F&N Agro esk republika s.r.o., Na Maninch 7, 170 00 Praha 7, tel.: 02/83 87 17 01, fax: 02/83 87 01 03
Menu

Herbicidy

Agility
Aurora 40 WG
Battle Delta
Biplay SX
Biplay + Starane
Bolton Tx
Border
Circuit Sync TEC
Command 36 CS
Dicopur M 750
Express 50 SX
Fenova Super
Gajus
Gramin
Lentipur 500 FW
Quantum
Refine 50 SX
Safari 50 WG
Toutatis DamTec
Tripali
Venzar 500 SC

Fungicidy

Azaka
Cuproxat SC
Leimay
Rombus Power
Vendetta

Insekticidy

Avaunt 15 EC
Benevia
Coragen 20 SC
Exirel
Explicit Plus
Fury Power
Fury Power Duo
Nexide

Moluskocidy

Sluxx HP

Regulátory

Cuadro NT
Flordex 660
Spodnam DC

Adjuvanty

Trend 90

Hnojiva

Rapsims

Sluxx HP Etiketa Bezpečnostní list

Moluskocid k ochraně polních i speciálních plodin proti slimákům a plzákům.

• Vysoká odolnost vlhkosti a tvarová stabilita granulí
• Spolehlivý účinek i za nižších teplot
• Výrazná modrá barva pro snadnou kontrolu aplikace
• Bez omezení v OP II. stupně zdrojů vod
• Možnost použití v integrované produkci a ekozemědělství

Účinná látka
29,7 g/kg fosforečnan železitý

Formulace
granulovaná návnada (GB)

Balení
20 kg

Působení přípravku
Sluxx HP obsahuje jako účinnou látku fosforečnan železitý, tedy látku, která se volně nachází v přírodě. Poté, co slimák pozře granuli přípravku, způsobí fosforečnan železitý patologické změny jeho trávicího traktu. Škůdce přestává přijímat potravu, a tedy působit škody na dané plodině bezprostředně po požití návnady. Přestává být aktivní a obvykle se uchýlí do úkrytu v půdě, kde během několika dní uhyne. Sluxx HP působí velmi dobře i za nízkých teplot na jaře anebo v pozdním podzimu.

Vysoká kvalita granulí
Granule jsou vyráběny podle nové unikátní receptury (HP = High Performance) lisováním za mokra. Tento postup umožňuje dosažení tvarově vyrovnaných stabilních granulí s vysokou odolností vlhkosti a napadení plísněmi. Použití výrazné modré barvy přispívá k lepší rozpoznatelnosti aplikované návnady na ošetřeném pozemku.

Doporučení pro aplikaci
Sluxx HP lze aplikovat ihned po výsevu resp. výsadbě ohrožených plodin, anebo při prvních příznacích napadení.
Dávka 7 kg/ha představuje 66 granulí/m2.
Tato vysoká hustota pokrytí zvyšuje pravděpodobnost kontaktu škůdce s návnadou, a tedy výrazně přispívá k rychlé a vysoké účinnosti přípravku. Při nízkém napadení může být dávka snížena až na 5 kg/ha (= 47 granulí/m2). V případě silného výskytu slimáků a na okrajích pozemku je třeba vždy použít plnou dávku. Pokud napadení trvá a na pozemku není viditelný dostatečný počet granulí, je nezbytné ošetření co nejdříve zopakovat.

Sluxx HP se aplikuje pomocí rozmetadla, případně ručním rozhozem mezi rostliny (speciální plodiny). Aplikaci je vhodné provádět za sucha, aby nedocházelo k ulpívání
granulí na listech ošetřovaných rostlin.

Sluxx HP není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchových a podzemních vod.

Sluxx HP lze použít i v systému ekologického zemědělství.

Registrace v České republice


Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte příslušné varovné věty a symboly.