F&N Agro esk republika s.r.o., Na Maninch 7, 170 00 Praha 7, tel.: 02/83 87 17 01, fax: 02/83 87 01 03
Menu

Herbicidy

Agility
Aurora 40 WG
Battle Delta
Biplay SX
Biplay + Starane
Bolton Tx
Border
Cetus
Circuit Sync TEC
Command 36 CS
Dicopur M 750
Envision
Express 50 SX
Fenova Super
Fragma Delta
Gajus
Glean 75 PX
Gramin
Lentipur 500 FW
Quantum
Refine 50 SX
Safari 50 WG
Venzar 500 SC

Fungicidy

Azaka
Criterium
Cuproxat SC
Penncozeb 75 DG
Rombus Trio
Vendetta

Insekticidy

Avaunt 15 EC
Coragen 20 SC
Ecail Ultra
Explicit Plus
Fury 10 EW
Nexide

Moluskocidy

Sluxx HP

Regulátory

Cuadro NT
Flordex
Spodnam DC

Adjuvanty

Trend 90

Hnojiva

Rapsims

Nexide Etiketa Bezpečnostní list

Neomezené řešení širokého spektra škůdců

• Registrace proti širokému spektru škůdců hlavních polních plodin
• Moderní formulace
• Spolehlivá účinnost i za vyšších teplot
• Příznivý ekotoxikologický profil
• Bez nutnosti hlášení aplikace

Nexide je insekticidní přípravek k ochraně rostlin proti žravým a savým škůdcům.

Účinná látka:
60 g/l gamma-cyhalothrin

Formulace
CS, suspenze kapsulí

Balení
1 l

Působení přípravku
Nexide je moderní pyrethroid s širokou registrací. Škůdce hubí jako dotykový a požerový jed, nemá systémový účinek. Na rozdíl od některých starších pyrethroidních přípravků obsahuje účinnou látku pouze v podobě funkčního izomeru, bez izomerů balastních. Jeho dávkování tak může být nižší, tím je snížena zátěž pro životní prostření a přípravek je celkově bezpečnější také pro obsluhu postřikovače.
Inovativní formulace, kdy účinná látka gamma-cyhalothrin je obsažena v mikrokapsulích, má pozitivní vliv na účinnost přípravku i za nepříznivého počasí. Nexide je účinný i za vyšších teplot a je vysoce odolný ke smyvu deštěm již jednu hodinu po aplikaci. Doba účinku je delší, a to zejména během slunečných dní doprovázených vysokými teplotami.

Doporučení pro aplikaci
Řepka ozimá

Krytonosec čtyřzubý, krytonosec řepkový - aplikace se provádí na jaře podle signalizace náletu dospělců do porostu.
Blýskáček řepkový - první aplikace se provádí na začátku prodlužovacího růstu, kdy základ květenství je přilbovitě krytý zelenými lístky, druhé ošetření se provádí v období od prosvítání prvních poupat na okrajích květenství až do začátku kvetení.
Krytonosec šešulový, bejlomorka kapustová - aplikace se provádí dle signalizace, zpravidla od fáze žlutého poupěte do konce plného květu.
Dřepčíci rodu Phyllotreta, dřepčík olejkový - aplikace se provádí na podzim, při prvním zjištění škůdců v porostu vzcházející řepky.
Krytonosec zelný, pilatka řepková - aplikace se provádí na podzim dle signalizace, zpravidla od vzejití řepky až do konce října.

Řepka jarní, hořčice bílá
Dřepčíci rodu Phyllotreta, dřepčík olejkový - aplikace se provádí při prvním zjištění škůdců ve vzcházejících porostech.
Pilatka řepková - aplikace se provádí dle signalizace.
Blýskáček řepkový - první aplikace se provádí na začátku prodlužovacího růstu, kdy základ květenství je přilbovitě krytý zelenými lístky, druhé ošetření se provádí v období od prosvítání prvních poupat na okrajích květenství až do začátku kvetení.

Obilniny
Mšice - aplikace se provádí na jaře dle signalizace resp. výskytu, nejpozději koncem květu.
Mšice jako přenašeči viróz - aplikace se provádí zpravidla na podzim při zjištění prvních výskytů mšic ve vzešlých porostech.
Kohoutci - aplikace se provádí v době maxima líhnutí larev škůdce.

Mák setý
Krytonosec kořenový - aplikace se provádí ihned při zjištění prvního náletu škůdce do porostu.
Krytonosec makovicový - aplikace se provádí před květem, ve fázi háčkování máku.
Mšice maková - aplikace se provádí dle signalizace, nebo při prvním zjištění škůdce v porostu.

Hrách setý, cukrovka, krmná řepa, brambor
Aplikace se provádí dle signalizace, nebo při prvním zjištění mšic v porostech.

Registrace v České republice


Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte příslušné varovné věty a symboly.