F&N Agro esk republika s.r.o., Na Maninch 7, 170 00 Praha 7, tel.: 02/83 87 17 01, fax: 02/83 87 01 03
Menu

Herbicidy

Agility
Aurora 40 WG
Battle Delta
Biplay SX
Biplay + Starane
Bolton Tx
Border
Command 36 CS
Dicopur M 750
Express 50 SX
Fenova Super
Gajus
Gramin
Gropper SX
Lentipur 500 FW
Quantum
Refine 50 SX
Safari 50 WG
Toutatis DamTec
Tripali
Venzar 500 SC

Fungicidy

Azaka
Cuproxat SC
Fidum Xtra
Leimay
Propel Duo
Rombus Power
Vendetta

Insekticidy

Alphamiprid 20 SP
Benevia
Coragen 20 SC
Exirel
Fury Power
Nexide
Nexsuba

Moluskocidy

Sluxx HP

Regulátory

Cuadro NT
Flordex 660
Spodnam DC

Adjuvanty

Trend 90

Fragma Delta Etiketa Bezpečnostní list

Neomezená síla proti plevelům v obilninách

• Dvě účinné látky s odlišným mechanismem účinku
• Výborná účinnost na svízel a další dvouděložné plevele
• Registrace v ozimých i jarních obilninách
• Možnost použití i za nízkých teplot
• Bez omezení pro většinu následných plodin
• Bez omezení v OP II. stupně

Fragma Delta je herbicidní přípravek pro postemergentní jarní aplikaci proti jednoletým dvouděložným plevelům včetně svízele přítuly v ozimých i jarních obilninách s výjimkou ovsa a v semenných porostech trav.

Účinná látka
500 g/l Diflufenican
50 g/l Florasulam

Formulace
SC, suspenzní koncentrát

Balení
1 l

Působení přípravku
Přípravek obsahuje dvě účinné látky s odlišným mechanismem účinku. Systémový florasulam, který je přijímán převážně listy, inhibuje aktivitu acetolaktát syntetázy. Důsledkem je zastavení buněčného dělení, omezení transportu asimilátů floémem a zastavení růstu. Příznaky působení přípravku jsou chlorózy a nekrózy na horních listech, postupné zavadání a zaschnutí plevelů. Kontaktní diflufenican je absorbován primárně mladými rostlinami plevelů v době klíčení, sekundárně pak kořenovým systémem a listovou plochou. Vyznačuje se dlouhou dobou působení. Obě účinné látky se ve svém působení vzájemně dobře doplňují.

Citlivé plevele
Svízel přítula, heřmánkovité plevele, rmen rolní, mák vlčí, hořčice rolní, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, konopice polní, ptačinec prostřední, pěťour maloúborný, rozrazil břečťanolistý, rozrazil perský, violka rolní, opletka obecná, pomněnka rolní, výdrol řepky.

Středně citlivé plevele
Merlík bílý, chrpa modrák, hluchavka nachová.

Registrace v České republice


Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte příslušné varovné věty a symboly.