F&N Agro esk republika s.r.o., Na Maninch 7, 170 00 Praha 7, tel.: 02/83 87 17 01, fax: 02/83 87 01 03
Menu

Herbicidy

Agility
Aurora 40 WG
Battle Delta
Biplay SX
Biplay + Starane
Bolton Tx
Border
Command 36 CS
Dicopur M 750
Express 50 SX
Fenova Super
Gajus
Gramin
Gropper SX
Lentipur 500 FW
Quantum
Refine 50 SX
Safari 50 WG
Toutatis DamTec
Tripali
Venzar 500 SC

Fungicidy

Azaka
Cuproxat SC
Fidum Xtra
Leimay
Propel Duo
Rombus Power
Vendetta

Insekticidy

Alphamiprid 20 SP
Benevia
Coragen 20 SC
Exirel
Fury Power
Nexide
Nexsuba

Moluskocidy

Sluxx HP

Regulátory

Cuadro NT
Flordex 660
Spodnam DC

Adjuvanty

Trend 90

Fenova Super Etiketa Bezpečnostní list

Herbicid k hubení ovsa hluchého, chundelky metlice, psárky polní a dalších jednoletých lipnicovitých plevelů v obilninách s výjimkou ovsa setého.

• Široké spektrum účinku proti plevelným travám
• Specialista na spolehlivé hubení ovsa hluchého
• Velmi dobrá účinnost na chundelku metlici a psárku polní
• Účinné řešení prosovitých trav včetně bérů a ježatky kuří nohy
• Bez omezení v OP II. stupně zdrojů vod

Účinná látka
fenoxaprop-P-ethyl 69 g/l

Formulace
emulze typu olej ve vodě (EW)

Balení
5 l

Působení přípravku
Fenova Super je selektivní postemergentní graminicid, který má kontaktní i systémový účinek. Účinná látka je přijímána prostřednictvím zelených částí rostlin a je transportována i do kořenů a rhizomů. Zasažené trávy během 2–3 dní po aplikaci přestávají růst a nevytváří nové listy. Na starších listech se objevují chlorózy, které přechází v nekrózy listů a stonků, celá rostlina pak postupně odumírá. V závislosti na počasí a růstové fázi trav tento proces trvá 14–28 dní. Teplo, vyšší vzdušná a půdní vlhkost v období po aplikaci účinnost přípravku podporují.
Fenova Super obsahuje safener cloquintocet-mexyl.

Doporučení pro aplikaci
Přípravek Fenova Super se aplikuje v dávce 0,8–1 l/ha.
Růstové fáze plodin v době aplikace:
Pšenice ozimá a jarní:
BBCH 13–32, tj. 3. list až 2. kolénko
Ječmen jarní:
BBCH 13–29. tj. 3. list až konec odnožování
Žito ozimé, triticale ozimé, ječmen ozimý: BBCH 13–31, tj. 3. list až 1. kolénko

Optimální účinnosti se dosáhne na trávy v aktivním růstu, tj. od 3 listů až do konce odnožování (max. do fáze 1–2 kolének).

Doporučuje se aplikaci příliš neuspěchat a ošetřovat až v době, kdy jsou plevelné trávy všechny vzešlé a vytvořily dostatečnou listovou plochu. Naopak účinek v pozdějších fázích již nemusí být vždy zcela spolehlivý, a to zejména za méně příznivých podmínek (sucho a nízká relativní vlhkost vzduchu, příliš nízké teploty po aplikaci). Nicméně přerostlé trávy bývají přípravkem silně retardovány, a i když zůstanou v porostu, tak zpravidla nevymetají.
Dávku 0,8 l/ha volíme při aplikaci do začátku odnožování trav nebo za příznivých podmínek (vyšší teplota, vyšší půdní a vzdušná vlhkost). Během odnožování trav či za podmínek nepříznivých pro růst rostlin se doporučuje použít vyšší dávku 1 l/ha.
V pozdějších růstových fázích trav, jakož i v případě méně příznivých aplikačních podmínek, je vhodná kombinace se smáčedlem Mero v dávce 1 l/ha (s výjimkou jarního ječmene).
Možnost tank-mixu s herbicidem Tripali proti dvouděložným plevelům, v souladu s jeho registrací.

Upozornění
Přípravek Fenova Super nelze použít v poškozených a mokrých porostech. Po silnějších srážkách je doporučeno aplikaci o 2–3 dny odložit do doby, než dojde k obnovení voskové vrstvy na listech.
V jarním ječmeni není doporučeno aplikovat při intenzivním slunečním svitu.
Přípravek není doporučeno kombinovat s kapalným hnojivem DAM 390.
Nelze použít v ovsu setém.
Doporučená dávka vody: 200 l/ha.
Maximální počet aplikací: 1× v plodině.

Registrace v České republice


Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte příslušné varovné věty a symboly.