F&N Agro esk republika s.r.o., Na Maninch 7, 170 00 Praha 7, tel.: 02/83 87 17 01, fax: 02/83 87 01 03
Menu

Herbicidy

Agility
Aurora 40 WG
Battle Delta
Biplay SX
Biplay + Starane
Bolton Tx
Border
Cetus
Circuit Sync TEC
Command 36 CS
Dicopur M 750
Envision
Express 50 SX
Fenova Super
Gajus
Glean 75 PX
Gramin
Lentipur 500 FW
Quantum
Refine 50 SX
Safari 50 WG
Tripali
Venzar 500 SC

Fungicidy

Arsenal
Azaka
Criterium
Cuproxat SC
Penncozeb 75 DG
Rombus Power
Vendetta

Insekticidy

Avaunt 15 EC
Benevia
Coragen 20 SC
Ecail Ultra
Explicit Plus
Fury 10 EW
Nexide

Moluskocidy

Sluxx HP

Regulátory

Cuadro NT
Flordex
Spodnam DC

Adjuvanty

Trend 90

Hnojiva

Rapsims

Spodnam DC Etiketa Bezpečnostní list

Jasná volba pro předsklizňové aplikace

• Regulace dozrávání
• Snížení vlhkosti
• Ochrana před výdrolem
• Usnadnění sklizně
• Omezení sklizňových ztrát
• Možnost rozložení sklizňových prací
• Zvýšení výnosu
• Zlepšení kvality produkce
• Nově použití i v obilninách

Spodnam DC je prostředek na bázi pinolenu určený k omezení sklizňových ztrát řepky olejky, hořčice, hrachu, bobu, semenných porostů květáku a obilnin.

Účinná látka
555,4 g/l pinolene

Formulace
EC, emulgovatelný koncentrát

Balení
10 l

Působení přípravku
Prostředek aplikovaný na rostliny působením vzduchu polymeruje a vytváří polopropustnou membránu, která umožňuje vysychání šešulí a lusků a jejich přirozené dozrávání. Zároveň brání propouštění vody obráceným směrem, tzn. zpět do rostliny.
Spodnam DC patří do kategorie „nadstavbových“ přípravků. Zamezuje opakovanému zvlhčování a vysychání šešulí či lusků (srážky, rosa), které je příčinou jejich pukání. Při jeho správném použití se vliv povětrnostních podmínek na pukání šešulí (lusků) podstatně sníží.
Při sklizni šešule či lusky, díky získané pružnosti, předčasně nepraskají mechanickými nárazy přiháněče sklizňového stroje. Pro zabezpečení výše uvedeného vlivu prostředku Spodnam DC je nutné, aby postřiková kapalina dokonale pokryla lusk či šešuli. Aplikací prostředku Spodnam DC se prodlouží doba dozrávání o 1–2 dny. Spodnam umožňuje dozrání semen ve všech šešulích, a tím dosažení vyšší klíčivosti, větší HTS a lepší regulaci vodního režimu v případě extrémně suchého počasí.

Doporučení pro aplikaci
Řepka olejka
• Ochrana před výdrolem
Čisté a vyrovnané porosty

Spodnam DC: 1–1,25 l/ha
Dávka přípravku se řídí termínem aplikace, čím kratší je interval mezi termínem aplikace a sklizní, tím nižší dávku lze použít. Pokud se aplikuje 2–3 týdny před sklizní, je vhodná dávka 1 l/ha. Naopak při velmi časné aplikaci, tj. 5–6 týdnů před sklizní je třeba použít 1,25 l/ha - v praxi se příliš nepoužívá. Spodnam se aplikuje v době, kdy polovina šešulí změnila barvu z tmavě zelené na světle žlutou a šešule jsou ještě pružné, tj. zhruba 3 týdny před předpokládanou sklizní.
• Regulace dozrávání - kombinace s přípravky na bázi glyfosátu, např. Envision
Špičkové, výnosově nadějné porosty

Spodnam DC + Envision: 1 + 2 l/ha
Kombinace Spodnamu DC s Envision zajistí vyrovnání dozrávajícího porostu a zároveň přispívá k dosažení vyšší čistoty a nižší vlhkosti sklizně. Tato aplikace se provádí v době, kdy zhruba 2/3 šešulí mají hnědá zrna, tj. přibližně 14 dní před předpokládanou sklizní. Umožňuje dozrání a sklizeň semen i ze spodních pater větví, která jinak nedozrálá zvyšují průměrnou vlhkost nebo se nesklidí a se slámou prochází ven kombajnem. Dávka vody by neměla přesáhnout 250 l/ha.
• Usnadnění sklizně - kombinace s přípravky na bázi glyfosátu, např. Envision
Zaplevelené porosty

Spodnam DC + Envision: 0,5–1 + 3 l/ha
Silně zaplevelené porosty je vhodné připravit pro kombajnovou sklizeň aplikací 3 l/ha přípravku Envision. Tím se dosáhne vysušení porostu, které urychlí sklizeň (vyšší průchodnost kombajnem) a sníží vlhkost sklizeného semene. Doporučená dávka vody je 150–200 l/ha. I v tomto případě lze přidat Spodnam DC jako ochranu před výdrolem.

Hořčice, květák-semenné porosty
Aplikace se provádí obdobně jako u řepky olejky, tj. v době, kdy 50 % šešulí mění barvu z tmavě zelené na světle žlutou.

Hrách, bob
Aplikace se provádí v době, kdy hrách začíná dozrávat, semena jsou vyvinutá a tuhá. Porost je obvykle žlutý, lusky jsou světle zelené a ještě pružné.

Obilniny
Aplikace k omezení sklizňových ztrát a udržení kvalitativních parametrů zrna (např. číslo poklesu) se provádí nejlépe ve fázi žluté zralosti (BBCH 87), resp. při vlhkosti zrna 30 % a méně. Vyšší dávku je vhodné použít zejména za podmínek nepříznivých pro dozrávání (déšť, zvýšený výskyt rosy). Vliv aplikace na klíčivost osiva nebyl prověřen.

Spodnam DC lze aplikovat v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod.

Důležité upozornění
Spodnam DC - nově se jedná o typ prostředku, který je možné uvádět na trh v ČR bez povolení ÚKZÚZ a jeho použití tak ani nepodléhá příslušné evidenci. Výjimkou jsou zásoby, kde je na etiketě uvedeno následující evidenční číslo ÚKZÚZ: 3652-1C (lze spotřebovat do 30. 6. 2017). Spotřebovat je lze s ohledem na dobu použitelnosti resp. datum exspirace konkrétní šarže. Použití těchto zásob podléhá obvyklé evidenci.

Rozsah registrovaného použití


Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte příslušné varovné věty a symboly.