F&N Agro esk republika s.r.o., Na Maninch 7, 170 00 Praha 7, tel.: 02/83 87 17 01, fax: 02/83 87 01 03
Menu

Herbicidy

Agility
Aurora 40 WG
Battle Delta
Biplay SX
Biplay + Starane
Bolton Tx
Border
Command 36 CS
Dicopur M 750
Express 50 SX
Fenova Super
Gajus
Gramin
Gropper SX
Lentipur 500 FW
Quantum
Refine 50 SX
Safari 50 WG
Toutatis DamTec
Tripali
Venzar 500 SC

Fungicidy

Azaka
Cuproxat SC
Fidum Xtra
Leimay
Propel Duo
Rombus Power
Vendetta

Insekticidy

Alphamiprid 20 SP
Benevia
Coragen 20 SC
Exirel
Fury Power
Nexide
Nexsuba

Moluskocidy

Sluxx HP

Regulátory

Cuadro NT
Flordex 660
Spodnam DC

Adjuvanty

Trend 90

Bolton Tx Etiketa Bezpečnostní list

Herbicid k hubení jednoletých dvouděložných
a jednoletých jednoděložných plevelů v kukuřici.

• Mimořádně silný tandem dvou účinných látek
• Řešení kompletního spektra dvouděložných plevelů
• Výborná účinnost na ježatku a další plevelné trávy
• Preemergentní i časně postemergentní aplikace až do 4. listu kukuřice
• Dlouhodobý účinek proti následnému zaplevelení

Účinná látka
pethoxamid 300 g/l
terbuthylazine 187,5 g/l

Formulace
suspo emulze (SE)

Balení
10 l

Působení přípravku
Bolton Tx je herbicidní přípravek určený k preemergentnímu i postemergentnímu ošetření kukuřice proti jednoletým jednoděložným a dvouděložným plevelům. Účinná látka terbuthylazine je plevelnými rostlinami přijímána zejména přes kořeny a koleoptile a je rychle rozváděna do chloroplastů rostlinných buněk. Mechanismus účinku spočívá v inhibici fotosyntézy. Citlivé plevele po aplikaci zastavují růst, vykazují listové chlorózy a nekrózy a následně hynou. Klíčící plevele jsou hubeny před vzejitím, v době vzcházení nebo krátce po vzejití. Účinná látka pethoxamid je přijímána především přes kořeny a koleoptile trav a širokolistých plevelů. Mechanismus účinku je založen na inhibici buněčného dělení. V půdě reziduálně působí několik týdnů po aplikaci a brání tak novému vzcházení citlivých plevelů.

Citlivé plevele
Ježatka kuří noha, béry, lipnice roční, rosička krvavá, lesknice kanárská, laskavce, merlíky, lebedy, heřmánky, svízel přítula, lilek černý, durman obecný, hluchavka nachová, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, kakosty, rdesno blešník, opletka obecná, hořčice rolní, ředkev ohnice, pěťour maloúborný, ptačinec žabinec, úhorník mnohodílný, zemědým lékařský a další

Odolné plevele
Pýr plazivý, pcháč oset, ostatní vytrvalé plevele

V dávce 3 l/ha jsou méně citlivé svízel přítula, opletka obecná, ježatka kuří noha a lesknice kanárská.

Doporučení pro aplikaci
Bolton Tx se aplikuje preemergentně, optimálně do 3 dnů po zasetí kukuřice a před vzejitím plevelů, v dávce 3–4 l/ha.
Plná dávka 4 l/ha hubí prakticky kompletní spektrum dvouděložných plevelů a plevelných trav včetně ježatky kuří nohy. Dávka 3 l/ha spolehlivě řeší běžné zaplevelení dvouděložnými plevely, včetně merlíků a laskavců. Herbicidní film nesmí být porušen zpracováním půdy nebo prudkými srážkami bezprostředně po aplikaci.
Přípravek je možné použít i v systému dvou následných ošetření. V tomto případě se Bolton Tx aplikuje preemergentně v dávce 2,5–3 l/ha, a následně se provede ošetření vhodným postemergentním herbicidem. Tento postup je účinným řešením na pozemcích s výskytem vytrvalých plevelů (pýr plazivý, pcháč oset) anebo s etapovitě vzcházející ježatkou kuří nohou.
Bolton Tx lze aplikovat i časně postemergentně, ve fázi 1–4 listů kukuřice. V této fázi se aplikuje obvykle v dávce 2,5–3 l/ha v tank-mixu s vhodným partnerem v závislosti na převládajícím plevelném spektru (Border, Laudis OD, Story a další).

Doporučená kombinace
Bolton Tx 3 l/ha + Border 0,75 l/ha
Optimální řešení pro časnou postemergentní aplikaci ve fázi 1–4 listů kukuřice (BBCH 11–14). Ideální spojení převážně půdního účinku herbicidu Bolton Tx a především listového účinku herbicidu Border přináší razanci 3 účinných látek užitečnou nejen pro oblasti s možným nedostatkem půdní vláhy.
Border (mesotrione 100 g/l) je nový post­emergentní herbicid k hubení jednoletých dvouděložných plevelů a prosovitých trav v kukuřici, registrován je v dávce 0,75–1,5 l/ha.
V tank-mixu s přípravkem Bolton Tx je nositelem působení přes listy plevelů a posílení účinnosti na ježatku kuří nohu, béry, rosičku krvavou, i vzešlé laskavce a merlíky.

Následné a náhradní plodiny
Pěstování následných plodin po sklizni kukuřice ošetřené přípravkem Bolton Tx je bez omezení. Pokud by došlo ke zpracování půdy v kratším období než 150 dní po aplikaci přípravku, tak je doporučeno pouze pěstování kukuřice.

Registrace v České republice


Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte příslušné varovné věty a symboly.