F&N Agro esk republika s.r.o., Na Maninch 7, 170 00 Praha 7, tel.: 02/83 87 17 01, fax: 02/83 87 01 03
Menu

Herbicidy

Agility
Aurora 40 WG
Battle Delta
Biplay SX
Biplay + Starane
Bolton Tx
Border
Cetus
Circuit Sync TEC
Command 36 CS
Dicopur M 750
Envision
Express 50 SX
Fenova Super
Fragma Delta
Gajus
Glean 75 PX
Gramin
Lentipur 500 FW
Quantum
Refine 50 SX
Safari 50 WG
Venzar 500 SC

Fungicidy

Azaka
Criterium
Cuproxat SC
Penncozeb 75 DG
Rombus Trio
Vendetta

Insekticidy

Avaunt 15 EC
Coragen 20 SC
Ecail Ultra
Explicit Plus
Fury 10 EW
Nexide

Moluskocidy

Sluxx HP

Regulátory

Cuadro NT
Flordex
Spodnam DC

Adjuvanty

Trend 90

Hnojiva

Rapsims

Azaka Etiketa Bezpečnostní list

Účinná ochrana a výnosový efekt v řepce olejce a všech druzích obilnin

• Osvědčená účinná látka ze skupiny strobilurinů
• Spolehlivé řešení hlízenky a černí
• Široké spektrum účinnosti proti chorobám obilnin
• Výrazný green efekt
• Dlouhodobá ochrana po dobu 3–8 týdnů
• Pozitivní vliv na výši výnosu
• Výhodný tank-mix partner

Azaka je fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně řepky olejky a obilnin proti houbovým chorobám.

Účinná látka
250 g/l azoxystrobin

Formulace
SC, suspenzní koncentrát

Balení
5 l

Působení přípravku
Účinná látka azoxystrobin (FRAC 11) má systémové a translaminární vlastnosti. Účinnost je především protektivní, a proto musí být použita nejlépe před anebo nejpozději na začátku infekce. Působení je dlouhodobé po dobu 3–8 týdnů. Ošetřené porosty jsou delší dobu zelené (green efekt), což má pozitivní vliv na tvorbu a výši výnosu. Přípravek má široké spektrum účinnosti proti houbovým chorobám řepky olejky a obilnin.

Doporučení pro aplikaci
Řepka olejka: Aplikace proti hlízence obecné (Sclerotinia sclerotiorum) se provádí v období kvetení řepky, nejpozději ve fázi plného květu (BBCH 65), kdy je asi polovina květů na hlavním stonku otevřená a první korunní plátky začínají opadávat.
Přípravek velmi dobře působí také proti černi řepkové (Alternaria brassicae), vedlejší účinnost vykazuje také proti plísni zelné a plísni šedé.
Doporučené množství vody: 200–400 l/ha.
Obilniny: Přípravek Azaka je vhodný především pro tzv. T2 aplikace.
Ošetření proti chorobám listů a klasů obilnin se provádí preventivně, nejpozději při zjištění prvních příznaků napadení. V závislosti na tlaku chorob lze s ošetřením začít již ve fázi 1.-2. kolénka, optimálním termínem je ochrana praporcového listu (BBCH 49). Přípravek je možné použít sólo v dávce 0,8–1 l/ha anebo nejlépe v tank-mixu v dávce 0,6 l/ha s vhodným fungicidním partnerem v závislosti na druhu obilniny, výskytu chorob a termínu ošetření. K zabránění vzniku rezistence je třeba použít přípravek s odlišným mechanismem účinku, např. ze skupiny azolů. Azaka hubí široké spektrum chorob obilnin. Výbornou účinnost má především na braničnatky, rzi, DTR a hnědou skvrnitost ječmene, ale hubí také padlí travní a rynchosporiovou skvrnitost.
Doporučené množství vody: 200–400 l/ha

Registrace v České republice


Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte příslušné varovné věty a symboly.