F&N Agro esk republika s.r.o., Na Maninch 7, 170 00 Praha 7, tel.: 02/83 87 17 01, fax: 02/83 87 01 03
Menu

Herbicidy

Agility
Aurora 40 WG
Battle Delta
Biplay SX
Biplay + Starane
Bolton Tx
Border
Circuit Sync TEC
Command 36 CS
Dicopur M 750
Express 50 SX
Fenova Super
Gajus
Gramin
Lentipur 500 FW
Quantum
Refine 50 SX
Safari 50 WG
Toutatis DamTec
Tripali
Venzar 500 SC

Fungicidy

Azaka
Cuproxat SC
Leimay
Rombus Power
Vendetta

Insekticidy

Avaunt 15 EC
Benevia
Coragen 20 SC
Exirel
Explicit Plus
Fury Power
Fury Power Duo
Nexide

Moluskocidy

Sluxx HP

Regulátory

Cuadro NT
Flordex 660
Spodnam DC

Adjuvanty

Trend 90

Hnojiva

Rapsims

Express 50 SX Etiketa Bezpečnostní list

Herbicid k hubení dvouděložných plevelů včetně pcháče osetu v pšenici ozimé a ječmeni jarním a v hybridech slunečnice roční tolerantních k tribenuron-methylu.

• Široké spektrum účinku proti dvouděložným plevelům
• Vysoká účinnost na pcháč a šťovíky
• Registrace v hybridech slunečnice tolerantních k tribenuron-methylu (ExpressSun™ technologie)
• Bez omezení pro následné plodiny včetně řepky ozimé
• Jarní aplikace v obilninách bez omezení v OP II. stupně zdrojů vod

Účinná látka
tribenuron-methyl 500 g/kg

Formulace
ve vodě rozpustné granule (SG)

Balení
90 g

Působení přípravku
Express 50 SX je systémový herbicid ze skupiny sulfonylmočovin, přijímaný přednostně listy. Příjem kořeny je omezen na dobu několika dnů v důsledku krátkého reziduálního působení v půdě. Zasažené plevele velmi rychle zastavují svůj růst. Typické symptomy poškození (změna barvy listů, kroucení stonků) odumírajících plevelů jsou patrné až za 3–10 dní po aplikaci, v závislosti na podmínkách růstu a citlivosti plevelů. Teplo (nad 10 °C) a dostatečná vlhkost po aplikaci podporují účinnost přípravku, zatímco chladno a sucho zpožďují účinek. Express 50 SX nehubí trávovité plevele, rozrazil břečťanolistý, svízel přítulu a zemědým lékařský.

Doporučení pro aplikaci
Pšenice ozimá, ječmen jarní
Aplikace se provádí postemergentně v průběhu odnožování obilniny (BBCH 21–29), na aktivně rostoucí plevele, nejlépe ve fázi 2–4 pravých listů. Pšenici ozimou lze ošetřovat na podzim nebo na jaře.

Doporučené kombinace
V případě výskytu svízele přítuly lze použít TM např. s přípravky Starane Forte, Tomahawk, Grodyl 75 WG, které se dávkují podle růstové fáze svízele.
V případě silného výskytu merlíků anebo pokud je merlík v době aplikace už ve vyšší růstové fázi (4 pravé listy a více) je vhodné použít TM s herbicidem s účinnou látkou MCPA, např. Dicopur M 750.
Přípravek Express 50 SX vsypte do postřikovače jako první a ostatní přípravky až po jeho rozpuštění, tj. přibližně po 3 minutách.

Slunečnice
Express 50 SX je možné aplikovat pouze v hybridech slunečnice tolerantních k účinné látce tribenuron-methyl, tzv. ExpressSun™ technologie. Jedná se např. o tyto hybridy firmy Pioneer: P63LE10, P63LE113, P64LE25, P64HE118.
Aplikace se provádí postemergentně v jednorázové dávce 45–60 g/ha + smáčedlo Trend 90 (0,1 % obj.), případně děleně 2×30 g/ha + smáčedlo Trend 90 (0,1 % obj.) do fáze 8 pravých listů slunečnice (BBCH 18) proti aktivně rostoucím pcháčům, merlíkům, laskavcům a heřmánkovitým plevelům (optimálně ve fázi 2–4 pravých listů).
Maximální počet ošetření za vegetaci: 1× (max. 60 g/ha), nebo 2× při dělené aplikaci 2×30 g/ha.
Nepoužívejte Express 50 SX, pokud je slunečnice stresovaná suchem anebo zamokřením, pokud dochází k extrémním rozdílům mezi denními a nočními teplotními maximy (<1 °C nebo >28 °C), anebo pokud byl porost slunečnice poškozený mrazem, škůdci, kroupami anebo jinou mechanickou příčinou. Neošetřujte dříve než po třech dnech od vydatných dešťů, kdy už půda není nasycená vodou. Aplikace přípravku Express 50 SX na “ExpressSun™” hybridy slunečnice, které byly stresované nepříznivými povětrnostními podmínkami, zamokřením, přísuškem nebo poškozené škůdci anebo předchozím herbicidním zásahem může slunečnici poškodit.

Následné plodiny
Po normální sklizni obilniny i slunečnice ošetřené přípravkem Express 50 SX lze vysévat jakoukoliv následnou plodinu bez omezení.

Náhradní plodiny
Po nuceném zaorání obilniny nebo slunečnice ošetřené přípravkem Express 50 SX lze vysévat pouze obilniny.

Registrace v České republice


Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte příslušné varovné věty a symboly.