F&N Agro esk republika s.r.o., Na Maninch 7, 170 00 Praha 7, tel.: 02/83 87 17 01, fax: 02/83 87 01 03
Menu

Herbicidy

Agility
Aurora 40 WG
Battle Delta
Biplay SX
Biplay + Starane
Bolton Tx
Border
Command 36 CS
Dicopur M 750
Express 50 SX
Fenova Super
Gajus
Gramin
Gropper SX
Lentipur 500 FW
Quantum
Refine 50 SX
Safari 50 WG
Toutatis DamTec
Tripali
Venzar 500 SC

Fungicidy

Azaka
Cuproxat SC
Fidum Xtra
Leimay
Propel Duo
Rombus Power
Vendetta

Insekticidy

Alphamiprid 20 SP
Benevia
Coragen 20 SC
Exirel
Fury Power
Nexide
Nexsuba

Moluskocidy

Sluxx HP

Regulátory

Cuadro NT
Flordex 660
Spodnam DC

Adjuvanty

Trend 90

Stallion SyncTEC Etiketa Bezpečnostní list

Moderní řešení širokého spektra plevelů v hrachu, bobu a bramboru

• Inovativní formulace
Sync TEC
• Spolehlivá účinnost proti
širokému spektru plevelů
• Dlouhodobé působení
• Snadná a bezpečná aplikace

Stallion Sync TEC je preemergentní herbicid k hubení lipnicovitých a dvouděložných plevelů v hrachu, bobu a bramboru.

Účinná látka
30 g/l Klomazon
333 g/l Pendimethalin

Formulace
CS, suspenze kapsulí

Balení
5 l

Působení přípravku
Stallion Sync TEC je selektivní půdní herbicid s dlouhým reziduálním působením. Obsahuje dvě účinné látky, clomazone a pendimethalin. Clomazone proniká do rostlin kořeny a u citlivých druhů inhibuje biosyntézu prekursorů chlorofylu a karotenoidů. Plevele během několika dnů žloutnou, vybělují a hynou. Pendimethalin inhibuje počáteční růst a vývoj klíčních rostlin plevelů. Zasažené rostliny hynou krátce po vyklíčení nebo vzejití. Synergický efekt dvou účinných látek umožňuje hubení širokého plevelného spektra.

Citlivé plevele
Ježatka kuří noha, lipnice roční, svízel přítula, laskavec ohnutý, merlík bílý, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, zemědým lékařský, hluchavky, pomněnka rolní, pohanka svlačcovitá, rdesno ptačí, lilek černý, ptačinec žabinec, rozrazily, violka rolní, výdrol řepky.

Méně citlivé plevele
Rdesno červivec, hořčice polní, heřmánkovité plevele, kopřiva žahavka.

Doporučení pro aplikaci
Hrách setý na zrno, bob polní
Přípravek se aplikuje preemergentně, a to ihned po zasetí. Semena by měla být zakryta min. 2,5 cm půdy.

Brambor
Přípravek se aplikuje preemergentně, po slepé proorávce, nejpozději 7 dní před vzejitím brambor. Není určen pro použití v množitelských porostech bramboru.

Herbicidní film vzniklý po aplikaci přípravku nesmí být porušen následným zpracováním půdy anebo prudkými srážkami bezprostředně po postřiku. Přípravek se nedoporučuje používat na písčitých a velmi lehkých půdách a na půdách s obsahem humusu nad 10 %.

Následné plodiny
Při použití přípravku na jaře není v rámci běžných osevních postupů volba následných plodin na podzim nebo na jaře příštího roku omezena. Následné plodiny je možné vysévat po zpracování půdy do hloubky min. 25 cm.

Rozsah registrovaného použití


Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte příslušné varovné věty a symboly.