F&N Agro esk republika s.r.o., Na Maninch 7, 170 00 Praha 7, tel.: 02/83 87 17 01, fax: 02/83 87 01 03
Menu

Herbicidy

Agility
Aurora 40 WG
Battle Delta
Biplay SX
Biplay + Starane
Bolton Tx
Border
Circuit Sync TEC
Command 36 CS
Dicopur M 750
Express 50 SX
Fenova Super
Gajus
Gramin
Lentipur 500 FW
Quantum
Refine 50 SX
Safari 50 WG
Toutatis DamTec
Tripali
Venzar 500 SC

Fungicidy

Azaka
Cuproxat SC
Leimay
Rombus Power
Vendetta

Insekticidy

Avaunt 15 EC
Benevia
Coragen 20 SC
Exirel
Explicit Plus
Fury Power
Fury Power Duo
Nexide

Moluskocidy

Sluxx HP

Regulátory

Cuadro NT
Flordex 660
Spodnam DC

Adjuvanty

Trend 90

Hnojiva

Rapsims

Safari 50 WG Etiketa Bezpečnostní list

Herbicid k hubení dvouděložných plevelů v cukrovce, řepě krmné a salátové.

• Praxí prověřená formulace s výbornou selektivitou
• Možnost použití od vzejití cukrovky až do zapojení porostu
• Široké spektrum účinnosti včetně obtížně hubitelných plevelů
• Nízká dávka na hektar
• Výhodný tank-mix partner

Účinná látka
triflusulfuron 486 g/kg

Formulace
ve vodě dispergovatelné granule (WG)

Balení
120 g

Působení přípravku
Safari 50 WG obsahuje systémový triflusulfuron, který je přijímán převážně listy plevelných rostlin. Vlivem reziduálního působení v půdě hubí i plevele vzcházející několik dní po aplikaci. Teplo a dostatečná vlhkost po aplikaci účinek přípravku podporují.

Doporučení pro aplikaci
Aplikace se provádí postemergentně bez ohledu na vývojovou fázi řepy v intervalu BBCH 10–39, a to na vzešlé plevele od vytvoření děložních lístků až do fáze 2 pravých listů. Během vegetace jsou povoleny max. 4 aplikace. Přípravek se používá se smáčedlem Trend 90. Výjimkou jsou kombinace s přípravky obsahujícími smáčedlo (např. Betanal expert, Betanal maxxPro), kde se Trend 90 nepřidává. Přípravek nelze mísit s graminicidy v pýrohubných dávkách.
Safari 50 WG se vyznačuje mimořádnou selektivitou a lze ho použít ve všech systémech ochrany cukrovky proti plevelům. Je mísitelné s herbicidy na bázi phenmediphamu, desmediphamu, ethofumesate, lenacilu a dalších účinných látek, vždy v souladu s jejich registrací. Příklad doporučení pro aplikaci viz strana 53.

Následné plodiny
Po sklizni cukrovky ošetřené přípravkem Safari 50 WG lze bez omezení pěstovat jakoukoli plodinu.

Náhradní plodiny
V případě zaorávky lze po aplikaci přípravku Safari 50 WG vysévat opět cukrovku, po 30 dnech od poslední aplikace je možné vyset kukuřici.

Registrace v České republice


Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte příslušné varovné věty a symboly.