quan
F&N Agro esk republika s.r.o., Na Maninch 7, 170 00 Praha 7, tel.: 02/83 87 17 01, fax: 02/83 87 01 03
Menu

Herbicidy

Agility
Aurora 40 WG
Battle Delta
Biplay SX
Biplay + Starane
Bolton Tx
Border
Cetus
Circuit Sync TEC
Command 36 CS
Dicopur M 750
Envision
Express 50 SX
Fenova Super
Fragma Delta
Gajus
Glean 75 PX
Gramin
Lentipur 500 FW
Quantum
Refine 50 SX
Safari 50 WG
Venzar 500 SC

Fungicidy

Azaka
Criterium
Cuproxat SC
Penncozeb 75 DG
Rombus Trio
Vendetta

Insekticidy

Avaunt 15 EC
Coragen 20 SC
Ecail Ultra
Explicit Plus
Fury 10 EW
Nexide

Moluskocidy

Sluxx HP

Regulátory

Cuadro NT
Flordex
Spodnam DC

Adjuvanty

Trend 90

Hnojiva

Rapsims

Quantum Etiketa Bezpečnostní list

Spolehlivý nástroj k hubení plevelů v řepce ozimé a dalších plodinách

• Registrace ve významných polních plodinách
• Široké spektrum účinnosti proti dvouděložným plevelům i plevelným travám
• Výborný tank-mix partner
• Bezproblémovost
pro následné plodiny
• Bez omezení v OP II. stupně

Quantum je herbicidní přípravek pro preemergentní anebo časně postemergentní aplikaci proti jednoletým dvouděložným a lipnicovitým plevelům v řepce ozimé, slunečnici, kukuřici a sóje.

Účinná látka
600 g/l pethoxamid

Formulace
EC, emulgovatelný koncentrát

Balení
5 l

Působení přípravku
Účinná látka pethoxamid je přijímána především prostřednictvím kořenů, hypokotylu a listů plevelných rostlin. Je částečně systémová a brání syntéze lipidů. Již vzešlé plevele jsou citlivé max. do fáze děložních listů, reziduální účinnost proti později vzcházejícím dvouděložným plevelům a plevelným travám trvá několik týdnů po aplikaci. Předpokladem požadované účinnosti je dostatečná půdní vlhkost a dobře připravený povrch půdy.

Citlivé plevele
Heřmánky, heřmánkovce, rmeny, hluchavky, laskavce, pěťour malokvětý, lilek černý, dvouzubec černoplodý, pomněnka rolní, kokoška pastuší tobolka, rozrazily, úhorník maloúborný, chrpa; v kombinaci s účinnou látkou clomazone (Command 36 CS) také svízel přítula, violky a penízek rolní

Středně citlivé plevele
Bažanka roční, kolenec rolní, ambrozie, mračňák Theophrastův, durman obecný, kopřiva žahavka, penízek rolní, violky, konopice, kakosty, rdesna, drchnička rolní, žabinec obecný, lebeda rozkladitá, merlíky, mák vlčí, dvouzubec trojdílný

Odolné plevele
Výdrol řepky, výdrol slunečnice, svízel přítula, zemědým lékařský, pcháč oset, máta rolní, pelyněk černobýl, kostival lékařský, pýr plazivý

Doporučení pro aplikaci
Řepka olejka
Aplikace se provádí preemergentně,
tj. po zasetí před vzejitím plodiny anebo časně postemergentně do vytvoření 4. (6.) listu řepky (BBCH 00–16). K osvědčeným a účinným kombinacím pro preemergentní použití patří tank-mix s přípravkem Command 36 CS.

Slunečnice, sója luštinatá
Aplikace se provádí vždy preemergentně, zpravidla do 3–5 dnů po zasetí.

Kukuřice
Aplikace se provádí preemergentně anebo postemergentně až do stádia 6 listů kukuřice, a to na plevele, které ještě nejsou vzešlé nebo se nacházejí max. ve fázi děložních listů. Přípravek se zpravidla nedoporučuje používat samostatně, ale nejlépe v kombinaci s dalšími vhodnými přípravky pro rozšíření spektra účinnosti.


Následné plodiny
Po sklizni plodiny ošetřené přípravkem
Quantum je možné bez omezení pěstovat jakoukoliv plodinu.

Náhradní plodiny
V případě nutnosti zaorávky ozimé řepky na podzim, lze měsíc od aplikace přípravku vysévat jakoukoliv ozimou obilninu i bez předchozí orby.
Pokud by došlo ke zpracování půdy v kratším období než 150 dní po aplikaci přípravku, je doporučeno na jaře pěstovat kukuřici, slunečnici, sóju, hrách a bob.

Registrace v České republice


Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte příslušné varovné věty a symboly.