F&N Agro esk republika s.r.o., Na Maninch 7, 170 00 Praha 7, tel.: 02/83 87 17 01, fax: 02/83 87 01 03
Menu

Herbicidy

Agility
Aurora 40 WG
Battle Delta
Biplay SX
Biplay + Starane
Bolton Tx
Border
Cetus
Circuit Sync TEC
Command 36 CS
Dicopur M 750
Envision
Express 50 SX
Fenova Super
Fragma Delta
Gajus
Glean 75 PX
Gramin
Lentipur 500 FW
Quantum
Refine 50 SX
Safari 50 WG
Venzar 500 SC

Fungicidy

Azaka
Criterium
Cuproxat SC
Penncozeb 75 DG
Rombus Trio
Vendetta

Insekticidy

Avaunt 15 EC
Coragen 20 SC
Ecail Ultra
Explicit Plus
Fury 10 EW
Nexide

Moluskocidy

Sluxx HP

Regulátory

Cuadro NT
Flordex
Spodnam DC

Adjuvanty

Trend 90

Hnojiva

Rapsims

Biplay SX + Starane Forte    

Osvědčená kombinace s razantní účinkem proti dvouděložným plevelům obilnin

• Výborná účinnost na kompletní spektrum dvouděložných plevelů
• Bezkonkurenční účinnost na svízel a svlačec
• Výborná účinnost na violky, rozrazily, chrpu, hluchavky, kakosty, zemědým, pcháč
• Aplikace možná až do fáze praporcového listu obilniny
• Možný tank-mix s přípravky proti chundelce metlici
• Bez omezení pro řepku ozimou jako následnou plodinu
• Jedno z nejvíce doporučovaných herbicidních ošetření sladovnických ječmenů

Cenově zvýhodněný balíček 2 herbicidů s bezkonkurenčně nejširším spektrem hubených dvouděložných plevelů včetně svízele a pcháče při zachování maximální selektivity.

Složení balíčku:
1×600 g Biplay SX + 1×5 l Starane Forte

Působení přípravku
Biplay SX je systémový postemergentní herbicid.
Starane Forte (333 g/l fluroxypyr) je systémový postemergentní herbicid, který je rychle přijímán listy plevelných rostlin. Bezkonkurenčně hubí svízel přítulu ve všech růstových fázích. Vyšší teploty nebo aplikace v hnojivu DAM 390 účinnost zvyšují. V případě společné aplikace Biplay SX + Starane Forte, nebo aplikace v kapalném hnojivu DAM 390, není nutné přidávat smáčedlo Trend 90.
Oba přípravky patří mezi nejvíce selektivní (šetrnost vůči obilnině) herbicidy na trhu. Po aplikaci nedochází k žádným projevům zbrzdění růstu obilniny nebo jiných příznaků fytotoxicity. Vzhledem k tomu, že jarní obilniny mají jen krátké období po růst a vývoj, je použití kombinace Biplay SX + Starane Forte k hubení plevelů v jařinách velmi vhodné.


Spektrum účinnosti
Společná aplikace obou přípravků výborně hubí široké spektrum dvouděložných plevelů včetně svízele přítuly a obtížně hubitelných plevelů, jako jsou rozrazily, violky, chrpa modrák, opletka obecná, kakosty, úhorníky, zemědým, pcháč oset a další.

Doporučení pro aplikaci
Maximální dávka přípravku Biplay SX je 45 g na ha. Potřebné množství herbicidu Biplay SX se snadno odměří odměrkou, která je dodávána k přípravku. Přípravek je registrován pro použití v obilninách na jaře mimo oves.
Starane Forte má maximální dávku přípravku 0,6 l/ha. Přípravek je registrován pro použití v obilninách, kukuřici, nezemědělské půdě, jílku, loukách a trávníkách.

Dělená aplikace
V některých případech může být na jaře výhodné provést dělenou aplikaci proti různě vzcházejícím plevelům. Zpravidla se nejprve provádí aplikace herbicidu Biplay SX proti dvouděložným plevelů a pcháči, následně pak aplikace Starane Forte proti svízeli.

Doporučené kombinace
V případě výskytu chundelky metlice lze použít TM např. s přípravkem Axial Plus.
V případě silného výskytu merlíků nebo je-li merlík v době aplikace už ve vyšší růstové fázi (cca 4 pravé listy a více) je vhodné použít TM s herbicidem na bázi MCPA, např. Dicopur M 750, Agritox 50 SL.

Následné a náhradní plodiny
Po jarní společné aplikaci obou herbicidů najednou je na podzim téhož roku možné zařadit pouze ozimou obilninu, ozimou řepku nebo trávy. Citlivé meziplodiny (hořčice, svazenka) mohou být poškozeny. V dalším roce po ošetření není volba následné plodiny omezená. V případě nutnosti zaorání ošetřeného porostu obilniny je do uplynutí 3 měsíců po ošetření možné zaset pouze obilninu a na podzim dále ozimou řepku nebo trávy.

Registrace v České republice


Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte příslušné varovné věty a symboly.