F&N Agro esk republika s.r.o., Na Maninch 7, 170 00 Praha 7, tel.: 02/83 87 17 01, fax: 02/83 87 01 03
Menu

Herbicidy

Agility
Aurora 40 WG
Battle Delta
Biplay SX
Biplay + Starane
Bolton Tx
Border
Command 36 CS
Dicopur M 750
Express 50 SX
Fenova Super
Gajus
Gramin
Gropper SX
Lentipur 500 FW
Quantum
Refine 50 SX
Safari 50 WG
Toutatis DamTec
Tripali
Venzar 500 SC

Fungicidy

Azaka
Cuproxat SC
Fidum Xtra
Leimay
Propel Duo
Rombus Power
Vendetta

Insekticidy

Alphamiprid 20 SP
Benevia
Coragen 20 SC
Exirel
Fury Power
Nexide
Nexsuba

Moluskocidy

Sluxx HP

Regulátory

Cuadro NT
Flordex 660
Spodnam DC

Adjuvanty

Trend 90

Azaka Etiketa Bezpečnostní list

Fungicid k ochraně řepky olejky proti hlízence a černím
a obilnin proti houbovým chorobám.

• Spolehlivé řešení hlízenky a černí v řepce olejce
• Široké spektrum účinku proti chorobám obilnin
• Výrazný green efekt s pozitivním vlivem na výnos
• Dlouhodobá ochrana po dobu 3-8 týdnů
• Výhodný partner pro řadu dalších fungicidů

Účinná látka
azoxystrobin 250 g/l

Formulace
suspenzní koncentrát (SC)

Balení
5 l

Působení přípravku
Účinná látka azoxystrobin má systémové a translaminární vlastnosti. Účinnost je především protektivní, a proto musí být použita nejlépe před anebo nejpozději na začátku infekce. Působení je dlouhodobé po dobu 3–8 týdnů. Ošetřené porosty jsou delší dobu zelené (green efekt), což má pozitivní vliv na tvorbu a výši výnosu. Přípravek má široké spektrum účinnosti proti houbovým chorobám řepky olejky a obilnin.

Doporučení pro aplikaci
Řepka olejka:Aplikace proti hlízence obecné (Sclerotinia sclerotiorum) se provádí v období kvetení řepky, nejpozději ve fázi plného květu (BBCH 65), kdy je asi polovina květů na hlavním stonku otevřená a první korunní plátky začínají opadávat.
Přípravek velmi dobře působí také proti černím (Alternaria brassicicola, A. brassicae), vedlejší účinnost vykazuje také proti plísni zelné a plísni šedé.
Doporučené množství vody: 200–400 l/ha.

Obilniny:
Aplikace proti chorobám listů a klasů obilnin se provádí preventivně, nejpozději při zjištění prvních příznaků napadení. Přípravek je vhodný především pro tzv. T2 aplikace. S ošetřením lze začít již ve fázi 1.–2. kolénka, optimálním termínem je ochrana praporcového listu (BBCH 39) anebo klasu na začátku metání (BBCH 49–51), vždy v závislosti na konkrétních podmínkách (odrůda, tlak chorob, počet aplikací, atp.).
Přípravek je možné použít sólo v dávce 0,8–1 l/ha
anebo nejlépe v tank-mixu v dávce 0,5–0,6 l/ha s vhodným fungicidním partnerem v závislosti na druhu obilniny, výskytu chorob a termínu ošetření. K zabránění vzniku rezistence je třeba použít přípravek s odlišným mechanismem účinku, např. ze skupiny azolů.
Pro komplexní ochranu porostů s vysokým výnosovým potenciálem je určen tank-mix Azaka 0,5 l/ha + Rombus Power 0,5 l/ha. Cenově výhodné řešení širokého spektra chorob představuje tank-mix Azaka 0,5 l/ha + Arsenal 0,5–0,75 l/ha.
Azaka hubí široké spektrum chorob obilnin. Výbornou účinnost má především na braničnatky, rzi, DTR a hnědou skvrnitost ječmene, ale hubí také padlí travní a rynchosporiovou skvrnitost.
Doporučené množství vody: 200–400 l/ha.

Registrace v České republice


Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte příslušné varovné věty a symboly.