F&N Agro esk republika s.r.o., Na Maninch 7, 170 00 Praha 7, tel.: 02/83 87 17 01, fax: 02/83 87 01 03
Menu

Herbicidy

Agility
Aurora 40 WG
Battle Delta
Biplay SX
Biplay + Starane
Bolton Tx
Border
Command 36 CS
Dicopur M 750
Express 50 SX
Fenova Super
Gajus
Gramin
Gropper SX
Lentipur 500 FW
Quantum
Refine 50 SX
Safari 50 WG
Toutatis DamTec
Tripali
Venzar 500 SC

Fungicidy

Azaka
Cuproxat SC
Fidum Xtra
Leimay
Propel Duo
Rombus Power
Vendetta

Insekticidy

Alphamiprid 20 SP
Benevia
Coragen 20 SC
Exirel
Fury Power
Nexide
Nexsuba

Moluskocidy

Sluxx HP

Regulátory

Cuadro NT
Flordex 660
Spodnam DC

Adjuvanty

Trend 90

Fidum Xtra Etiketa Bezpečnostní list

Fungicid k ochraně řepky olejky a obilnin proti houbovým chorobám.

• Synergický efekt dvou účinných látek s výbornou účinnosti na hlízenku a černě v řepce
• Hotová formulace připravená k použití bez potřeby tank-mixu více různých fungicidů
• Aplikace v řepce bez omezení v OP II. stupně zdrojů podzemní vody a na svazích
• Přípravek bez označení z hlediska rizika pro včely a bez povinnosti hlášení včelařům
• Hubení velmi širokého spektra chorob listů a klasů obilnin včetně fuzarióz klasů pšenice

Účinná látka
azoxystrobin 140 g/l
prothioconazole 100 g/l

Formulace
emulgovatelný koncentrát (EC)

Balení
5 l

Působení přípravku
Fidum Xtra je kombinovaný fungicid obsahující účinné látky azoxystrobin a prothioconazole. Azoxystrobin má systémové a translaminární vlastnosti. Působí především protektivně. Vyznačuje se dlouhou dobou ochrany porostu a green-efektem, který má pozitivní vliv na vitalitu rostlin a výši výnosu. Prothioconazole je systémový s protektivním a kurativním účinkem. Proniká do vodivých pletiv rostlin a je rozváděn i do těch částí, které nebyly postřikem přímo zasaženy. Vyvážená kombinace protektivní a kurativní účinnosti umožňuje širší aplikační okno. Synergické působení obou účinných látek přispívá k dosažení vysoké účinnosti na cílené choroby a zároveň výrazně snižuje riziko rozvoje rezistence.

Doporučení pro aplikaci
Řepka olejka
Hlízenka obecná, alternariová skvrnitost (černě)
Aplikaci proti hlízence obecné je možné provádět od fáze, kdy jsou viditelné první korunní plátky (BBCH 59) až do konce kvetení (BBCH 69). Optimální termín ošetření je obvykle ve fázích BBCH 63–65, tedy v době, kdy je u většiny rostlin otevřeno 30 % poupat na hlavním stonku až do plného kvetení, kdy kvete asi polovina květů a první korunní plátky již začínají opadávat. Přípravek se aplikuje v dávce 1,2 l/ha v doporučeném množství vody 200–400 l/ha. Velmi dobře hubí také alternariovou skvrnitost plus má vedlejší účinnost na plíseň šedou a zelnou. Během vegetace je povolena maximálně 1 aplikace.

Pšenice, ječmen, žito, triticale ozimé
Choroby listů a klasů

Přípravek je možné použít již od začátku sloupkování (BBCH 30) proti časným infekcím listových skvrnitostí. Nicméně určen je především pro tzv. T2 aplikace ve fázi plně rozvinutého praporcového listu a během metání (BBCH 39–59). Aplikace se provádí v dávce 1,2–1,4 l/ha v závislosti na síle infekčního tlaku a použitém sledu ošetření. Doporučené množství vody je 200–400 l/ha.

Pšenice
Fuzariózy klasů

Aplikace se provádí v době kvetení, optimálně ve fázi BBCH 61–65, v plné dávce 1,4 l/ha. Doporučené množství vody je 200–400 l/ha. Přípravek hubí komplex patogenů, které způsobují fuzariózy klasů a produkují nebezpečné mykotoxiny.
Ve všech druzích obilnin jsou během vegetace povoleny maximálně 2 aplikace.

Mísitelnost
Fidum Xtra je mísitelný s běžně používanými pyretroidy (např. Nexide, Fury Power) a insekticidy na bázi účinné látky acetamiprid (např. Alphamiprid 20 SP).

Registrace v České republice


Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte příslušné varovné věty a symboly.