F&N Agro esk republika s.r.o., Na Maninch 7, 170 00 Praha 7, tel.: 02/83 87 17 01, fax: 02/83 87 01 03
Menu

Herbicidy

Agility
Aurora 40 WG
Battle Delta
Biplay SX
Biplay + Starane
Bolton Tx
Border
Command 36 CS
Dicopur M 750
Express 50 SX
Fenova Super
Gajus
Gramin
Gropper SX
Lentipur 500 FW
Quantum
Refine 50 SX
Safari 50 WG
Toutatis DamTec
Tripali
Venzar 500 SC

Fungicidy

Azaka
Cuproxat SC
Fidum Xtra
Leimay
Propel Duo
Rombus Power
Vendetta

Insekticidy

Alphamiprid 20 SP
Benevia
Coragen 20 SC
Exirel
Fury Power
Nexide
Nexsuba

Moluskocidy

Sluxx HP

Regulátory

Cuadro NT
Flordex 660
Spodnam DC

Adjuvanty

Trend 90

Exirel Etiketa Bezpečnostní list

Insekticid k ochraně jádrovin, peckovin, révy vinné a chmele.

• Nová účinná látka s unikátním způsobem účinku pro použití v sadech a révě vinné
• Řešení širokého spektra žravých a savých škůdců v průběhu celé vegetace
• Excelentní ochrana proti obalečům
• Výborná účinnost proti škůdcům z řádu dvoukřídlých
• Vysoká tolerance k užitečnému hmyzu pro použití v systémech integrované produkce

Účinná látka:
cyantraniliprole 100 g/l (= Cyazypyr®)

Formulace
suspo emulse (SE)

Balení
1 l

Působení přípravku
Exirel® obsahuje novou účinnou látku cyantraniliprole ze skupiny diamidů s kontaktním a požerovým působením. Tato účinná látka u hmyzích škůdců způsobuje svalovou disfunkci vedoucí k bezprostřednímu zastavení příjmu potravy, snížené mobilitě a následnému úhynu. Ošetřené rostliny jsou tak již krátce po aplikaci chráněny před poškozením způsobeným žírem či sáním škůdců. Lokálně systémový účinek a translaminární působení
umožňují dosažení účinné ochrany včetně odvrácené listové plochy, která nebyla přímo zasažena postřikem. Účinná látka cyantraniliprole nevykazuje křížovou rezistenci s látkami z jiných skupin, a proto je přípravek vhodný pro použití v rámci antirezistentních programů. Formulace přípravku na bázi rostlinného oleje je optimalizována k zajištění dokonalé pokryvnosti ošetřených rostlin a rychlé penetraci účinné látky do rostlinných pletiv. Tyto vlastnosti zároveň přispívají k velmi dobré odolnosti přípravku k dešťovým srážkám po aplikaci. Exirel® má vynikající toxikologický a ekotoxikologický profil a je vysoce selektivní k užitečnému hmyzu. Proto je ideální pro zařazení do systémů integrované produkce.

Registrace v České republice

Doporučení pro aplikaci


Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte příslušné varovné věty a symboly.