F&N Agro esk republika s.r.o., Na Maninch 7, 170 00 Praha 7, tel.: 02/83 87 17 01, fax: 02/83 87 01 03
Menu

Herbicidy

Agility
Aurora 40 WG
Battle Delta
Biplay SX
Biplay + Starane
Bolton Tx
Border
Command 36 CS
Dicopur M 750
Express 50 SX
Fenova Super
Gajus
Gramin
Gropper SX
Lentipur 500 FW
Quantum
Refine 50 SX
Safari 50 WG
Toutatis DamTec
Tripali
Venzar 500 SC

Fungicidy

Azaka
Cuproxat SC
Fidum Xtra
Leimay
Propel Duo
Rombus Power
Vendetta

Insekticidy

Alphamiprid 20 SP
Benevia
Coragen 20 SC
Exirel
Fury Power
Nexide
Nexsuba

Moluskocidy

Sluxx HP

Regulátory

Cuadro NT
Flordex 660
Spodnam DC

Adjuvanty

Trend 90

Gropper SX Etiketa Bezpečnostní list

Herbicid k hubení výdrolu řepky olejky a dvouděložných plevelů v obilninách.

Účinná látka
metsulfuron-methyl 200 g/kg

Formulace
ve vodě rozpustné granule (SG)

Balení
60 g

Evidenční číslo
4513-4

HRAC skupina
B/2

Působení přípravku
Gropper SX je systémový herbicid k hubení dvouděložných plevelů s obsahem účinné látky metsulforon-methyl, která je přijímána listy a kořeny plevelných rostlin. Citlivé plevele zastavují růst již krátce po aplikaci. Typické symptomy poškození (změna barvy, žloutnutí) se projeví obvykle za 2–3 týdny po ošetření v závislosti na podmínkách růstu a citlivosti plevelů. Teplo a vlhko účinek přípravku podporují. Nejlepší účinnosti je dosaženo při aplikaci na aktivně rostoucí plevele v raných růstových fázích.

Doporučení pro aplikaci
Podzimní aplikace
Gropper SX je určen pro postemergentní aplikaci v tank-mixu s herbicidy registrovanými k ochraně obilnin. Umožňuje posílení či rozšíření účinnosti na výdrol řepky olejky a některé dvouděložné plevele. Aplikace se provádí od druhého listu obilniny (BBCH 12) v dávce 7,5 g/ha. Gropper SX je velmi dobře mísitelný s přípravky Agility, Battle Delta, BeFlex, Lentipur 500 FW a dalšími běžně používanými herbicidy v jejich obvyklém dávkování. Při přípravě postřikové kapaliny Gropper SX přidávejte do nádrže postřikovače a rozpouštějte vždy jako první. Doporučená dávka vody: 200–300 l/ha.

Jarní aplikace
Gropper SX je určen pro postemergentní aplikaci během odnožování a sloupkování obilnin (BBCH 21/25-37). Aplikace se provádí sólo v dávce 30 g/ha nebo v tank-mixu v dávce 20–25 g/ha. Vhodným partnerem jsou přípravky s účinností na svízel přítulu, např. s obsahem účinných látek carfentrazone-ethyl nebo fluroxypyr. Při přípravě postřikové kapaliny Gropper SX přidávejte do nádrže postřikovače a rozpouštějte vždy jako první. Doporučená dávka vody: 200–300 l/ha.

Následné plodiny
Podzimní aplikace
Pěstování následných plodin je po provedení orby bez omezení.
V případě nutnosti zaorání ošetřeného porostu je po dobu 3 měsíců po ošetření možné zařadit pouze pšenici nebo ječmen.

Jarní aplikace
Po aplikaci přípravku je na podzim téhož roku možné po orbě zařadit pouze ozimou obilninu, ozimou řepku nebo trávy. Nelze vyloučit poškození pěstovaných meziplodin, a to zejména v podmínkách výrazně zásaditých půd v kombinaci s nedostatkem srážek a dlouhodobým suchem. V dalším roce po ošetření po orbě není volba následné plodiny omezena.
V případě nutnosti zaorání ošetřeného porostu je po dobu 3 měsíců po ošetření možné zařadit pouze pšenici nebo ječmen a na podzim téhož roku ještě ozimou řepku nebo trávy.

Registrace v České republice


Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte příslušné varovné věty a symboly.