F&N Agro esk republika s.r.o., Na Maninch 7, 170 00 Praha 7, tel.: 02/83 87 17 01, fax: 02/83 87 01 03
Menu

Herbicidy

Agility
Aurora 40 WG
Battle Delta
Biplay SX
Biplay + Starane
Bolton Tx
Border
Command 36 CS
Dicopur M 750
Express 50 SX
Fenova Super
Gajus
Gramin
Gropper SX
Lentipur 500 FW
Quantum
Refine 50 SX
Safari 50 WG
Toutatis DamTec
Tripali
Venzar 500 SC

Fungicidy

Azaka
Cuproxat SC
Fidum Xtra
Leimay
Propel Duo
Rombus Power
Vendetta

Insekticidy

Alphamiprid 20 SP
Benevia
Coragen 20 SC
Exirel
Fury Power
Nexide
Nexsuba

Moluskocidy

Sluxx HP

Regulátory

Cuadro NT
Flordex 660
Spodnam DC

Adjuvanty

Trend 90

Nexsuba Etiketa Bezpečnostní list

Insekticid k ochraně bramboru proti mandelince bramborové a ovocných plodin, révy vinné, zeleniny, okrasných rostlin a jetele lučního proti škůdcům.

• Přírodní insekticid netoxický vůči člověku a teplokrevným živočichům
• Účinnost na dospělce a/nebo larvy širokého spektra hmyzích škůdců v řadě plodin
• Účinná látka bez křížové rezistence s látkami z jiných skupin
• Řešení vhodné pro nízkoreziduální systémy pěstování ovoce a zeleniny
• Řešení vhodné pro integrované systémy pěstování ovoce, révy vinné, zeleniny a bramboru

Účinná látka:
Spinosad 240 g/l

Formulace
suspenzní koncentrát (SC)

Balení
1 l

Působení přípravku
Nexsuba® obsahuje účinnou látku spinosad, která je směsí spinosynu A a spinosynu D, přírodních metabolitů půdní bakterie Saccharopolyspora spinosa. Působí kontaktně i požerově, požerový účinek je 5–10× vyšší. Hubí škůdce z řádu motýlů (Lepidoptera), brouků (Coleoptera), dvoukřídlých (Diptera), třásnokřídlých (Thysanoptera), mery a škvory. Vyznačuje se rychlým a úplným rozpadem obou látek působením světla, a proto při dodržení povoleného dávkování a ochranné lhůty (OL) nehrozí výskyt reziduí v produktech pro přímou konzumaci. Přípravek je tak vhodný pro použití v nízkoreziduálních systémech pěstování ovoce a zeleniny. Vykazuje také mimořádně nízkou toxicitu pro člověka, teplokrevné živočichy a většinu predátorů (slunéčka, zlatoočky, draví roztoči, dravé ploštice, pavouci, apod.). Pro své vlastnosti je povolen do integrovaných systémů pěstování ovoce, révy vinné, zeleniny, bramboru a pro použití v ekologickém zemědělství.

Doporučení pro aplikaci
Brambor
Mandelinka bramborová - aplikace se provádí v době maximálního líhnutí larev. Přípravek je určen i pro ekologické zemědělství a proto je vhodný pro použití v konzumních bramborách pěstovaných v režimu jakosti Q CZ resp. v systému integrované produkce. Krátká ochranná lhůta umožňuje flexibilní ošetření raných brambor. V případě potřeby opakování aplikace je z důvodu zabránění rozvoje rezistence doporučeno použít přípravek s jiným mechanismem účinku, např. Benevia® nebo Coragen® 20 SC ze skupiny diamidů. Přípravek Nexsuba® je možné kombinovat se všemi běžnými fungicidy registrovanými do brambor.
Aplikace v bramboru je bez omezení v OP II. stupně zdrojů vod.

Jabloň
Obaleč jablečný, obaleči slupkoví, pupenoví - aplikace se provádí nejlépe ve fázi líhnutí housenek, resp. při dosažení fáze „černé hlavičky“. U housenek slupkových a pupenových obalečů je navíc možná i aplikace na začátku jejich žíru po přezimování. Vzhledem ke krátké ochranné lhůtě lze přípravek výhodně použít také proti druhé generaci škůdců.
Květopas jabloňový - aplikace proti dospělcům škůdce se provádí ve fázi myšího ouška (BBCH 54).

Réva vinná
Obaleč mramorovaný, obaleč jednopásý - aplikace proti první generaci obalečů se provádí v dávce 0,2 l/ha ca 10–12 dní po dosažení letového maxima, popř. od fáze „černé hlavičky“ a líhnutí housenek. Aplikace proti druhé generaci se provádí v dávce 0,3 l/ha za 5–7 dní po dosažení letového maxima resp. od fáze „černé hlavičky“ a líhnutí housenek. Přípravek ve vyšší povolené dávce účinně reguluje housenky 1. instaru různorožce trnkového. 

Zelenina
Brukvovitá zelenina
Bělásek zelný, můra zelná - aplikace se provádí krátce po vylíhnutí housenek, resp. ihned po objevení prvních příznaků poškození.

Pór, cibule
Třásněnka západní - aplikace se provádí ihned po objevení prvních příznaků poškození (stříbřitě bílé podélné skvrny na listech). Aby bylo dosaženo řádného zvlhčení resp. pokryvnosti, doporučuje se zejména u póru použít 600 l vody/ha, u cibule přídavek vhodného smáčedla. 

Rajče, paprika (skleník)
Třásněnka západní - aplikace se provádí na základě monitoringu výskytu škůdce (např. pomocí lepových desek). 

Rozsah použití

Povolené menšinové použití


Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte příslušné varovné věty a symboly.