F&N Agro esk republika s.r.o., Na Maninch 7, 170 00 Praha 7, tel.: 02/83 87 17 01, fax: 02/83 87 01 03
Menu

Herbicidy

Agility
Aurora 40 WG
Battle Delta
Biplay SX
Biplay + Starane
Bolton Tx
Border
Cetus
Circuit Sync TEC
Command 36 CS
Dicopur M 750
Envision
Express 50 SX
Fenova Super
Fragma Delta
Gajus
Glean 75 PX
Gramin
Lentipur 500 FW
Quantum
Refine 50 SX
Safari 50 WG
Venzar 500 SC

Fungicidy

Azaka
Criterium
Cuproxat SC
Penncozeb 75 DG
Rombus Trio
Vendetta

Insekticidy

Avaunt 15 EC
Coragen 20 SC
Ecail Ultra
Explicit Plus
Fury 10 EW
Nexide

Moluskocidy

Sluxx HP

Regulátory

Cuadro NT
Flordex
Spodnam DC

Adjuvanty

Trend 90

Hnojiva

Rapsims

Cuproxat SC Etiketa Bezpečnostní list

Vysoce účinný měďnatý fungicid do chmele a révy vinné

• Nízký obsah metalické mědi
• Vysoká jemnost částic = lepší adheze a odolnost smytí deštěm
• Velký aktivní povrch = vyšší účinnost
• Nebarví chmelové hlávky
• Nižší kumulace mědi v půdě = nižší zátěž životního prostředí

Cuproxat SC je kontaktní měďnatý fungicid určený na ochranu
proti plísni chmelové ve chmelu a plísni révové v révě vinné.

Účinná látka
345 g/l Tribazický síran měďnatý
(190 g/l Cu)

Formulace
SC suspenzní koncentrát

Balení
10 l, 200 l

Působení přípravku
Síran měďnatý zásaditý je účinná látka, vyráběná technologií, která zaručuje vysoký podíl (více než 70 %) velmi jemných částic, tj. menších než 1 mikron. Velikost částic je u měďnatých fungicidů základním parametrem ovlivňujícím účinnost - čím menší jsou částice, tím větší je aktivní povrch, a tedy i účinnost na jednotku vnesené účinné látky. Další předností jemných částic účinné látky je jejich zvýšená přilnavost na ošetřený povrch listů a rovnoměrnější pokryvnost. Při aplikaci je výhodou snadné rozmíchávání přípravku (tekutá formulace SC) a vyloučení rizika sedimentace v postřikovači, které je dáno jemností částic účinné látky. Z těchto důvodů postačuje, v porovnání s klasickými měďnatými fungicidy na bázi oxychloridu mědi, cca 2,5× nižší množství metalické mědi, při zachování účinnosti. Toto snížení dávky metalické mědi na 1 ha má význam zejména ve víceletých kulturách, jako jsou vinice a chmelnice, kde vlivem hromadění mědi v půdě může dojít k blokování příjmu některých mikroprvků rostlinami. Cuproxat SC vyhovuje požadavkům na snížení dávek Cu++ při ošetřování kulturních plodin.

Dávkování a aplikace
Ve chmelu se používá koncentrace
0,5–0,75 %. Dávka postřikové kapaliny závisí na růstové fázi chmele. Vyšší koncentraci přípravku (0,6–0,75 %) je vhodné použít při vyšším infekčním tlaku peronospory nebo v případě vyšší citlivosti chmele (meristémové kultury). Pokud je běžný infekční tlak nebo je aplikováno více než 2 000 l/ha postřikové kapaliny, je dostatečná koncentrace 0,5 %. V každém případě je třeba zajistit, aby při aplikaci byl dokonale smáčen celý povrch ošetřovaných rostlin.

V révě vinné je dávka 5 l/ha. Dávka vody při klasickém postřiku je 1 000 l/ha, při použití kvalitních rosičů lze dávku vody snížit až na 500 l/ha (zachovat dávku přípravku 5 l/ha). Použití Cuproxatu v průběhu vegetace
zpevňuje pletiva. Rostliny jsou vitálnější, více odolávají infekci houbových chorob. Použití v závěrečných ošetřeních působí na lepší vyzrání réví a následné lepší přezimování rostlin.

Kombinace
Přípravek je mísitelný s přípravky na bázi síry a penconazole. Při přípravě konkrétních tank-mixů nikdy nemíchejte koncentráty, vždy kontrolujte mísitelnost na menším vzorku při správném ředění a ověřujte reakci rostlin na aplikaci tank-mixu.

Registrace v České republice


Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte příslušné varovné věty a symboly.