F&N Agro esk republika s.r.o., Na Maninch 7, 170 00 Praha 7, tel.: 02/83 87 17 01, fax: 02/83 87 01 03
Menu

Herbicidy

Agility
Aurora 40 WG
Battle Delta
Biplay SX
Biplay + Starane
Bolton Tx
Border
Cetus
Circuit Sync TEC
Command 36 CS
Dicopur M 750
Envision
Express 50 SX
Fenova Super
Fragma Delta
Gajus
Glean 75 PX
Gramin
Lentipur 500 FW
Quantum
Refine 50 SX
Safari 50 WG
Venzar 500 SC

Fungicidy

Azaka
Criterium
Cuproxat SC
Penncozeb 75 DG
Rombus Trio
Vendetta

Insekticidy

Avaunt 15 EC
Coragen 20 SC
Ecail Ultra
Explicit Plus
Fury 10 EW
Nexide

Moluskocidy

Sluxx HP

Regulátory

Cuadro NT
Flordex
Spodnam DC

Adjuvanty

Trend 90

Hnojiva

Rapsims

Agility Etiketa Bezpečnostní list

S jistotou a včas proti širokému spektru plevelů

• Kombinace dvou účinných látek
• Široké spektrum účinnosti včetně chundelky a svízele
• Výborná selektivita
• Dlouhodobé reziduální působení

Herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu k hubení jednoděložných a dvouděložných plevelů v ječmeni ozimém a pšenici ozimé.

Účinná látka:
Diflufenikan 100 g/l
Chlortoluron 500 g/l

Formulace
SC suspenzní koncentrát

Balení
10 l

Působení přípravku
Agility je kombinovaný herbicid obsahující dvě navzájem se doplňující účinné látky.
Diflufenican je převážně absorbován mladými rostlinami v době klíčení, sekundárně pak kořenovým systémem a listovou plochou. Chlorotoluron je absorbován převážně kořenovým systémem, sekundárně listy. Při preemergentní aplikaci vytvoří diflufenican na povrchu půdy tenkou vrstvu, chlortoluron proniká do hloubky v závislosti na půdní vlhkosti. Vzcházející plevele jsou ničeny při pronikání povrchovou vrstvou (diflufenican) anebo když plevele vytvářejí kořenový systém (chlorotoluron). Při včasné postemergentní aplikaci se vzájemně doplňuje účinnost obou látek absorpcí listy a kořeny.

Spektrum účinnosti přípravku
Chundelka metlice, jílek, lipnice roční, psárka polní, svízel přítula, kokoška pastuší tobolka, ptačinec žabinec, penízek rolní, hluchavka nachová, mák vlčí, rozrazily, violky, lebeda rozkladitá, chrpa modrák, merlík bílý, heřmánkovité plevele, rdesna, kakosty, pryskyřník rolní, vikev.

Dávkování a aplikace
Agility je určeno pro podzimní postemergentní aplikaci k hubení chundelky metlice a širokého spektra dvouděložných plevelů, včetně svízele přítuly, violek, rozrazilů a hluchavek.
Ozimou pšenici je možné ošetřovat od vzejití do konce odnožování.
V ozimém ječmeni je Agility použitelné od 1. plně vyvinutého listu.

Preemergentně se ošetřují plochy s dobře připravenou půdou bez hrud. Na lehkých a kamenitých půdách je vhodné aplikovat přípravek časně postemergentně.
Při postemergentní aplikaci neošetřovat poškozené nebo nedostatečně hluboko zaseté obilniny. Agility je nutné aplikovat co nejdříve, při postemergentní aplikaci od děložních listů plevelů, svízel optimálně do 1. přeslene, chundelka metlice do 1–3 listů. V případě silného výskytu výdrolu řepky (např. v důsledku minimalizace) je vhodná kombinace s herbicidem Glean 75 PX v dávce 5–7g/ha.

Upozornění
Nepodsévat jeteloviny a nemíchat s kapalnými hnojivy a DAM 390.

Následné plodiny
Po hluboké orbě není omezení.

Náhradní plodiny
Po hluboké orbě lze vysévat ječmen jarní, pšenici jarní, kukuřici, luskoviny, jarní řepku, lze sázet brambory.

Registrace v České republice


Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte příslušné varovné věty a symboly.