F&N Agro esk republika s.r.o., Na Maninch 7, 170 00 Praha 7, tel.: 02/83 87 17 01, fax: 02/83 87 01 03
Menu

Herbicidy

Agility
Aurora 40 WG
Battle Delta
Biplay SX
Biplay + Starane
Bolton Tx
Border
Cetus
Circuit Sync TEC
Command 36 CS
Dicopur M 750
Envision
Express 50 SX
Fenova Super
Fragma Delta
Gajus
Glean 75 PX
Gramin
Lentipur 500 FW
Quantum
Refine 50 SX
Safari 50 WG
Venzar 500 SC

Fungicidy

Azaka
Criterium
Cuproxat SC
Penncozeb 75 DG
Rombus Trio
Vendetta

Insekticidy

Avaunt 15 EC
Coragen 20 SC
Ecail Ultra
Explicit Plus
Fury 10 EW
Nexide

Moluskocidy

Sluxx HP

Regulátory

Cuadro NT
Flordex
Spodnam DC

Adjuvanty

Trend 90

Hnojiva

Rapsims

Aurora 40 WG Etiketa Bezpečnostní list

Razantní účinek i za nízkých teplot

• Registrace ve všech druzích obilnin
• Výborná účinnost na svízel, hluchavky, rozrazily a další obtížné plevele
• Rychlý kontaktní účinek
• Spolehlivá účinnost i za nízkých teplot (aplikace již od 1 °C)
• Aplikace na podzim i na jaře
• Výhodný tank-mix partner

Aurora 40 WG je postemergentní kontaktní herbicid pro podzimní a jarní aplikaci v pšenici, ječmeni, žitě, tritikale a ovsu. Přípravek má vynikající účinnost zejména na svízel přítulu, rozrazily, lilek černý a velmi dobrý účinek na violky. Vzhledem k těmto vlastnostem je určen zejména do kombinací s herbicidy jak proti jednoděložným, tak i proti dvouděložným plevelům. Samostatně ji lze použít, když chceme likvidovat svízel a rozrazil nebo violky v citlivé fázi (nejlépe 4 listy).

Účinná látka
400 g/kg Karfentrazon-ethyl

Formulace
WG - ve vodě dispergovatelné granule

Balení
400 g

Působení přípravku
Carfentrazone ethyl má velice rychlý kontaktní účinek na citlivé plevele, které odumírají během 5–7 dní po aplikaci. Účinkuje i za nízkých teplot kolem +1 °C, což umožňuje časnou jarní aplikaci, případně aplikaci podzimní. Déšť 1 hodinu po aplikaci již nesnižuje účinnost herbicidu. Rychlý rozklad carfentrazonu v půdě i rostlinách umožňuje výsev následných plodin bez omezení.

Citlivé plevele
Laskavce, svízel přítula, rozrazil břečťanolistý, lilek černý, violka do 4. listu, konopice rolní, penízek, mračňák

Středně citlivé plevele
Kokoška pastuší tobolka, merlíky, hluchavky, bažanka, rdesna

Odolné plevele
Heřmánkovité plevele, mák vlčí, vytrvalé plevele

Doporučení pro aplikaci
Vyšší dávka z doporučeného rozmezí 40–50 g/ha je určena na plevele v pokročilejší vývojové fázi nebo je vhodná při jejich kalamitním výskytu. Pro dobrou účinnost je třeba zajistit kvalitní pokrytí plevelů postřikovou kapalinou. Doporučujeme dávku 300 l postřikové jíchy na 1 hektar. Herbicid aplikujeme v době, kdy je většina rostlin svízele vzešlá.

Registrace v České republice

Aplikace Aurory 40 WG je v současné době bez omezení. Nelze v množitelských porostech ovsa setého.

Kombinace
Aurora 40 WG je výborný partner do kombinací, kde posiluje účinnost na svízel přítulu, violky, rozrazily, hluchavky a řadu dalších dvouděložných plevelů. Pro komplexní odplevelení ozimých obilnin lze použít výhodnou kombinaci Aurora 40 WG + Lentipur 500 FW.

Doporučené kombinace

Obilniny jarní
Postemergentní aplikace
Aurora 40 WG 40–50 g +
+ 0,75–1 l Dicopur M 750
+ 20–30 g Pike
+ 5–7 g Glean 75 PX
+ 18,5–37 g Logran 20 WG
+ 15–30 g Grodyl 75 WG
+ 15–25 g Granstar 75 WG
+ 120–150 g Lintur 70 WG
+ 10–13 g Monitor 75 WG (pšenice jarní)
+ 0,5 l Mustang
+ 0,11–0,15 l Sekator OD
Obilniny ozimé
Postemergentní aplikace
Dvouděložné plevele a chundelka metlice
Aurora 40 WG 40–50 g +
+ 1,5–3 l Lentipur 500 FW
+ 1,5–2 l přípr. na bázi isoproturonu
+ 10–13 g Monitor 75 WG (pšenice)
Dvouděložné plevele
Aurora 40 WG 40–50 g +
+ 20–30 g Pike
+ 5–10 g Glean 75 PX
+ 18,5–37 g Logran 20 WG
+ 15–25 g Granstar 75 WG
+ 0,75–1,0 l Dicopur M 750
+ 0,8–1,1 l Dicopur D Extra
+ 0,5 l Esteron
+ 1,0–1,5 l Bromotril 25 SC
+ 20–30 g Grodyl 75 WG
+ 33 g Kantor Plus
+ 150–180 g Lintur 70 WG
+ 0,6 l Mustang
+ 0,12–0,15 l Sekator OD


Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte příslušné varovné věty a symboly.