F&N Agro esk republika s.r.o., Na Maninch 7, 170 00 Praha 7, tel.: 02/83 87 17 01, fax: 02/83 87 01 03
Menu

Herbicidy

Agility
Aurora 40 WG
Battle Delta
Biplay SX
Biplay + Starane
Bolton Tx
Border
Command 36 CS
Dicopur M 750
Express 50 SX
Fenova Super
Gajus
Gramin
Gropper SX
Lentipur 500 FW
Quantum
Refine 50 SX
Safari 50 WG
Toutatis DamTec
Tripali
Venzar 500 SC

Fungicidy

Azaka
Cuproxat SC
Fidum Xtra
Leimay
Propel Duo
Rombus Power
Vendetta

Insekticidy

Alphamiprid 20 SP
Benevia
Coragen 20 SC
Exirel
Fury Power
Nexide
Nexsuba

Moluskocidy

Sluxx HP

Regulátory

Cuadro NT
Flordex 660
Spodnam DC

Adjuvanty

Trend 90

Toutatis DamTec Etiketa Bezpečnostní list

Herbicid k hubení jednoletých dvouděložných a jednoděložných plevelů v bramboru, hrachu, bobu a mrkvi.

• Zcela nový herbicid s obsahem dvou účinných látek pro preemergentní použití
• Hubení velmi širokého spektra dvouděložných a některých jednoděložných plevelů
• Dlouhá doba účinku proti vzcházejícím plevelům
• Inovativní formulace pro vysokou účinnost a snadné a bezpečné použití
• Kompletní herbicidní řešení bez nutnosti použití tank-mixu

Účinná látka
aclonifen 500 g/kg
clomazone 30 g/kg

Formulace
ve vodě dispergovatelné granule (WG)

Balení
12 kg

Působení přípravku
Toutatis DamTec je kombinovaný herbicid obsahující dvě systémové účinné látky. Aclonifen je přijímán během klíčení a vzcházení plevelných rostlin převážně prostřednictvím hypokotylu resp. koleoptyle. Clomazone působí především přes kořeny plevelů, nicméně při aplikaci na již vzešlé plevele dochází k působení i prostřednictvím zelených částí rostlin. Obě účinné látky se vzájemně velmi dobře doplňují, na povrchu ošetřeného pozemku vytvářejí film, který po dobu několika týdnů hubí citlivé plevele během vzcházení. Inovativní formulace DamTec (Dual Active Matrix Technology) umožňuje kombinovat clomazone ve formě mikrokapsulí s účinnou látkou aclonifen ve formě granulí při zachování unikátních vlastností a vysoké účinnosti obou látek.

Doporučení pro aplikaci
Toutatis DamTec je herbicid určený pro preemergentní použití s převážně půdním účinkem. Pro dosažení požadované účinnosti je proto třeba dobře připravené seťové lůžko bez hrud resp. v případě bramboru kompaktní hrůbky bez příliš strmých boků a dostatečná vlhkost půdy. Po vydatných dešťových srážkách se zejména na lehčích půdách mohou objevit projevy fytotoxicity, které jsou přechodné a obvykle rychle mizí. Přípravek se nedoporučuje používat na lehkých písčitých či štěrkovitých půdách ani na těžkých podmáčených pozemcích. Použití se nedoporučuje u plodin pěstovaných pod fólií nebo podobným materiálem. Ve všech uvedených plodinách je během vegetace povolena maximálně 1 aplikace.

Brambor
Aplikace se provádí preemergentně, bezprostředně po posledním přihrnutí resp. proorávce naslepo, nejpozději však 5 dní před začátkem vzcházení. Dávka přípravku 2,4 kg/ha, doporučená dávka vody: 200–400 l/ha. Kromě sólo aplikace je možné použití v tank-mixu s herbicidy s obsahem účinných látek metribuzin, metobromuron nebo prosulfocarb.

Hrách, bob
Aplikace se provádí preemergentně, nejpozději do 3 dnů po zasetí. Dávka přípravku 2,4 kg/ha, doporučená dávka vody: 200–400 l/ha. Je třeba dodržet správnou hloubku setí.

Mrkev
Aplikace se provádí preemergentně, nejpozději do 3 dnů po zasetí. Dávka přípravku 2,4 kg/ha, doporučená dávka vody: 200–400 l/ha. Je třeba dodržet správnou hloubku setí.

Následné plodiny a náhradní plodiny
Pěstování následných plodin je bez omezení. V případě předčasné likvidace porostu lze po předcházející 15 cm orbě pěstovat hrách, brambor, slunečnici, čočku a fazol.

Spektrum účinnosti
Citlivé plevele
Bažanka roční, durman obecný, heřmánkovec nevonný, hluchavka nachová, hořčice polní, kokoška pastuší tobolka, konopice polní, laskavec ohnutý, lebeda širokolistá, lipnice roční, mák vlčí, merlík bílý, mléč rolní, opletka obecná, penízek rolní, pomněnka rolní, pryšec kolovratec, ptačinec prostřední, rozrazil perský, rozrazil polní, rdesno blešník, rdesno červivec, rdesno ptačí, ředkev ohnice, řepka výdrol, starček obecný, svízel přítula, tetlucha kozí pysk, violky

Méně citlivé plevele
Heřmánek pravý, ježatka kuří noha, jílek mnohokvětý, lilek černý, oves hluchý, psárka polní, rosička krvavá, rozrazil břečťanolistý, zemědým lékařský

Registrace v České republice


Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte příslušné varovné věty a symboly.