F&N Agro esk republika s.r.o., Na Maninch 7, 170 00 Praha 7, tel.: 02/83 87 17 01, fax: 02/83 87 01 03
Menu

Herbicidy

Agility
Aurora 40 WG
Battle Delta
Biplay SX
Biplay + Starane
Bolton Tx
Border
Cetus
Circuit Sync TEC
Command 36 CS
Dicopur M 750
Envision
Express 50 SX
Fenova Super
Gajus
Glean 75 PX
Gramin
Lentipur 500 FW
Quantum
Refine 50 SX
Safari 50 WG
Tripali
Venzar 500 SC

Fungicidy

Arsenal
Azaka
Criterium
Cuproxat SC
Penncozeb 75 DG
Rombus Power
Vendetta

Insekticidy

Avaunt 15 EC
Benevia
Coragen 20 SC
Ecail Ultra
Explicit Plus
Fury 10 EW
Nexide

Moluskocidy

Sluxx HP

Regulátory

Cuadro NT
Flordex
Spodnam DC

Adjuvanty

Trend 90

Hnojiva

Rapsims

Coragen 20 SC Etiketa Bezpečnostní list

Nekompromisní ochrana výnosu a kvality pěstovaných plodin

• Hubení širokého spektra škůdců
• Vysoká účinnost i na již rezistentní populace hmyzu
• Kontaktní a požerový účinek
• Vhodný do systémů integrované produkce (SISPO)
• Neškodný pro užitečný hmyz a včely
• Možnost okamžitého vstupu do porostu po zaschnutí postřiku

Coragen 20 SC je insekticidní přípravek k ochraně jabloní, hrušní, révy vinné, bramboru a kukuřice proti škůdcům.

Účinná látka:
200 g/l chlorantraniliprole

Formulace
SC, suspenzní koncentrát

Balení
300 ml

Působení přípravku
Coragen 20 SC s účinnou látkou chlorantraniliprole z nové skupiny účinných látek (antranilidiamidy, IRAC skupina 28) vykazuje vynikající účinek na řadu škůdců z řádu Lepidoptera a některých dalších druhů z řádu Coleoptera. Hubí i škůdce s již vzniklou rezistencí (např. mandelinka bramborová, obaleč jabloňový). Je vhodný pro využití v systémech integrované produkce a ochrany rostlin (SISPO). Účinná látka vykazuje velmi nízkou toxicitu k savcům, ptákům, rybám a užitečným členovcům.
Coragen 20 SC ovlivňuje ryanodinové receptory cílového hmyzu, blokuje svalovou regulaci a způsobuje rychlou paralýzu a úhyn. Expozice toxické dávce vede v důsledku ochrnutí k bezprostřednímu zastavení příjmu potravy s plným účinkem za 2–4 dny od ošetření. Působí i ovicidně a hubí všechna larvální stádia a v některých případech i dospělce citlivých druhů hmyzu. Rychlý nástup účinku znamená vysokou úroveň ochrany plodiny před poškozením.
Coragen 20 SC účinkuje specificky na housenky motýlů (Lepidoptera) a některé další skupiny hmyzu (brouci, Coleoptera). Mezi základní vlastnosti přípravku patří: dlouhá rezidualita, vysoká a rychlá účinnost již od nízkých dávek, široké spektrum účinku, bez negativního efektu na užitečné členovce (včely, slunéčka, Trichogramma evanescens, aj.). Zasažený hmyz rychle přestává přijímat potravu a dochází k mortalitě. Účinná látka proniká do rostlinných pletiv, kde je chráněna před vymytím (translaminární aktivita).

Doporučení pro aplikaci
Jabloně, hrušně

Obaleč jablečný, obaleči slupkoví (obaleč zimolezový, obaleč ovocný, obaleč zahradní), obaleči pupenoví (obaleč jabloňový, obaleč pupenový), podkopníčci (podkopníček ovocný, podkopníček spirálový)
Aplikace se provádí podle signalizace, od počátku kladení vajíček do začátku líhnutí housenek každé generace.

Réva vinná
Aplikace se provádí podle signalizace, od počátku kladení vajíček do začátku líhnutí housenek každé generace.

Brambor
Aplikace proti mandelince bramborové se provádí podle signalizace, na počátku líhnutí larev. Vyšší dávka z uvedeného rozpětí se použije při silnějším výskytu škůdce a při požadovaném delším reziduálním účinku.

Kukuřice
Aplikace proti zavíječi kukuřičnému se provádí podle signalizace, od počátku kladení vajíček do začátku líhnutí housenek.
Ve všech uvedených plodinách je povolena max. 1 aplikace.

Registrace v České republice


Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte příslušné varovné věty a symboly.