F&N Agro esk republika s.r.o., Na Maninch 7, 170 00 Praha 7, tel.: 02/83 87 17 01, fax: 02/83 87 01 03
Menu

Herbicidy

Agility
Aurora 40 WG
Battle Delta
Biplay SX
Biplay + Starane
Bolton Tx
Border
Cetus
Circuit Sync TEC
Command 36 CS
Dicopur M 750
Envision
Express 50 SX
Fenova Super
Fragma Delta
Gajus
Glean 75 PX
Gramin
Lentipur 500 FW
Quantum
Refine 50 SX
Safari 50 WG
Venzar 500 SC

Fungicidy

Azaka
Criterium
Cuproxat SC
Penncozeb 75 DG
Rombus Trio
Vendetta

Insekticidy

Avaunt 15 EC
Coragen 20 SC
Ecail Ultra
Explicit Plus
Fury 10 EW
Nexide

Moluskocidy

Sluxx HP

Regulátory

Cuadro NT
Flordex
Spodnam DC

Adjuvanty

Trend 90

Hnojiva

Rapsims

Safari 50 WG Etiketa Bezpečnostní list

Pevná součást herbicidních programů v cukrovce

• Výborná selektivita
• Možnost použití ve všech vývojových fázích cukrovky
• Široké spektrum účinnosti včetně obtížně hubitelných plevelů
• Nízká dávka na hektar
• Výhodný tank-mix partner

Safari 50 WG je postemergentní herbicid k hubení dvouděložných plevelů v cukrovce a krmné řepě.

Účinná látka
486 g/kg triflusulfuron

Formulace
WG, ve vodě dispergovatelné granule

Balení
120 g

Působení přípravku
Safari 50 WG je moderní širokospektrální systémový herbicid k hubení dvouděložných plevelů v cukrovce a krmné řepě. Používá se k postemergentnímu ošetření na vzcházející plevele bez ohledu na vývojovou fázi cukrovky.
Safari 50 WG lze využít ve všech programech ošetření cukrové řepy v systému 3 ošetření nebo v systému nízkých a častých dávek herbicidů.

Spektrum účinnosti
Safari 50 WG má výbornou účinnost především na laskavce, rdesna, výdrol řepky a slunečnice, mračňák, svízel, tetluchu a další obtížné plevele cukrovky.

Doporučení pro aplikaci
Safari 50 WG se aplikuje po vzejití řepy v dávce 30 g/ha (+ 0,05% Trend 90), a to max. 4× za vegetaci.
Viz Doporučení pro aplikaci přípravků Safari 50 WG a Venzar 500 SC.

Následné plodiny
Po sklizni cukrovky ošetřené přípravkem Safari 50 WG lze bez omezení pěstovat jakoukoli plodinu.

Náhradní plodiny
V případě zaorávky lze po aplikaci přípravku Safari 50 WG vysévat opět cukrovku, po 30 dnech od poslední aplikace je možné vyset kukuřici.

Registrace v České republice


Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte příslušné varovné věty a symboly.