F&N Agro esk republika s.r.o., Na Maninch 7, 170 00 Praha 7, tel.: 02/83 87 17 01, fax: 02/83 87 01 03
Menu

Herbicidy

Agility
Aurora 40 WG
Battle Delta
Biplay SX
Biplay + Starane
Bolton Tx
Border
Circuit Sync TEC
Command 36 CS
Dicopur M 750
Express 50 SX
Fenova Super
Gajus
Gramin
Lentipur 500 FW
Quantum
Refine 50 SX
Safari 50 WG
Toutatis DamTec
Tripali
Venzar 500 SC

Fungicidy

Azaka
Cuproxat SC
Leimay
Rombus Power
Vendetta

Insekticidy

Avaunt 15 EC
Benevia
Coragen 20 SC
Exirel
Explicit Plus
Fury Power
Fury Power Duo
Nexide

Moluskocidy

Sluxx HP

Regulátory

Cuadro NT
Flordex 660
Spodnam DC

Adjuvanty

Trend 90

Hnojiva

Rapsims

Fury Power Etiketa Bezpečnostní list

Insekticid k ochraně řepky olejky, obilnin a dalších polních plodin
proti škůdcům.

• Široká registrace proti škůdcům hlavních polních plodin
• Inovativní formulace na bázi mikrokapsulí
• Spolehlivá účinnost i za vyšších teplot
• Bez hlášení aplikace z důvodu ochrany včel, bez omezení v OP II. stupně zdrojů vod
• Součást výhodného balíčku Fury Power Duo

Účinná látka:
gamma-cyhalothrin 60 g/l

Formulace
suspenze kapsulí (CS)

Balení
1 l

Působení přípravku
Fury Power je moderní pyrethroid s širokou registrací. Škůdce hubí jako dotykový a požerový jed, nemá systémový účinek. Obsahuje pouze aktivní izomer účinné látky, a proto je vysoce účinný již ve velmi nízkých dávkách. Tím se liší od dalších pyrethroidů, které jsou obvykle směsí několika méně aktivních i neaktivních izomerů, a pro dosažení srovnatelné účinnosti musí být aplikovány ve vyšších dávkách. Nízké dávkování přípravku Fury Power přináší menší zátěž pro životní prostředí i pro obsluhu postřikovače.
Inovativní formulace, kdy účinná látka gamma-cyhalothrin je obsažena v mikrokapsulích, má pozitivní vliv na účinnost přípravku i za nepříznivého počasí. Fury Power je účinný i za vyšších teplot a je vysoce odolný ke smyvu deštěm již jednu hodinu po aplikaci. Doba účinku je delší, a to zejména během slunečných dní doprovázených vysokými teplotami.

Doporučení pro aplikaci
Aplikace se provádí na základě signalizace, resp. při zjištění prvního výskytu daného škůdce v porostu.
Dávka vody: 200–400 l/ha v závislosti na plodině.
V plodině jsou povoleny maximálně 2 ošetření za vegetaci.
Fury Power není klasifikován z hlediska rizika pro včely, jeho použití tak nepodléhá příslušnému hlášení.
Přípravek není vyloučen z použití v OP II. stupně zdrojů vod.

Registrace v České republice


Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte příslušné varovné věty a symboly.