F&N Agro esk republika s.r.o., Na Maninch 7, 170 00 Praha 7, tel.: 02/83 87 17 01, fax: 02/83 87 01 03
Menu

Herbicidy

Agility
Aurora 40 WG
Battle Delta
Biplay SX
Biplay + Starane
Bolton Tx
Border
Command 36 CS
Dicopur M 750
Express 50 SX
Fenova Super
Gajus
Gramin
Gropper SX
Lentipur 500 FW
Quantum
Refine 50 SX
Safari 50 WG
Toutatis DamTec
Tripali
Venzar 500 SC

Fungicidy

Azaka
Cuproxat SC
Fidum Xtra
Leimay
Propel Duo
Rombus Power
Vendetta

Insekticidy

Alphamiprid 20 SP
Benevia
Coragen 20 SC
Exirel
Fury Power
Nexide
Nexsuba

Moluskocidy

Sluxx HP

Regulátory

Cuadro NT
Flordex 660
Spodnam DC

Adjuvanty

Trend 90

Refine 50 SX Etiketa Bezpečnostní list

Herbicid k hubení dvouděložných plevelů v kukuřici a vojtěšce
a šťovíku na loukách a pastvinách.

• Hubení širokého spektra dvouděložných plevelů
• Výborná účinnost na šťovíky
• Nízké dávkování
• Bez omezení pro následné plodiny
• Bez omezení v OP II. stupně zdrojů vod

Účinná látka
thifensulfuron-methyl 500 g/kg

Formulace
ve vodě rozpustné granule (SG)

Balení
90 g

Působení přípravku
Refine 50 SX obsahuje systémový thifensulfuron-methyl, který je přijímán převážně listy plevelných rostlin. Příjem kořeny je omezen na dobu 2–3 dní po aplikaci z důvodu krátkého reziduálního působení v půdě. Přípravek velmi rychle zastavuje růst citlivých plevelů, typické symptomy (změna barvy listů) jsou však patrné až po 3–10 dnech od aplikace, a to v závislosti na podmínkách růstu a citlivosti plevelů. Teplo a dostatečná vlhkost účinnost přípravku podporují.

Doporučení pro aplikaci
Kukuřice
Aplikace se provádí postemergentně ve fázi 2–8 listů kukuřice na aktivně rostoucí plevele, nejlépe ve fázi 2–4 listů. Přípravek se používá společně se smáčedlem Trend 90, doporučené množství vody je 200–400 l/ha.
K rozšíření herbicidního spektra je možné použít tank-mix s herbicidem Banvel 480 S, v případě výskytu ježatky kuří nohy lze použít tank-mix s přípravkem Titus 25 WG nebo jiným vhodným herbicidem.

Louky a pastviny
Aplikace proti šťovíkům a dalším dvouděložným plevelům se provádí na obrostlé plevele po první nebo druhé seči. Šťovík je třeba hubit před květem, nejlépe ve fázi listové růžice až počátku prodlužovacího růstu. Přípravek se aplikuje se smáčedlem Trend 90, množství vody 300 l/ha.

Vojtěška
Aplikace se provádí v době vegetačního klidu, tj. na podzim po sklizni nebo brzy na jaře. Dávkování se volí podle intenzity zaplevelení. Nelze použít u vojtěšky v semenné seči.

Následné a náhradní plodiny
Po uplynutí 1 měsíce od aplikace přípravku lze bez omezení pěstovat jakoukoli plodinu.

Registrace v České republice


Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte příslušné varovné věty a symboly.