F&N Agro esk republika s.r.o., Na Maninch 7, 170 00 Praha 7, tel.: 02/83 87 17 01, fax: 02/83 87 01 03
Menu

Herbicidy

Agility
Aurora 40 WG
Battle Delta
Biplay SX
Biplay + Starane
Bolton Tx
Border
Cetus
Circuit Sync TEC
Command 36 CS
Dicopur M 750
Envision
Express 50 SX
Fenova Super
Gajus
Glean 75 PX
Gramin
Lentipur 500 FW
Quantum
Refine 50 SX
Safari 50 WG
Tripali
Venzar 500 SC

Fungicidy

Arsenal
Azaka
Criterium
Cuproxat SC
Penncozeb 75 DG
Rombus Power
Vendetta

Insekticidy

Avaunt 15 EC
Benevia
Coragen 20 SC
Ecail Ultra
Explicit Plus
Fury 10 EW
Nexide

Moluskocidy

Sluxx HP

Regulátory

Cuadro NT
Flordex
Spodnam DC

Adjuvanty

Trend 90

Hnojiva

Rapsims

Refine 50 SX Etiketa Bezpečnostní list

Osvědčená klasika proti dvouděložným plevelům v kukuřici

• Registrace v kukuřici, na loukách a pastvinách
• Hubení širokého spektra dvouděložných plevelů
• Výborná účinnost na šťovíky
• Nízké dávkování
• Bez omezení v OP II. stupně zdrojů vod

Refine 50 SX je postemergentní herbicid k hubení dvouděložných plevelů v kukuřici a travních porostech.

Účinná látka
500 g/kg thifensulfuron-methyl

Formulace
SG, ve vodě rozpustné granule

Balení
90 g

Působení přípravku
Refine 50 SX spolehlivě hubí heřmánkovité plevele, výdrol řepky, hluchavky, konopici napuchlou, laskavce, merlíky, penízky, rdesna, ředkev ohnici, slunečnici roční, starček, svízel přítulu, šťovíky a další dvouděložné jednoleté plevele.
K rozšíření herbicidního spektra je možné využít TM s herbicidem Banvel 480 S. V případě výskytu ježatky kuří nohy a trávovitých plevelů nebo vytrvalých plevelů lze výhodně kombinovat Refine 50 SX s přípravkem Titus 25 WG.

Doporučení pro aplikaci
Kukuřice
Aplikace se provádí časně postemergentně, nejlépe od 2. do 6. listu kukuřice, společně se smáčedlem Trend 90, max. 1×.
Dávka vody: 200–400 l/ha

Louky a pastviny
Aplikace se provádí na obrostlé plevele po první nebo druhé seči, společně se smáčedlem Trend 90, max. 1×. Šťovíky jsou nejlépe hubeny ve fázi listové růžice až lodyhy do 30 cm.
Dávka vody: 300 l/ha

Následné a náhradní plodiny
Po uplynutí 1 měsíce od aplikace přípravku lze bez omezení pěstovat jakoukoli plodinu.

Registrace v České republice


Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte příslušné varovné věty a symboly.