F&N Agro esk republika s.r.o., Na Maninch 7, 170 00 Praha 7, tel.: 02/83 87 17 01, fax: 02/83 87 01 03
Menu

Herbicidy

Agility
Aurora 40 WG
Battle Delta
Biplay SX
Biplay + Starane
Bolton Tx
Border
Command 36 CS
Dicopur M 750
Express 50 SX
Fenova Super
Gajus
Gramin
Gropper SX
Lentipur 500 FW
Quantum
Refine 50 SX
Safari 50 WG
Toutatis DamTec
Tripali
Venzar 500 SC

Fungicidy

Azaka
Cuproxat SC
Fidum Xtra
Leimay
Propel Duo
Rombus Power
Vendetta

Insekticidy

Alphamiprid 20 SP
Benevia
Coragen 20 SC
Exirel
Fury Power
Nexide
Nexsuba

Moluskocidy

Sluxx HP

Regulátory

Cuadro NT
Flordex 660
Spodnam DC

Adjuvanty

Trend 90

Cuproxat SC Etiketa Bezpečnostní list

Fungicid k ochraně chmele, révy vinné, bramboru, cibule a dalších druhů zeleniny proti houbovým chorobám.

• Kvalitní formulace bez organických rozpouštědel
• Velký aktivní povrch částic pro vyšší účinnost
• Nebarví chmelové hlávky
• Vysoká odolnost smyvu deštěm
• Možnost použití v ekologickém zemědělství

Účinná látka
síran měďnatý zásaditý 345 g/l (190 g Cu/l)

Formulace
suspenzní koncentrát (SC)

Balení
10 l

Působení přípravku
Cuproxat SC obsahuje síran měďnatý zásaditý. Tato účinná látka je vyráběna technologií, která zaručuje vysoký podíl (více než 70 %) velmi jemných částic, tj. menších než 1 mikron. Velikost částic je u měďnatých fungicidů základním parametrem ovlivňujícím účinnost - čím menší jsou částice, tím větší je aktivní povrch, a tedy i účinnost na jednotku vnesené účinné látky. Další předností jemných částic účinné látky je jejich zvýšená přilnavost na ošetřený povrch listů, tedy rovnoměrnější pokryvnost.
Při aplikaci je výhodou snadné rozmíchávání přípravku (tekutá formulace SC) a vyloučení rizika sedimentace v postřikovači, které je rovněž dáno velikostí částic účinné látky. Z těchto důvodů postačuje, v porovnání s klasickými měďnatými fungicidy na bázi oxychloridu mědi, cca 2,5× nižší množství metalické mědi, při zachování účinnosti. Toto snížení dávky metalické mědi na 1 ha má význam zejména ve víceletých kulturách, jako jsou chmelnice a vinice, kde vlivem hromadění mědi v půdě může dojít k blokování příjmu některých mikroprvků rostlinami.

Doporučení pro aplikaci
Chmel
Dávkování závisí na růstové fázi chmele a síle infekčního tlaku. Vyšší dávku přípravku je vhodné použít při vyšším infekčním tlaku nebo v případě vyšší citlivosti chmele (meristémové kultury). Doporučené množství vody je 800–2 000 l/ha v závislosti na výšce rostlin resp. objemu listové hmoty.
Pro zajištění účinnosti ve chmelu je třeba použít aplikační kapalinu v koncentraci 0,5%. Vždy je třeba zajistit dokonalé pokrytí povrchu rostlin postřikem.
Dávka vody v závislosti na růstové fázi chmele:
do BBCH 37: 800–1 000 l/ha
BBCH 37–55: 1 000–1 500 l/ha
od BBCH 55: 2 000 l/ha
Réva vinná
Dávkování závisí na termínu aplikace s ohledem na fázi kvetení. Přípravek má pozitivní vliv na zpevnění pletiv a zvýšení odolnosti infekci houbových chorob. Při použití pro závěrečná ošetření proti plísni se plně uplatní jeho působení na vyzrání réví a následně lepší přezimování keřů. Doporučené množství vody je 300–1 000 l/ha, při aplikaci před květem (do BBCH 61) max. 500 l vody/ha.

Upozornění
Přípravek je registrován také pro použití v bramboru proti plísni bramborové, v cibuli proti plísni cibulové a v dalších druzích zeleniny.
V bramboru, révě a zelenině jsou povoleny max. 4 aplikace. Stejně jako v případě chmele nesmí být překročena maximální dávka 4 kg Cu/ha/rok.
Nelze ošetřovat cibuli určenou ke sklizni s natí. Aplikaci lze provádět rovněž zádovými postřikovači nebo rosiči.
Cuproxat SC je použitelný v systémech integrované produkce révy a zeleniny a v ekologickém zemědělství.

Registrace v České republice


Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte příslušné varovné věty a symboly.