F&N Agro esk republika s.r.o., Na Maninch 7, 170 00 Praha 7, tel.: 02/83 87 17 01, fax: 02/83 87 01 03
Menu

Herbicidy

Agility
Aurora 40 WG
Battle Delta
Biplay SX
Biplay + Starane
Bolton Tx
Border
Command 36 CS
Dicopur M 750
Express 50 SX
Fenova Super
Gajus
Gramin
Gropper SX
Lentipur 500 FW
Quantum
Refine 50 SX
Safari 50 WG
Toutatis DamTec
Tripali
Venzar 500 SC

Fungicidy

Azaka
Cuproxat SC
Fidum Xtra
Leimay
Propel Duo
Rombus Power
Vendetta

Insekticidy

Alphamiprid 20 SP
Benevia
Coragen 20 SC
Exirel
Fury Power
Nexide
Nexsuba

Moluskocidy

Sluxx HP

Regulátory

Cuadro NT
Flordex 660
Spodnam DC

Adjuvanty

Trend 90

Spodnam DC Etiketa Bezpečnostní list

Prostředek určený k omezení sklizňových ztrát řepky olejky,
hořčice, hrachu, bobu, semenných porostů květáku a obilnin.

• Účinná regulace dozrávání
• Spolehlivá ochrana před výdrolem
• Snížení vlhkosti, usnadnění sklizně
• Omezení sklizňových ztrát
• Pozitivní vliv na zvýšení výnosu

Účinná látka
pinolene 555,4 g/l

Formulace
emulgovatelný koncentrát (EC)

Balení
10 l

Působení přípravku
Spodnam DC je prostředek na bázi pinolenu. Aplikovaný na rostliny působením vzduchu a UV záření polymerizuje a vytváří tak polopropustnou membránu, která umožňuje vysychání šešulí, lusků, případně klasů, a jejich přirozené dozrávání. Zároveň brání pronikání okolní vlhkosti obráceným směrem, tj. zpět do rostliny. Tím zamezuje opakovanému zvlhčování a vysychání šešulí či lusků, které je příčinou jejich pukání a předsklizňových ztrát. Při samotné sklizni pak šešule či lusky díky získané pružnosti předčasně nepraskají vlivem mechanických nárazů sklizňové techniky, což má pozitivní vliv na procento sklizňových ztrát resp. na výši výnosu. Pro dosažení uvedeného efektu je třeba důkladné pokrytí porostu postřikovou kapalinou

Doporučení pro aplikaci
Řepka olejka
Spodnam DC se aplikuje v dávce 1–1,25 l/ha,
v době, kdy polovina šešulí změnila barvu z tmavě zelené na světle žlutou a šešule jsou ještě pružné, tj. zhruba 3 týdny před předpokládanou sklizní.
Dávka přípravku se řídí termínem aplikace, čím kratší je interval mezi termínem aplikace a sklizní, tím nižší dávku lze použít. Pokud se aplikuje 2–3 týdny před sklizní, je vhodná dávka 1 l/ha. Naopak při velmi časné aplikaci, tj. 4–5 týdnů před sklizní je třeba použít 1,25 l/ha. Dávka vody 200–400 l/ha, dle hustoty porostu.

Hořčice, květák-semenné porosty
Aplikace se provádí obdobně jako u řepky olejky, tj. v době, kdy 50 % šešulí mění barvu z tmavě zelené na světle žlutou.

Hrách, bob
Aplikace se provádí v době, kdy hrách začíná dozrávat, semena jsou vyvinutá a tuhá. Porost je obvykle žlutý, lusky jsou světle zelené a ještě pružné.

Obilniny
Aplikace k omezení sklizňových ztrát a udržení kvalitativních parametrů zrna (např. číslo poklesu) se provádí nejlépe ve fázi žluté zralosti (BBCH 87), resp. při vlhkosti zrna 30 % a méně. Vyšší dávku z intervalu 0,3–0,4 l/ha je vhodné použít zejména za podmínek nepříznivých pro dozrávání (déšť, zvýšený výskyt rosy). Vliv aplikace na klíčivost osiva nebyl prověřen.

Důležité upozornění
Spodnam DC je prostředek k omezení sklizňových ztrát, který je možné uvádět na trh v ČR bez povolení ÚKZÚZ a jeho použití tak nepodléhá příslušné evidenci. Spodnam DC není vyloučen z použití v OP II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod.

Rozsah registrovaného použití


Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte příslušné varovné věty a symboly.