F&N Agro esk republika s.r.o., Na Maninch 7, 170 00 Praha 7, tel.: 02/83 87 17 01, fax: 02/83 87 01 03
Menu

Herbicidy

Agility
Aurora 40 WG
Battle Delta
Biplay SX
Biplay + Starane
Bolton Tx
Border
Command 36 CS
Dicopur M 750
Express 50 SX
Fenova Super
Gajus
Gramin
Gropper SX
Lentipur 500 FW
Quantum
Refine 50 SX
Safari 50 WG
Toutatis DamTec
Tripali
Venzar 500 SC

Fungicidy

Azaka
Cuproxat SC
Fidum Xtra
Leimay
Propel Duo
Rombus Power
Vendetta

Insekticidy

Alphamiprid 20 SP
Benevia
Coragen 20 SC
Exirel
Fury Power
Nexide
Nexsuba

Moluskocidy

Sluxx HP

Regulátory

Cuadro NT
Flordex 660
Spodnam DC

Adjuvanty

Trend 90

Benevia Etiketa Bezpečnostní list

Insekticid k ochraně bramboru proti mandelince bramborové a různých druhů zeleniny a jahodníku proti škůdcům.

• Nová účinná látka s unikátním způsobem účinku a translaminárním působením
• Hubení širokého spektra savých a žravých škůdců včetně molic a třásněnek
• Rychlý nástup účinku a zastavení škodlivého působení hmyzích škůdců
• Redukce stresu z napadení, podpora vitality a využití výnosového potenciálu rostlin
• Vysoká úroveň tolerance k užitečnému hmyzu, použití v systémech integrované produkce

Účinná látka:
cyantraniliprole 100 g/l (= Cyazypyr)

Formulace
olejová disperze (OD)

Balení
1 l

Působení přípravku
Benevia obsahuje novou účinnou látku cyantraniliprole ze skupiny diamidů s kontaktním a požerovým působením. Tato účinná látka u hmyzích škůdců způsobuje svalovou disfunkci vedoucí k bezprostřednímu zastavení příjmu potravy, snížené mobilitě a následnému úhynu. Ošetřené rostliny jsou tak již krátce po aplikaci chráněny před poškozením způsobeným žírem či sáním škůdců. Přípravek působí ovicidně, ovilarvicidně a hubí všechna larvální stadia a dospělce v závislosti na druhu škůdce. Translaminární systém působení umožňuje účinnou ochranu odvrácené listové plochy, která postřikem nebyla přímo zasažena. Vysoká účinnost přípravku vede k eliminaci stresu z napadení, podpoře celkové vitality a přispívá k maximálnímu využití potenciálu pěstovaných plodin. Přípravek je vysoce vhodný pro aktivní použití v rámci antirezistentních programů, protože účinná látka cyantraniliprole nevykazuje křížovou rezistenci s jinými skupinami účinných látek. Benevia má vynikající toxikologický a ekotoxikologický profil s minimálním dopadem na užitečný hmyz, a proto je ideální pro použití v systémech integrované produkce. Přípravek má vysokou odolnost dešťovým srážkám po aplikaci a spolehlivou účinnost i za vyšších teplot.
Benevia hubí mšice, molice, třásněnky, housenky motýlů, zástupce brouků a dvoukřídlých včetně minujících škůdců.

Doporučení pro aplikaci
Brambor
Aplikace proti mandelince bramborové se provádí v době kladení vajíček nebo při výskytu prvních larev. Doporučená dávka vody: 300–600 l/ha.

Cibule, cibule šalotka, česnek
Aplikace proti třásněnce západní se provádí v době kladení vajíček až při výskytu prvních larev. Proti květilce cibulové na začátku letu dospělců (na základě signalizace). Doporučená dávka vody: 200–800 l/ha.

Mrkev, petržel kořenová, pastinák, celer, ředkev, tuřín
Aplikace proti pochmurnatce mrkvové se provádí na začátku letu dospělců (na základě signalizace). Proti housenkám motýlů v době kladení vajíček až při výskytu prvních larev. Proti třásněnce zahradní v celeru se přípravek aplikuje v době kladení vajíček až při výskytu prvních larev. Doporučená dávka vody: 300–1 000 l/ha.

Květák, brokolice, zelí hlávkové, kapusta růžičková
Aplikace proti květilce zelné se provádí na začátku letu dospělců (na základě signalizace). Proti molici vlaštovičníkové v době kladení vajíček až při výskytu prvních larev. Vzhledem k vyvinuté voskové vrstvě na povrchu listů košťálové zeleniny je při hubení molice doporučeno použití vhodného olejového smáčedla. Proti housenkám motýlů (bělásek zelný, můra zelná, zápředníček polní, atp.) v době kladení vajíček až při výskytu prvních larev. Doporučená dávka vody: 300–800 l/ha.

Kedluben
Aplikace proti housenkám motýlů (bělásci, můra zelná a další) jakož i molici vlaštovičníkové se provádí v době kladení vajíček až při výskytu prvních larev. Při hubení molice je doporučeno použití vhodného olejového smáčedla. Doporučená dávka vody: 300–800 l/ha.

Ředkvička
Aplikace proti květilce zelné se provádí na začátku letu dospělců (na základě signalizace). Doporučená dávka vody: 300–1 000 l/ha.

Ředkvička, ředkev, tuřín
Aplikace proti květilce zelné se provádí v raných stadiích vývoje škůdce, nejlépe na začátku letu dospělců (na základě signalizace). Doporučená dávka vody: 300–1 000 l/ha.

Čekanka salátová
Aplikace proti vrtalce se provádí na začátku náletu dospělců. Přípravek hubí dospělce, tím brání kladení vajíček a významně tak redukuje počet larev.

Jahodník
Aplikace proti květopasu jahodníkovému se provádí na začátku objevení dospělců, tj. ještě před kladením vajíček do poupat. Proti octomilce japonské obvykle v době zrání plodů na začátku náletu dospělců. Přípravek hubí dospělce, tím brání kladení vajíček a významně tak redukuje počet larev. Proti blýskavce červivcové v době kladení vajíček až při výskytu prvních larev. Doporučená dávka vody: 300–1 000 l/ha.

Ve všech indikacích je přípravek určen pro použití na poli. Ve všech plodinách je povolena maximálně jedna aplikace.

Registrace v České republice


Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte příslušné varovné věty a symboly.