F&N Agro esk republika s.r.o., Na Maninch 7, 170 00 Praha 7, tel.: 02/83 87 17 01, fax: 02/83 87 01 03
Menu

Herbicidy

Agility
Aurora 40 WG
Battle Delta
Biplay SX
Biplay + Starane
Bolton Tx
Border
Command 36 CS
Dicopur M 750
Express 50 SX
Fenova Super
Gajus
Gramin
Gropper SX
Lentipur 500 FW
Quantum
Refine 50 SX
Safari 50 WG
Toutatis DamTec
Tripali
Venzar 500 SC

Fungicidy

Azaka
Cuproxat SC
Fidum Xtra
Leimay
Propel Duo
Rombus Power
Vendetta

Insekticidy

Alphamiprid 20 SP
Benevia
Coragen 20 SC
Exirel
Fury Power
Nexide
Nexsuba

Moluskocidy

Sluxx HP

Regulátory

Cuadro NT
Flordex 660
Spodnam DC

Adjuvanty

Trend 90

Biplay SX + Starane Forte    

Herbicidní balíček k hubení dvouděložných plevelů v ozimých
a jarních obilninách s výjimkou ovsa setého.

• Hubení svízele přítuly ve všech růstových fázích
• Výborná účinnost na většinu dvouděložných plevelů včetně kakostů, zemědýmu a pcháče
• Flexibilní dávkování v závislosti na plevelném spektru
• Možnost aplikace až do 2. kolénka obilniny
• Cenově zvýhodněný balíček Biplay SX 600 g + Starane Forte 5 l

Složení balíčku:
1× 600 g Biplay SX + 1× 5 l Starane Forte

Působení přípravku
Biplay SX je systémový postemergentní herbicid. Obsahuje 2 účinné látky ze skupiny sulfonylmočovin, které jsou přijímány převážně listy, stonky a krátce po aplikaci i kořeny plevelných rostlin. Starane Forte je systémový postemergentní herbicid s obsahem fluroxypyru, který je rychle přijímán listy plevelných rostlin. Teplo a vlhko v době aplikace podporují účinek obou přípravků.

Spektrum účinnosti
Společná aplikace obou přípravků výborně hubí široké spektrum dvouděložných plevelů včetně svízele přítuly a obtížně hubitelných plevelů, jako jsou rozrazily, violky, chrpa modrák, opletka obecná, kakosty, úhorníky, zemědým, pcháč oset a další.

Doporučení pro aplikaci
Aplikace se provádí na jaře na vzešlé aktivně rostoucí plevele od začátku odnožování až do 2. kolénka obilniny (BBCH 21–32). Balíček je určen pro všechny druhy obilnin s výjimkou ovsa. Dávkování přípravků je třeba přizpůsobit plevelnému spektru a velikosti plevelů. Biplay SX se v tank-mixu používá obvykle v dávce 40 g/ha (ozimé obilniny),
resp. 30–35 g/ha (jarní obilniny). Starane Forte se používá v dávce 0,25–0,35 l/ha, v závislosti na růstové fázi svízele. K hubení pcháče je třeba Biplay SX aplikovat v dávce 40–45 g/ha. Nejlepší účinnosti je dosahováno ve fázi listové růžice a na počátku dlouživého růstu pcháče. Vyšší dávky je třeba použít na přerostlé méně citlivé plevele (merlíky, rozrazil břečťanolistý, zemědým lékařský). Maximální registrovaná dávka Biplay SX je 45 g/ha, Starane Forte 0,6 l/ha. V případě použití tank-mixu Biplay SX + Starane Forte není nutné přidávat smáčedlo Trend 90. Přípravky lze aplikovat v kapalném hnojivu DAM 390.

Doporučené kombinace
V případě výskytu chundelky metlice lze použít tank-mix s přípravkem Lentipur 500 FW nebo Axial Plus, vždy s ohledem na registraci uvedených herbicidů.

Následné plodiny
Po jarní společné aplikaci Biplay SX + Starane Forte je na podzim téhož roku možné zařadit ozimou obilninu, ozimou řepku nebo trávy. Citlivé meziplodiny (hořčice, svazenka) mohou být poškozeny. Na jaře dalšího roku není volba následné plodiny omezena.

Registrace v České republice


Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte příslušné varovné věty a symboly.