F&N Agro esk republika s.r.o., Na Maninch 7, 170 00 Praha 7, tel.: 02/83 87 17 01, fax: 02/83 87 01 03
Menu

Herbicidy

Agility
Aurora 40 WG
Battle Delta
Biplay SX
Biplay + Starane
Bolton Tx
Border
Circuit Sync TEC
Command 36 CS
Dicopur M 750
Express 50 SX
Fenova Super
Gajus
Gramin
Lentipur 500 FW
Quantum
Refine 50 SX
Safari 50 WG
Toutatis DamTec
Tripali
Venzar 500 SC

Fungicidy

Azaka
Cuproxat SC
Leimay
Rombus Power
Vendetta

Insekticidy

Avaunt 15 EC
Benevia
Coragen 20 SC
Exirel
Explicit Plus
Fury Power
Fury Power Duo
Nexide

Moluskocidy

Sluxx HP

Regulátory

Cuadro NT
Flordex 660
Spodnam DC

Adjuvanty

Trend 90

Hnojiva

Rapsims

Border Etiketa Bezpečnostní list

Herbicid k hubení jednoletých dvouděložných plevelů
a ježatky kuří nohy v kukuřici.

• Široké spektrum účinnosti
• Spolehlivý účinek na vzešlé plevele
• Hubení ježatky až do fáze dvou listů
• Flexibilní tank-mix partner

Účinná látka
mesotrione 100 g/l

Formulace
suspenzní koncentrát (SC)

Balení
10 l

Působení přípravku
Border obsahuje účinnou látku mesotrione z chemické skupiny triketonů. Tato účinná látka je přijímána především listy, ale i kořeny plevelných rostlin. V rostlinách se šíří akropetálně i bazipetálně. Účinek se projevuje zbělením listů a nekrózami meristematických pletiv zasažených plevelů. První symptomy se objevují již za 5–7 dní. Zasažené plevele odumírají po dvou týdnech od aplikace.

Spektrum účinnosti
Citlivé plevele
Ježatka kuří noha, laskavce, merlíky, heřmánkovité plevele, svízel přítula, konopice polní, tetlucha kozí pysk, lilek černý, durman obecný, hluchavky, violky, rdesna, penízek rolní, ptačinec prostřední, zemědým lékařský, výdrol řepky, výdrol slunečnice

Méně citlivé plevele
Přípravek potlačuje růst pcháče ve fázi listové růžice

Doporučení pro aplikaci
Aplikace se provádí postemergentně, v dávce 1,2–1,5 l/ha. Ošetřovat lze až do 8. listu kukuřice (BBCH 18). Optimální je časná postemergentní aplikace ve fázi 1–4 listů kukuřice (BBCH 11–14). Většina dvouděložných plevelů je nejlépe hubena ve fázi 2–4 pravých listů, svízel přítula ve fázi jednoho přeslenu, ježatka kuří noha ve fázi 1–2 listů.
Použití přípravku je vhodné především v lokalitách s výskytem laskavců, merlíků, bažanky roční, heřmánkovitých plevelů, opletky obecné, výdrolu řepky nebo slunečnice, které jsou spolehlivě hubeny ve stadiu 2–4 listů.
Doporučené množství vody: 100–300 l/ha.

Přípravek nelze použít v množitelských porostech. Přípravek nelze použít v kukuřici cukrové a pukancové. Border lze použít v tank-mixu s jinými herbicidy. Výhodné jsou zejména kombinace s přípravky na bázi pethoxamidu, kde dochází k optimálnímu spojení půdního a listového účinku obou herbicidů, a tím k zajištění účinnosti na široké spektrum plevelů v různých fázích vývoje včetně dostatečného reziduálního působení.

Doporučené kombinace
Spojení půdního a listového účinku pro účinné hubení nejširšího spektra plevelů
Border 0,75 l/ha + Bolton Tx 3 l/ha, časná postemergentní aplikace, BBCH 11–14, ježatka kuří noha, široké spektrum dvouděložných plevelů, dlouhé reziduální působení.
Řešení pro ochranná pásma zdrojů vod
Border 0,75–1 l/ha + Quantum 1,8–2 l/ha, časná postemergentní aplikace, BBCH 11–14, dvouděložné plevele, ježatka kuří noha.
Tank-mix Border + Quantum není vyloučen z použití v OP II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod!

Následné plodiny
V rámci normálního osevního postupu je možné po sklizni kukuřice pěstovat všechny plodiny, jestliže byl přípravek aplikován před 1. červencem. Před výsevem dvouděložných meziplodin a citlivých plodin (cukrovka, krmná řepa, luskoviny, slunečnice, řepka olejka, zeleniny) je třeba provést orbu. Pěstování obilnin nebo trav je možné bez orby.

Náhradní plodiny
V případě, že došlo k předčasnému zrušení porostu, lze jako náhradní plodinu použít kukuřici, jílky nebo čirok po provedení orby.

Registrace v České republice


Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte příslušné varovné věty a symboly.