F&N Agro esk republika s.r.o., Na Maninch 7, 170 00 Praha 7, tel.: 02/83 87 17 01, fax: 02/83 87 01 03
Menu

Herbicidy

Agility
Aurora 40 WG
Battle Delta
Biplay SX
Biplay + Starane
Bolton Tx
Border
Cetus
Circuit Sync TEC
Command 36 CS
Dicopur M 750
Envision
Express 50 SX
Fenova Super
Fragma Delta
Gajus
Glean 75 PX
Gramin
Lentipur 500 FW
Quantum
Refine 50 SX
Safari 50 WG
Venzar 500 SC

Fungicidy

Azaka
Criterium
Cuproxat SC
Penncozeb 75 DG
Rombus Trio
Vendetta

Insekticidy

Avaunt 15 EC
Coragen 20 SC
Ecail Ultra
Explicit Plus
Fury 10 EW
Nexide

Moluskocidy

Sluxx HP

Regulátory

Cuadro NT
Flordex
Spodnam DC

Adjuvanty

Trend 90

Hnojiva

Rapsims

Penncozeb 75 DG Etiketa Bezpečnostní list

Osvědčená klasika v nové formě a kvalitě k ochraně jabloní a brambor

• Moderní formulace pro dokonalou pokryvnost
• Spolehlivá účinnost
• Dlouhé preventivní působení
• Výhodný partner pro systémové fungicidy
• Základní prvek antirezistentní strategie
• Příznivá ekonomika ošetření

Penncozeb 75 DG je kontaktní fungicidní přípravek určený na ochranu proti houbovým chorobám brambor a jabloní.

účinná látka
750 g/kg mancozeb

Formulace
WG, ve vodě dispergovatelné granule

Balení
1 kg, 10 kg

Působení přípravku
Penncozeb 75 WG je fungicid účinkující na více funkcí metabolismu patogena.
Účinná látka mancozeb je širokospektrální fungicidní látkou inhibující zejména dýchací procesy houbových patogenů.
Působí proti celé řadě houbových chorob (plísně, rzi, vločkovitosti, skvrnitosti)
v mnoha zemědělských, ovocných a okrasných rostlinách a révě vinné.

Doporučení pro aplikaci
V bramborách se používá v dávce 2 kg/ha. Vzhledem ke kontaktnímu účinku je nutná kvalitní rovnoměrnná aplikace. Použití přípravku Penncozeb 75 DG je vhodné jako preventivní ošetření při vyhlášení signalizace a dále jako přerušovače mezi ošetřeními systémovými fungicidy v postřikovém sledu.
Popřípadě lze využít jeho partnerské kompatibility pro zvýšení efektu ošetření kombinací kontaktního a systémového účinku.

V jabloních při ošetřování proti strupovitosti jabloní platí obdobné zásady a možnosti jako u brambor. V dávce 2 kg/ha na jednu aplikaci je vhodné začít s preventivním ošetřením od stádií myšího ouška. Přípravek Penncozeb 75 DG je možné využít i ve fungicidních postřikových sledech v jabloních jako antirezistentní faktor - přerušovač mezi ošetřeními systémovými přípravky či strobilurinovými preparáty. Je také výborným kombinačním partnerem pro fungicidy proti padlí i pro insekticidy a akaricidy.

Kombinace
Přípravek je mísitelný s přípravky s účinnými látkami ze skupiny triazolů, s metalaxylem, benalaxylem, cymoxanilem (Sacron WG), aj. včetně měďnatých přípravků.

Při přípravě tank-mixů nikdy nemíchejte koncentráty, vždy kontrolujte mísitelnost na menším vzorku při správném ředění a ověřujte reakci rostlin na aplikaci tank-mixu.

Registrace v České republice


Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte příslušné varovné věty a symboly.