F&N Agro esk republika s.r.o., Na Maninch 7, 170 00 Praha 7, tel.: 02/83 87 17 01, fax: 02/83 87 01 03
Menu

Herbicidy

Agility
Aurora 40 WG
Battle Delta
Biplay SX
Biplay + Starane
Bolton Tx
Border
Command 36 CS
Dicopur M 750
Express 50 SX
Fenova Super
Gajus
Gramin
Gropper SX
Lentipur 500 FW
Quantum
Refine 50 SX
Safari 50 WG
Toutatis DamTec
Tripali
Venzar 500 SC

Fungicidy

Azaka
Cuproxat SC
Fidum Xtra
Leimay
Propel Duo
Rombus Power
Vendetta

Insekticidy

Alphamiprid 20 SP
Benevia
Coragen 20 SC
Exirel
Fury Power
Nexide
Nexsuba

Moluskocidy

Sluxx HP

Regulátory

Cuadro NT
Flordex 660
Spodnam DC

Adjuvanty

Trend 90

Alphamiprid 20 SP Etiketa Bezpečnostní list

Insekticid k ochraně řepky olejky, máku, slunečnice, cukrovky a řady dalších plodin včetně jádrovin, peckovin, chmele, zeleniny ve sklenících a okrasných rostlin proti širokému spektru škůdců.

• Systémová účinnost, translaminární působení
• Široká registrace proti škůdcům řepky olejky
• Možnost použití v řadě dalších polních plodin, v sadech i sklenících
• Bezproblémová mísitelnost v tank-mixu s pyretroidy
• Bez označení z hlediska rizika pro včely, bez hlášení aplikace

Účinná látka:
acetamiprid 200 g/kg

Formulace
ve vodě rozpustný prášek (SP)

Balení
500 g

Evidenční číslo
4053-13

IRAC skupina
4A

ROZSAH POUŽITÍ

POVOLENÉ MENŠINOVÉ POUŽITÍ | Alphamiprid 20 SP

Působení přípravku
Alphamiprid 20 SP obsahuje systémovou účinnou látku acetamiprid ze skupiny neonikotinoidů. Škůdce hubí kontaktně a požerově, má rychlý nástup účinku a dlouhé reziduální působení proti všem vývojovým stadiím škůdců.

Přípravek je bez označení z hlediska rizika pro savce, ptáky, včely, půdní mikroorganismy a necílové rostliny. Není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod.

Doporučení pro aplikaci
Řepka olejka
Krytonosec čtyřzubý a řepkový
Aplikace se provádí při prvním výskytu dospělců v porostu, resp. na základě monitoringu podle kritických hodnot výskytu škůdce, a to zpravidla koncem března až v první polovině dubna. Použití je doporučeno v tank-mixu s pyretroidem Fury Power, který přináší kombinaci dvou odlišných mechanismů účinku a umožňuje dosažení vyšší jistoty zásahu. Kromě toho výrazně snižuje riziko vývoje rezistentních populací škůdců.

Blýskáček řepkový
Aplikace se provádí na základě monitoringu náletu škůdce, a to obvykle od začátku prodlužovacího růstu do začátku kvetení. Cílem je ochrana dorostlých poupat. Vyšší dávka z uvedeného intervalu se použije v případě silnějšího výskytu škůdce.

Krytonosec šešulový, bejlomorka kapustová
Aplikace se provádí na základě monitoringu v době plného květu. V případě silnějšího výskytu šešulových škůdců nebo pro dosažení delší reziduální účinnosti je vhodné použít vyšší dávku z uvedeného intervalu.

Zápředníček polní
Aplikace v řepce olejce ozimé se provádí na podzim, v době výskytu škůdce, ve fázi plně vyvinutých děložních listů až do devíti a více pravých listů řepky (BBCH 10–19).

Mák setý
Bejlomorka maková
Aplikace se provádí na základě monitoringu výskytu škůdce, a to obvykle ve fázi háčkování poupat. Aplikaci je možné provádět až do začátku kvetení (BBCH 61).

Slunečnice
Klopušky, třásněnky
Aplikace se provádí na základě monitoringu v době výskytu škůdce v porostu. Aplikaci je možné provádět až do fáze plného květu (BBCH 65).

Cukrovka
Makadlovka řepná
Aplikace se provádí na základě monitoringu v době náletu škůdce do porostu. Aplikaci je možné provádět v době uzavírání porostu.

Brambor
Mandelinka bramborová
Aplikace se provádí podle kritických hodnot výskytu škůdce v době maxima líhnutí larev, tj. obvykle při převažujícím výskytu larválních stadií L1–L3.

Jádroviny
Mšice, vlnatka krvavá
Aplikace se provádí na základě monitoringu při prvním škodlivém výskytu škůdců.

Jabloň
Obaleč jablečný
Aplikace se provádí na základě signalizace náletu škůdce. V rámci antirezistentní strategie je doporučeno střídání s diamidy (např. Coragen, Exirel).

Peckoviny - štítenka zhoubná
Třešeň, višeň - zobonosky, květopas peckový, vrtule třešňová
Slivoň - zobonosky
Aplikace se provádí na základě signalizace resp. monitoringu výskytu škůdců. Druhové a odrůdové citlivosti nejsou známé. Před ošetřením se doporučuje ověřit citlivost na několika rostlinách.


Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte příslušné varovné věty a symboly.