F&N Agro esk republika s.r.o., Na Maninch 7, 170 00 Praha 7, tel.: 02/83 87 17 01, fax: 02/83 87 01 03
Menu

Herbicidy

Agility
Aurora 40 WG
Battle Delta
Biplay SX
Biplay + Starane
Bolton Tx
Border
Circuit Sync TEC
Command 36 CS
Dicopur M 750
Express 50 SX
Fenova Super
Gajus
Gramin
Lentipur 500 FW
Quantum
Refine 50 SX
Safari 50 WG
Tripali
Venzar 500 SC

Fungicidy

Arsenal
Azaka
Cuproxat SC
Penncozeb 75 DG
Rombus Power
Vendetta

Insekticidy

Avaunt 15 EC
Benevia
Coragen 20 SC
Exirel
Explicit Plus
Nexide

Moluskocidy

Sluxx HP

Regulátory

Cuadro NT
Flordex
Spodnam DC

Adjuvanty

Trend 90

Hnojiva

Rapsims

Exirel Etiketa Bezpečnostní list

Insekticid k ochraně slivoně a révy vinné proti žravým a savým škůdcům.

• Nová účinná látka s unikátním způsobem účinku pro použití v sadech a révě vinné
• Řešení širokého spektra žravých a savých škůdců v průběhu celé vegetace
• Excelentní ochrana proti obalečům
• Výborná účinnost proti škůdcům z řádu dvoukřídlých
• Vysoká tolerance k užitečnému hmyzu pro použití v systémech integrované produkce

Účinná látka:
cyantraniliprole 100 g/l (= Cyazypyr®)

Formulace
suspo emulse (SE)

Balení
1 l

Působení přípravku
Exirel® obsahuje novou účinnou látku cyantraniliprole ze skupiny diamidů s kontaktním a požerovým působením. Tato účinná látka u hmyzích škůdců způsobuje svalovou disfunkci vedoucí k bezprostřednímu zastavení příjmu potravy, snížené mobilitě a následnému úhynu. Ošetřené rostliny jsou tak již krátce po aplikaci chráněny před poškozením způsobeným žírem či sáním škůdců. Lokálně systémový účinek a translaminární působení
umožňují dosažení účinné ochrany včetně odvrácené listové plochy, která nebyla přímo zasažena postřikem. Účinná látka cyantraniliprole nevykazuje křížovou rezistenci s látkami z jiných skupin, a proto je přípravek vhodný pro použití v rámci antirezistentních programů. Formulace přípravku na bázi rostlinného oleje je optimalizována k zajištění dokonalé pokryvnosti ošetřených rostlin a rychlé penetraci účinné látky do rostlinných pletiv. Tyto vlastnosti zároveň přispívají k velmi dobré odolnosti přípravku k dešťovým srážkám po aplikaci. Exirel® má vynikající toxikologický a ekotoxikologický profil a je vysoce selektivní k užitečnému hmyzu. Proto je ideální pro zařazení do systémů integrované produkce.
Exirel® v závislosti na druhu škůdce účinně hubí jeho vajíčka, larvy anebo dospělce. Právě díky kombinaci ovicidního, ovilarvicidního a larvicidního účinku dosahuje výborné účinnosti proti obaleči švestkovému (Cydia funebrana) jakož i proti ostatním druhům obalečů v sadech a révě vinné. V révě vinné umožňuje vysoce účinné řešení ochrany plodů proti poškozením larvami octomilky japonské (Drosophila suzukii) z řádu dvoukřídlých.

Doporučení pro aplikaci
Slivoň

Obaleč švestkový, obaleč východní, obaleč
zimolezový:

Aplikace se provádí během vývoje a zrání plodů na základě monitoringu v době od začátku kladení vajíček až do začátku líhnutí larev.

Píďalka podzimní:
Aplikace se provádí na základě monitoringu buď na začátku kladení vajíček anebo na začátku líhnutí larev.

Ve slivoni je během vegetace povolena maximálně 1 aplikace.
Doporučená dávka vody: 500–1 500 l/ha.

Réva vinná
Obaleč mramorovaný, obaleč jednopásý:
Aplikace se provádí během vývoje a zrání hroznů na základě monitoringu v době od začátku kladení vajíček až do začátku líhnutí larev.

Křísek révový, pidikřísek zelenavý, křísek Jacobiasca lybica:
Aplikace se provádí během vývoje a zrání hroznů na základě monitoringu na začátku výskytu dospělců anebo na začátku líhnutí larev. Křísek Jacobiasca lybica je invazní druh škůdce, jehož výskyt na našem území na základě stávajících informací zatím nebyl potvrzen.

Octomilka japonská:
Aplikace se provádí v době zrání hroznů na základě monitoringu na začátku náletu dospělců. Přípravek hubí dospělce, tím brání kladení vajíček a významně tak redukuje počet larev.

V révě vinné jsou během vegetace povoleny max. 2 aplikace v intervalu 14 dní.
Doporučená dávka vody: 500–1 200 l/ha.
Přípravek není určen k ochraně stolních odrůd.

Další možnosti použití
Kromě uvedených indikací ve slivoni a révě vinné je očekáváno rozšíření povolení použití v jabloni a hrušni proti květopasu jabloňovému, obaleči jablečnému a dalším druhům obalečů a také v třešni a višni proti vrtuli třešňové, octomilce japonské a dalším škůdcům. Ke dni uzávěrky publikace rozhodnutí o rozšíření povolení vydáno nebylo.

Registrace v České republice


Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte příslušné varovné věty a symboly.