F&N Agro esk republika s.r.o., Na Maninch 7, 170 00 Praha 7, tel.: 02/83 87 17 01, fax: 02/83 87 01 03
Menu

Herbicidy

Agility
Aurora 40 WG
Battle Delta
Biplay SX
Biplay + Starane
Bolton Tx
Border
Circuit Sync TEC
Command 36 CS
Dicopur M 750
Express 50 SX
Fenova Super
Gajus
Gramin
Lentipur 500 FW
Quantum
Refine 50 SX
Safari 50 WG
Toutatis DamTec
Tripali
Venzar 500 SC

Fungicidy

Azaka
Cuproxat SC
Leimay
Rombus Power
Vendetta

Insekticidy

Avaunt 15 EC
Benevia
Coragen 20 SC
Exirel
Explicit Plus
Fury Power
Fury Power Duo
Nexide

Moluskocidy

Sluxx HP

Regulátory

Cuadro NT
Flordex 660
Spodnam DC

Adjuvanty

Trend 90

Hnojiva

Rapsims

Leimay Etiketa Bezpečnostní list

Fungicid k ochraně bramboru proti plísni bramboru.

• Nový kontaktní fungicid s výbornou preventivní účinností
• Vysoký stupeň ochrany hlíz
• Možnost použití sólo nebo v tank-mixu
• Bez omezení v OP II. stupně zdrojů vod
• Příznivé náklady na ošetření, vysoká návratnost

Účinná látka
amisulbrom 200 g/l

Formulace
emulgovatelný koncentrát (EC)

Balení
5 l

Působení přípravku
Leimay obsahuje kontaktní účinnou látku amisulbrom, která působí na více místech vývojového cyklu patogenu. Inhibuje uvolňování, pohyb a klíčení zoospor a brání tak sekundární infekci, resp. šíření plísně v porostu a napadení hlíz. Účinná látka je velmi rychle vázána voskovou vrstvou listů bramboru a již tři hodiny po aplikaci je odolná smyvu dešťovými srážkami.

Doporučení pro aplikaci
Leimay je fungicid určený pro preventivní použití v rámci postřikových sledů proti plísni bramboru. Aplikace se provádí na základě signalizace. Přípravek lze použít v průběhu celé vegetace, od tvorby prvního postranního výhonu až do začátku žloutnutí natě (BBCH 21–91). Při použití v závěru vegetace se plně uplatní jeho schopnost ochrany hlíz. Aplikován může být sólo anebo v tank-mixu s vhodným fungicidním partnerem. Lze ho použít i pro závěrečné ošetření v kombinaci s desikantem.

Dávkování
Sólo aplikace: 0,5 l/ha.

Použití v tank-mixu: 0,3–0,5 l/ha.

Vhodným partnerem jsou přípravky na bázi účinných látek fluazinam + azoxystrobin, fluazinam, cymoxanil, mandipropamid nebo propamocarb. Na základě výsledků pokusů a agronomické praxe ve srovnatelných podmínkách, lze v případě tank-mixu dávku partnera snížit až na 80 % obvyklého dávkování při sólo použití. Doporučená kombinace Leimay 0,3 l/ha + Vendetta 0,4 l/ha kromě plísně bramboru řeší také hnědou skvrnitost listů (Alternaria solani). Tato doporučení nebyla předmětem hodnocení ÚKZÚZ.

Interval mezi aplikacemi: 7–10 dní, v období silného infekčního tlaku a intenzivního růstu natě je nutné dodržovat sedmidenní interval ošetření.

Maximální počet aplikací během vegetace: 6.

Dávka vody: 200–500 l/ha, v závislosti na objemu listové plochy.

Opatření proti rezistenci
Amisulbrom patří do skupiny fungicidů Qil. K zabránění vzniku rezistence neaplikujte přípravky, které obsahují výhradně účinnou látku typu QiI (amisulbrom, cyazofamid) nebo QoI (strobiluriny, famoxadone) po sobě, bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanismem účinku. K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu QiI ve více než 50% z celkového počtu ošetření proti plísni bramborové za vegetační sezonu, a ne jinak než preventivně.

Mísitelnost
Leimay je při dodržení zásad antirezistentní strategie mísitelný s registrovanými fungicidy, dále s insekticidy (např. Benevia nebo Coragen 20 SC proti mandelince bramborové) a desikanty.

Registrace v České republice


Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte příslušné varovné věty a symboly.