými rostlinami v době klíčení, dále pak kořenovým systémem a listovou plochou. Chlorotoluron je primárně přijímán kořenovým systémem, sekundárně listy. Po aplikaci diflufenican vytvoří na povrchu půdy tenkou vrstvu, chlorotoluron proniká do hloubky v závislosti na půdní vlhkosti. Vzcházející plevele jsou poté hubeny při pronikání vrstvou diflufenicanu anebo účinkem chlorotoluronu prostřednictvím kořenů. U již vzešlých plevelných rostlin se uplatní účinnost obou látek přes listy. Reziduální působení přípravku dlouhodobě brání novému vzcházení citlivých plevelů.

Spektrum účinnosti přípravku
Citlivé plevele
Chundelka metlice, psárka polní, jílek, lipnice roční, svízel přítula, heřmánkovité plevele, hluchavky, chrpa modrá, kakosty, kokoška pastuší tobolka, mák vlčí, merlík bílý, opletka obecná, penízek rolní, ptačinec žabinec, rdesna, rozrazily, výdrol řepky, výdrol slunečnice, úhorník, violky, zemědým lékařský.

Doporučení pro aplikaci
Aplikace se provádí na podzim, časně post­emergentně, tj. ve fázi 1–3 listů obilniny (BBCH 11–13), kdy plevele vzchází a nejsou přerostlé.

Chundelka metlice je nejlépe hubena do 3. listu, svízel přítula do 2. přeslenu. Při silném výskytu výdrolu řepky (např. v důsledku minimalizace) je vhodná kombinace s herbicidem Glean 75 PX v dávce 7 g/ha. V případě potřeby a při zohlednění vývojové fáze plevelů lze Agility aplikovat až do poloviny odnožování obilniny (BBCH 25).

Doporučená dávka vody: 300 l/ha.

Následné plodiny
Po hluboké orbě není omezení.

Náhradní plodiny
Po hluboké orbě lze vysévat ječmen jarní, pšenici jarní, kukuřici, luskoviny, jarní řepku, lze sázet brambory.

Registrace v České republice


Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte příslušné varovné věty a symboly.