F&N Agro esk republika s.r.o., Na Maninch 7, 170 00 Praha 7, tel.: 02/83 87 17 01, fax: 02/83 87 01 03
Menu

Herbicidy

Agility
Aurora 40 WG
Battle Delta
Biplay SX
Biplay + Starane
Bolton Tx
Border
Command 36 CS
Dicopur M 750
Express 50 SX
Fenova Super
Gajus
Gramin
Gropper SX
Lentipur 500 FW
Quantum
Refine 50 SX
Safari 50 WG
Toutatis DamTec
Tripali
Venzar 500 SC

Fungicidy

Azaka
Cuproxat SC
Fidum Xtra
Leimay
Propel Duo
Rombus Power
Vendetta

Insekticidy

Alphamiprid 20 SP
Benevia
Coragen 20 SC
Exirel
Fury Power
Nexide
Nexsuba

Moluskocidy

Sluxx HP

Regulátory

Cuadro NT
Flordex 660
Spodnam DC

Adjuvanty

Trend 90

Quantum Etiketa Bezpečnostní list

Herbicid k hubení jednoletých dvouděložných a jednoletých lipnicovitých plevelů v řepce olejce ozimé, slunečnici, kukuřici a sóje.

• Široké spektrum účinnosti proti dvouděložným plevelům
• Velmi dobrý účinek na kakosty
• Výborný tank-mix partner, součást balíčku Command komplet Q
• Bez omezení pro následné plodiny
• Bez omezení v OP II. stupně zdrojů vod

Účinná látka
pethoxamid 600 g/l

Formulace
emulgovatelný koncentrát (EC)

Balení
5 l

Působení přípravku
Účinná látka pethoxamid je přijímána především prostřednictvím kořenů, hypokotylu a listů plevelných rostlin. Je částečně systémová a brání syntéze lipidů. Již vzešlé plevele jsou citlivé max. do fáze děložních listů, reziduální účinnost proti později vzcházejícím dvouděložným plevelům a plevelným travám trvá několik týdnů po aplikaci. Předpokladem požadované účinnosti je dostatečná půdní vlhkost a dobře připravený povrch půdy.

Citlivé plevele
Heřmánky, heřmánkovce, rmeny, hluchavky, laskavce, pěťour malokvětý, lilek černý, dvouzubec černoplodý, pomněnka rolní, kokoška pastuší tobolka, rozrazily, úhorník maloúborný, chrpa; v kombinaci s účinnou látkou clomazone (Command 36 CS) také svízel přítula, violky a penízek rolní

Středně citlivé plevele
Bažanka roční, kolenec rolní, ambrozie, mračňák Theophrastův, durman obecný, kopřiva žahavka, penízek rolní, violky, konopice, kakosty, rdesna, drchnička rolní, žabinec obecný, lebeda rozkladitá, merlíky, mák vlčí, dvouzubec trojdílný

Odolné plevele
Výdrol řepky, výdrol slunečnice, svízel přítula, zemědým lékařský, pcháč oset, máta rolní, pelyněk černobýl, kostival lékařský, pýr plazivý

Doporučení pro aplikaci
Řepka olejka
Aplikace se provádí preemergentně, tj. po zasetí před vzejitím plodiny anebo časně postemergentně do vytvoření 4. (6.) listu řepky (BBCH 00–16). K osvědčeným a účinným kombinacím pro preemergentní použití patří tank-mix s přípravkem Command 36 CS k posílení účinnosti na svízel přítulu, brukvovité a některé další plevele. Quantum + Command 36 CS jsou dodávány ve výhodném balíčku Command komplet Q.

Slunečnice, sója luštinatá
Aplikace se provádí vždy preemergentně, zpravidla do 3–5 dnů po zasetí.

Kukuřice
Aplikace se provádí preemergentně anebo postemergentně až do stádia 6 listů kukuřice, a to na plevele, které ještě nejsou vzešlé nebo se nacházejí max. ve fázi děložních listů. Přípravek se zpravidla nedoporučuje používat samostatně, ale nejlépe v kombinaci s dalšími vhodnými herbicidy pro rozšíření spektra účinnosti, např. s přípravkem Border (mesotrione). Kombinace Quantum 1,8–2 l/ha + Border 0,75–1 l/ha pro časnou postemergentní aplikaci je bez omezení v OP II. stupně zdrojů vod.

Přípravek Quantum nelze použít k ošetření kukuřice cukrové a v množitelských porostech kukuřice.


Následné plodiny
Po sklizni plodiny ošetřené přípravkem
Quantum je možné bez omezení pěstovat jakoukoliv plodinu.

Náhradní plodiny
Pokud by došlo ke zpracování půdy v kratším období než je 150 dní po aplikaci přípravku, je doporučeno pěstovat pouze kukuřici.

Registrace v České republice


Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte příslušné varovné věty a symboly.