F&N Agro esk republika s.r.o., Na Maninch 7, 170 00 Praha 7, tel.: 02/83 87 17 01, fax: 02/83 87 01 03
Menu

Herbicidy

Agility
Aurora 40 WG
Battle Delta
Biplay SX
Biplay + Starane
Bolton Tx
Border
Command 36 CS
Dicopur M 750
Express 50 SX
Fenova Super
Gajus
Gramin
Gropper SX
Lentipur 500 FW
Quantum
Refine 50 SX
Safari 50 WG
Toutatis DamTec
Tripali
Venzar 500 SC

Fungicidy

Azaka
Cuproxat SC
Fidum Xtra
Leimay
Propel Duo
Rombus Power
Vendetta

Insekticidy

Alphamiprid 20 SP
Benevia
Coragen 20 SC
Exirel
Fury Power
Nexide
Nexsuba

Moluskocidy

Sluxx HP

Regulátory

Cuadro NT
Flordex 660
Spodnam DC

Adjuvanty

Trend 90

Nexide Etiketa Bezpečnostní list

Insekticid k ochraně řepky olejky, obilnin a dalších polních plodin
proti škůdcům.

• Široká registrace proti škůdcům hlavních polních plodin
• Inovativní formulace na bázi mikrokapsulí
• Spolehlivá účinnost i za vyšších teplot
• Bez hlášení aplikace z důvodu ochrany včel
• Bez omezení v OP II. stupně zdrojů vod

Účinná látka:
gamma-cyhalothrin 60 g/l

Formulace
suspenze kapsulí (CS)

Balení
1 l

Působení přípravku
Nexide je moderní pyrethroid s širokou registrací. Škůdce hubí jako dotykový a požerový jed, nemá systémový účinek. Na rozdíl od některých starších pyrethroidních přípravků obsahuje účinnou látku pouze v podobě funkčního izomeru, bez izomerů balastních. Jeho dávkování tak může být nižší, tím je snížena zátěž pro životní prostředí a přípravek je celkově bezpečnější také pro obsluhu postřikovače.
Inovativní formulace, kdy účinná látka gamma-cyhalothrin je obsažena v mikrokapsulích, má pozitivní vliv na účinnost přípravku i za nepříznivého počasí. Nexide je účinný i za vyšších teplot a je vysoce odolný ke smyvu deštěm již jednu hodinu po aplikaci. Doba účinku je delší, a to zejména během slunečných dní doprovázených vysokými teplotami.

Doporučení pro aplikaci
Aplikace se provádí na základě signalizace, resp. při zjištění prvního výskytu daného škůdce v porostu.
Dávka vody: 200–400 l/ha v závislosti na plodině.
V plodině jsou povoleny maximálně 2 ošetření za vegetaci.
Nexide není klasifikován z hlediska rizika pro včely, jeho použití tak nepodléhá příslušnému hlášení.
Přípravek není vyloučen z použití v OP II. stupně zdrojů vod.

Registrace v České republice


Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte příslušné varovné věty a symboly.