F&N Agro esk republika s.r.o., Na Maninch 7, 170 00 Praha 7, tel.: 02/83 87 17 01, fax: 02/83 87 01 03
Menu

Herbicidy

Agility
Aurora 40 WG
Battle Delta
Biplay SX
Biplay + Starane
Bolton Tx
Border
Cetus
Circuit Sync TEC
Command 36 CS
Dicopur M 750
Envision
Express 50 SX
Fenova Super
Gajus
Glean 75 PX
Gramin
Lentipur 500 FW
Quantum
Refine 50 SX
Safari 50 WG
Tripali
Venzar 500 SC

Fungicidy

Arsenal
Azaka
Criterium
Cuproxat SC
Penncozeb 75 DG
Rombus Power
Vendetta

Insekticidy

Avaunt 15 EC
Benevia
Coragen 20 SC
Ecail Ultra
Explicit Plus
Fury 10 EW
Nexide

Moluskocidy

Sluxx HP

Regulátory

Cuadro NT
Flordex
Spodnam DC

Adjuvanty

Trend 90

Hnojiva

Rapsims

Rombus® Trio Etiketa Bezpečnostní list

Spolehlivě a ekonomicky proti chorobám obilnin a proti padlí révy

• Kombinace 3 účinných látek
• Systémové působení
• Široké spektrum účinnosti
• Výrazný stop efekt na padlí
• Výborná účinnost proti rzím
• Flexibilní dávkování a použití
• Spolehlivé řešení padlí révy

Rombus Trio je fungicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu k ochraně pšenice a ječmene proti houbovým chorobám a révy vinné proti padlí révovému.

Účinná látka
Spiroxamin 250 g/l,
Tebukonazol 167 g/l,
Triadimenol 43 g/l

Formulace
EC emulgovatelný koncentrát

Balení
5 l

Působení přípravku
Rombus Trio je kombinovaný fungicid s velmi dobrým protektivním a kurativním účinkem a dlouhým reziduálním působením. Všechny tři účinné látky mají systémový účinek a v účinnosti se vzájemně podporují a doplňují. Přípravek působí proti velmi širokému spektru houbových chorob pšenice a ječmene a proti padlí révovému ve vinicích.

Spiroxamine je nová systémová účinná látka ze skupiny spiroketalaminů s preventivním (protektivním), eradikativním (zastavuje napadení) a kurativním (léčebným) působením. Vyznačuje se vysokou biologickou účinností a příznivými toxikologickými a ekobiologickymi vlastnostmi. Proniká velice rychle do rostliny, kde je rovnoměrně rozdělen v listovém pletivu (bez kumulace ve špičkách listů). Spiroxamine se vyznačuje eradikativním účinkem zejména na padlí travní a i rzi. Zesiluje léčebné působení azolových složek na braničnatky, helmintosporiózu pšenice, hnědou a rynchosporiovou skvrnitost ječmene. Po aplikaci spiroxaminu ztrácí buňky patogenů buněčný tlak a dochází k odumírání konidioforů. Spiroxamine brzdí tvorbu ergosterolu - důležitého stavebního kamene buněčných membrán patogena. Místa působení spiroxaminu jsou odlišná od míst, ve kterých zasahují azoly.

Vynikajici Stop efekt
Tento jev nazývaný efekt „Spálení spor“ způsobuje, že buněčné stěny škodlivého činitele se stávají propustnými, buňky ztrácejí svůj tlak a vysychají. Zastavení infekce (stop efekt) má velký význam v boji proti padlí travnímu, neboť se jedná o patogena, který má velice rychlý nástup a rozvoj infekce. Časové období od infekce k tvorbě rozmnožovacích orgánů je v závislosti na přezimování 3–5 dní. Spiroxamine se vyznačuje efektivním účinkem i za nízkých teplot.

Efekt synergismu - sáňkový efekt
Kombinací spiroxaminu s azoly je velice pozitivně ovlivněn jejich příjem a rozdělení v listech. Přítomností spiroxaminu je podpořen rychlejší příjem azolů. Kombinací všech účinných látek dochází k rychlejšímu pronikání do listových pletiv, a tím i ke snížení smyvu a k vyšší odolnosti proti dešťovým srážkám.

Doporučeni pro aplikaci
Pšenice
Ozimá pšenice se ošetřuje nejlépe preventivně nebo při zjištění prvních přiznaků chorob. V případě časných infekcí padlí travního a částečně i rzí je možné využít silný léčebný účinek přípravku. Při aplikacích proti časným infekcím padlí travního, rzi a výskytu stéblolamu a jiných chorob pat stébel v období odnožování, resp. počátku sloupkování, je vhodné využít 0,3–0,4 l/ha
Rombus Trio ve směsi s 400 g úč. l. prochloraz/ha nebo s 0,5–0,7 l/ha Topsin M 500 SC. Při požadavku na dlouhodobé reziduální působení a spolehlivou kontrolu infekcí braničnatek je vhodné, zejména ve směsi, zvýšit dávkování na 0,5–0,6 l/ha
Rombus Trio. Pro komplexní ochranu proti všem listovým houbovým chorobám pšenice (padlí travní, rez pšeničná a rez plevová, braničnatka plevová a pšeničná, helmintosporióza) v období tvorby praporcového listu až počátku metání je vhodné použít (0,5)–0,6 l/ha Rombus Trio. Při aplikacích proti braničnatkám poskytují nejlepší výnosovou odezvu preventivní aplikace, resp. ošetření na počátku infekce. Aplikace fungicidu Rombus Trio proti listovým chorobám v mnoha případech umožňuje snížit následnou dávku fungicidů proti fuzariózám klasů, rzím a event. braničnatkám.

Ječmeny
U odrůd jarního ječmene se zvýšenou citlivostí na padlí travní bez genu rezistence Mlo aj. je nutné pro tvorbu odnoží včasné potlačení infekce v období odnožování dávkou 0,4 l/ha. Pro současné působení proti hnědé skvrnitosti, která se většinou vyskytuje později (od začátku sloupkování až do začátku květu), a prodloužení reziduálního účinku je nutné zvýšit dávku na 0,5–0,6 l/ha. Druhou možností je zvolit systém dvou aplikací (nejprve 0,4 l/ha Rombus Trio a poté např. Rubric XL 0,75–1 l/ha) nebo u odrůd odolných na padlí provést 1 aplikaci za vegetaci v závislosti na výskytu listových skvrnitostí. Rombus Trio je v dávce 0,4–0,5 l/ha spolehlivě účinný proti rzi ječné. V případě rynchosporiové skvrnitosti je vhodné zvýšit dávky na 0,5–0,6 l/ha.

Réva vinná
V případě silného tlaku padlí provádíme první aplikaci již před květem, častěji až po odkvětu na začátku období největšího rizika šíření padlí. Nejvhodnější jsou preventivní aplikace. Ošetřujeme v intervalech 10–14 dní. Dávku volíme podle vhodnosti podmínek a intenzity výskytu choroby. Vyšší dávku je nutné použít při vysokém infekčním tlaku a při kurativním použití za současného zkrácení postřikového intervalu na 7 dní. Rombus Trio lze kombinovat s přípravky Cuproxat SC a Champion WP. Nelze míchat s přípravky obsahujícími účinnou látku mancozeb. Použít maximálně 2× v průběhu vegetace. Rombus Trio je neškodný pro dravé roztoče, je zařazen v IP. Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany včel.

Doporučené kombinace
Réva vinná: 0,3–0,4 l Rombus Trio
+ 0,9–1,8 kg Melody combi 65,3 WG
+ 1,5–3 kg Profiler
+ 2 kg Folpan 80 WG
+ 5 l Cuproxat SC

Registrace v České republice


Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte příslušné varovné věty a symboly.