F&N Agro esk republika s.r.o., Na Maninch 7, 170 00 Praha 7, tel.: 02/83 87 17 01, fax: 02/83 87 01 03
Menu

Herbicidy

Agility
Aurora 40 WG
Battle Delta
Biplay SX
Biplay + Starane
Bolton Tx
Border
Cetus
Circuit Sync TEC
Command 36 CS
Dicopur M 750
Envision
Express 50 SX
Fenova Super
Fragma Delta
Gajus
Glean 75 PX
Gramin
Lentipur 500 FW
Quantum
Refine 50 SX
Safari 50 WG
Venzar 500 SC

Fungicidy

Azaka
Criterium
Cuproxat SC
Penncozeb 75 DG
Rombus Trio
Vendetta

Insekticidy

Avaunt 15 EC
Coragen 20 SC
Ecail Ultra
Explicit Plus
Fury 10 EW
Nexide

Moluskocidy

Sluxx HP

Regulátory

Cuadro NT
Flordex
Spodnam DC

Adjuvanty

Trend 90

Hnojiva

Rapsims

Dicopur M 750 Etiketa Bezpečnostní list

Jedinečná účinnost na pcháče

• Velmi dobrá účinnost na dvouděložné přerostlé plevele
• Ideální do tank mix kombinací
• Velmi dobrá účinnost na přesličku rolní

Dicopur M 750 je herbicid proti dvouděložným plevelům v obilninách bez podsevu i s podsevem, travách na semeno, loukách a pastvinách, jeteli lučním, révě vinné, na železnici a ovocných školkách.

Účinná látka
750 g/l MCPA (DMA)

Formulace
SL, rozpustný koncentrát

Balení
1 l, 10 l

Působení přípravku
Účinná látka působí systémově. Proniká do rostlinných pletiv, kde ovlivňuje dělení buněk. Během několika hodin způsobuje deformace stonků a listů a následně úhyn rostlin. Účinkuje proti dvouděložným jednoletým i vytrvalým plevelům, zejména pcháčům.

Citlivé plevele
Ředkev ohnice, hořčice rolní, merlík bílý, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, pryskyřníky, řepka výdrol, svlačec, pcháč oset, šťovíky, přeslička rolní.

Středně citlivé plevele
Konopice polní, laskavec ohnutý, mák vlčí, rozrazily, pomněnka, kopretina osenní.

Odolné plevele
Heřmánky, violky, hluchavky, svízel, rdesna, kakosty, zemědým lékařský.

Dávkování a aplikace
V kombinacích je dávka Dicopuru v rozmezí 0,75–1 l/ha. Proti pcháči osetu je optimální dávka 1 l/ha. Optimální dávka vody je 200–400 l/ha. V obilninách se přípravek aplikuje od 4. listu obilniny do konce odnožování, v obilninách s podsevem v době, kdy jetel má vyvinuté 2 trojlístky. Louky a pastviny ošetřujeme proti pryskyřníku na jaře při jeho výšce asi 15 cm. V jeteli lučním se přípravek aplikuje na jaře na vzešlé plevele nebo po seči. Plevele mají mít nejvýše čtyři pravé listy. Neaplikovat při silném slunečním svitu a při teplotách nad 23 °C. Trávy na semeno lze ošetřovat při výšce 20 cm. V révě vinné se aplikuje Dicopur proti svlačci při vysokém, výjimečně středním vedení révy. V době aplikace přípravku (konec července až konec srpna) musí být ukončena diferenciace květních pupenů révy. Postřik nesmí zasáhnout listy révy vinné.

Přípravek je nově registrován pro menšinové použití proti přesličce rolní na železnici.

Řešení pcháče
Nejlepšího účinku proti pcháči osetu je v obilninách bez podsevu dosahováno ve fázi, kdy pcháč oset přešel z fáze listové růžice do fáze prodlužovacího růstu a jeho výška je 20–30 cm.

Poznámka
Ošetřovat jen zdravé, mechanicky nepoškozené porosty při teplotě nad 10 °C, nejlépe za bezvětří, v době, kdy nehrozí mrazy. Déšť 2 hodiny po aplikaci nesnižuje účinnost přípravku.

Dicopur M 750 je možné mísit s morforegulátorem Stabilan 750 SL a kapalným hnojivem DAM 390.

Doporučené kombinace
Obilniny 0,75–1,0 l +
+ 40–50 g Aurora 40 WG
+ 1,5–3 l Lentipur 500 FW
+ 0,3–0,8 l přípravky na bázi fluroxypyru
+ 0,1–0,2 l Banvel 480 S
+ 1–1,5 l Bromotril 25 SC,
Pardner 22,5 EC
+ 5–10 g Glean 75 PX
+ 15–25 g Granstar 75 WG
+ 20–30 g Grodyl 75 WG
+ 33 g Kantor Plus
+ 150–180 g Lintur 70 WG
+ 18,5–37 g Logran 20 WG
+ 20–26 g Monitor 75 WG
+ 1,5–2 l přípravky na bázi isoproturonu
+ 0,12–0,15 l Sekator OD

Registrace v České republice


Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte příslušné varovné věty a symboly.