F&N Agro esk republika s.r.o., Na Maninch 7, 170 00 Praha 7, tel.: 02/83 87 17 01, fax: 02/83 87 01 03
Menu

Herbicidy

Agility
Aurora 40 WG
Battle Delta
Biplay SX
Biplay + Starane
Bolton Tx
Border
Command 36 CS
Dicopur M 750
Express 50 SX
Fenova Super
Gajus
Gramin
Gropper SX
Lentipur 500 FW
Quantum
Refine 50 SX
Safari 50 WG
Toutatis DamTec
Tripali
Venzar 500 SC

Fungicidy

Azaka
Cuproxat SC
Fidum Xtra
Leimay
Propel Duo
Rombus Power
Vendetta

Insekticidy

Alphamiprid 20 SP
Benevia
Coragen 20 SC
Exirel
Fury Power
Nexide
Nexsuba

Moluskocidy

Sluxx HP

Regulátory

Cuadro NT
Flordex 660
Spodnam DC

Adjuvanty

Trend 90

Rapsims Etiketa Bezpečnostní list

Směs stopových živin k listové výživě řepky olejky, hořčice bílé,
máku setého, kukuřice, luskovin a brukvovité zeleniny.

TYP HNOJIVA
E 2.4.1 Směs stopových živin

OBSAH ŽIVIN
B 3,4% Mn 6,2% Mo 0,27% Zn 4,8% N 5,6% S 11%

FORMULACE
suspenzní koncetrát (SC)

BALENÍ
5 l

Popis hnojiva
Rapsims je unikátní směs s vysokým obsahem důležitých stopových živin, dusíku a síry k zabezpečení listové výživy řepky olejky, hořčice bílé, máku setého, kukuřice, luskovin a brukvovité zeleniny v době zvýšených nároků na tyto živiny anebo k odstranění fyziologických projevů jejich nedostatku. Moderní formulace obsahuje adjuvanty pro lepší přilnavost a příjem živin listovou plochou ošetřovaných rostlin. V 1 litru hnojiva je obsaženo 456 g živin.

Doporučení pro aplikaci
Hnojivo se aplikuje v dávce 1–3 l/ha v závislosti na stupni potřeby resp. deficitu živin. K zabezpečení důkladného pokrytí listové plochy je třeba použít 200 l vody/ha. Před otevřením a použitím je třeba produkt v kanystru důkladně homogenizovat protřepáním. Neaplikujte v době intenzivního slunečního svitu a při teplotách nad 25°C.

Řepka olejka, hořčice bílá
První aplikace se provádí ve fázi 4–9 listů a opakuje se dle potřeby v intervalu 10–14 dní resp. opět na začátku prodlužovacího růstu a ve fázi butonizace. V případě řepky olejky ozimé se doporučuje podzimní a jarní aplikace.
Mák setý
První aplikace se provádí od 4. listu máku až do fáze přízemní listové růžice, druhá aplikace se provádí na začátku prodlužovacího růstu resp. nejlépe ve fázi pylových tetrád.
Kukuřice
První aplikace se provádí ve fázi 5 listů a opakuje se dle potřeby.
Luskoviny (hrách, bob, sója)
Aplikace se provádí na začátku vegetace, v době, kdy rostliny mají dostatečně vyvinutou listovou plochu pro příjem živin. V případě potřeby lze ošetření opakovat v intervalu 10–14 dní. Poslední aplikace je možná 4 týdny před sklizní.
Brukvovitá zelenina
Aplikace se provádí na začátku vegetace, v době, kdy rostliny mají dostatečně vyvinutou listovou plochu pro příjem živin. V případě potřeby lze ošetření opakovat v intervalu 10–14 dní. Poslední aplikace je možná 4 týdny před sklizní.

Mísitelnost
Rapsims je fyzikálně a chemicky kompatibilní s většinou přípravků na ochranu rostlin. U neověřených kombinací je doporučeno nejprve použít tuto směs v omezeném rozsahu. Vždy pozorně čtěte etiketu všech přípravků před jejich použitím v tank-mixu s hnojivem Rapsims.

Registrace v České republice


Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte příslušné varovné věty a symboly.