F&N Agro esk republika s.r.o., Na Maninch 7, 170 00 Praha 7, tel.: 02/83 87 17 01, fax: 02/83 87 01 03
Menu

Herbicidy

Agility
Aurora 40 WG
Battle Delta
Biplay SX
Biplay + Starane
Bolton Tx
Border
Circuit Sync TEC
Command 36 CS
Dicopur M 750
Express 50 SX
Fenova Super
Gajus
Gramin
Lentipur 500 FW
Quantum
Refine 50 SX
Safari 50 WG
Toutatis DamTec
Tripali
Venzar 500 SC

Fungicidy

Azaka
Cuproxat SC
Leimay
Rombus Power
Vendetta

Insekticidy

Avaunt 15 EC
Benevia
Coragen 20 SC
Exirel
Explicit Plus
Fury Power
Fury Power Duo
Nexide

Moluskocidy

Sluxx HP

Regulátory

Cuadro NT
Flordex 660
Spodnam DC

Adjuvanty

Trend 90

Hnojiva

Rapsims

Rombus Power Etiketa Bezpečnostní list

Fungicid k ochraně pšenice a ječmene proti houbovým chorobám.

• Kombinace dvou systémových účinných látek s odlišným mechanismem působení
• Preventivní a kurativní účinnost s výrazným stop efektem na padlí
• Spolehlivé řešení širokého spektra listových a klasových patogenů
• Účinná ochrana proti komplexu chorob pat stébel
• Bez omezení v OP II. stupně zdrojů vod

Účinná látka
prothioconazole 160 g/l
spiroxamine 300 g/l

Formulace
emulgovatelný koncentrát (EC)

Balení
5 l

Působení přípravku
Rombus Power je kombinovaný fungicid s preventivním, kurativním a eradikativním účinkem, obsahující prothioconazole a spiroxamine. Prothioconazole je systémově působící účinná látka ze skupiny triazolů. Blokuje biosyntézu ergosterolu, čímž brání tvorbě buněčných membrán patogena. Houba se nemůže dále vyvíjet a odumírá. Prothioconazole po aplikaci proniká do vodivých pletiv ošetřených rostlin a následně je akropetálně transportován i do těch částí, které nebyly přímo zasaženy postřikem. Kromě hubení širokého spektra chorob má příznivý vliv na celkovou vitalitu rostlin a snižuje nebezpečí výskytu tzv. nespecifických skvrn. Spiroxamine je systémově působící účinná látka ze skupiny spiroketalaminů, která inhibuje biosyntézu sterolů houbového patogena a brání mu tak v dalším vývoji. Po aplikaci velice rychle proniká do rostlin a rovnoměrně se rozmisťuje v pletivech. Mimořádně rychlý nástup účinku se označuje jako tzv. „stop efekt“ a uplatňuje se zejména v případě začínajících infekcí padlí travního a rzí. Rychlý vstup do rostlinných pletiv spolu s fyzikálními vlastnostmi spiroxaminu zároveň podporují příjem prothioconazolu, a tím pozitivně ovlivňují synergické působení obou účinných látek. Rychlé působení spiroxaminu spolu s dlouhodobou účinností prothioconazolu umožňují dosažení spolehlivé účinnosti proti širokému spektru houbových chorob pšenice a ječmene.

Mísitelnost
Arsenal je výhodný tank-mix partner pro řadu dalších fungicidů. S ohledem na zásady antirezistentní strategie jsou doporučeny kombinace s přípravky s obsahem účinných látek z jiných chemických skupin. Vhodnými partnery jsou tzv. strobiluriny (např. Azaka), SDHI fungicidy, anebo fungicidy na bázi thiophanate-methylu.

Doporučení pro aplikaci
Rombus Power je určen pro použití v ozimé a jarní pšenici a v ozimém a jarním ječmeni. Aplikaci je doporučeno provádět na počátku napadení, a to od začátku sloupkování až do začátku metání (ječmen) resp. konce metání (pšenice). Přípravek se obvykle používá sólo, případně v kombinaci s jiným fungicidem, nejlépe s obsahem účinné látky s odlišným mechanismem účinku. Během vegetace je povolena max. 1 aplikace. Doporučená dávka vody je 200–400 l/ha. Neaplikovat na vlhký porost nebo během vysokých poledních teplot. Odstup srážek od aplikace: 2 hodiny.

Choroby pat stébel
Rombus Power 0,7–1 l/ha, začátek sloupkování (BBCH 30–32), sólo aplikace proti komplexu chorob pat stébel. Přípravek zajišťuje vysoký stupeň ochrany proti stéblolamu a fuzariózám, jakož i proti časným infekcím padlí travního, braničnatek nebo skvrnitostí ječmene.

Choroby listů a klasů
Rombus Power 0,9–1 l/ha, sólo aplikace proti komplexu listových chorob a ochranu klasu v době metání.

Rombus Power 0,5 l/ha + Azaka® 0,5 l/ha, tank-mix určený především pro preventivní použití. Robustní kombinace tří účinných látek s odlišným mechanismem účinku proti kompletnímu spektru chorob a pro dlouhou dobu ochrany proti novým infekcím.
Pšenice: od začátku sloupkování až do konce metání (BBCH 30–59), v závislosti na výskytu chorob a zvolenému systému (sledu) ošetření.
Ječmen: od začátku sloupkování až do začátku metání (BBCH 30–51), v závislosti na výskytu chorob a zvolenému systému (sledu) ošetření.

Mísitelnost
Rombus Power je mísitelný s dalšími fungicidy ze skupiny strobilurinů (např. Azaka) nebo triazolů (např. Arsenal). Možné jsou i tank-mixy s insekticidy (např. Nexide). Vícenásobné směsi anebo použití s kapalným dusíkatým hnojivem DAM 390 se nedoporučují.

Registrace v České republice


Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte příslušné varovné věty a symboly.