F&N Agro esk republika s.r.o., Na Maninch 7, 170 00 Praha 7, tel.: 02/83 87 17 01, fax: 02/83 87 01 03
Menu

Herbicidy

Agility
Aurora 40 WG
Battle Delta
Biplay SX
Biplay + Starane
Bolton Tx
Border
Cetus
Circuit Sync TEC
Command 36 CS
Dicopur M 750
Envision
Express 50 SX
Fenova Super
Gajus
Glean 75 PX
Gramin
Lentipur 500 FW
Quantum
Refine 50 SX
Safari 50 WG
Tripali
Venzar 500 SC

Fungicidy

Arsenal
Azaka
Criterium
Cuproxat SC
Penncozeb 75 DG
Rombus Power
Vendetta

Insekticidy

Avaunt 15 EC
Benevia
Coragen 20 SC
Ecail Ultra
Explicit Plus
Fury 10 EW
Nexide

Moluskocidy

Sluxx HP

Regulátory

Cuadro NT
Flordex
Spodnam DC

Adjuvanty

Trend 90

Hnojiva

Rapsims

Penncozeb 75 DG Etiketa Bezpečnostní list

Fungicid k ochraně jabloně proti strupovitosti a bramboru proti plísni bramborové.

• Moderní formulace pro dokonalou pokryvnost
• Dlouhé preventivní působení
• Výhodný partner pro systémové fungicidy
• Základní prvek antirezistentní strategie
• Příznivá ekonomika ošetření

Účinná látka
mancozeb 750 g/kg

Formulace
ve vodě dispergovatelné granule (WG)

Balení
10 kg

Působení přípravku
Penncozeb 75 DG obsahuje širokospektrální kontaktní účinnou látku mancozeb. Působí výlučně preventivně, na listech ošetřených rostlin vytváří film, který brání klíčení spor houbových patogenů. Hubí řadu chorob v mnoha zemědělských plodinách. Je výhodným kombinačním partnerem pro jiné fungicidní účinné látky, zejména se systémovým účinkem.

Doporučení pro aplikaci
Jabloň
Aplikace proti strupovitosti jabloně se provádí preventivně na základě signalizace, obvykle v intervalu 7–14 dní, v závislosti na síle infekčního tlaku. Předpokladem dosažení požadované účinnosti je především dostatečné a rovnoměrné pokrytí listů a plodů jabloně. Doporučené množství vody je 200–1000 l/ha v závislosti na objemu listové plochy a použité aplikační technice. Přípravek je účinný již od nižších teplot. Penncozeb 75 DG lze použít v rámci antirezistentní strategie k přerušení sledu ošetření systémovými nebo strobilurinovými fungicidy ohroženými rezistencí. Je také vhodným kombinačním partnerem pro fungicidy proti padlí i pro insekticidy a akaricidy.
Během roku jsou povoleny max. 4 aplikace.

Brambor
Aplikace proti plísni bramborové se provádí preventivně na základě signalizace, obvykle v intervalu 7–14 dní, v závislosti na síle infekčního tlaku. Přípravek má vedlejší účinnost proti hnědé skvrnitosti listů bramboru (Alternaria solani). Předpokladem dosažení požadované účinnosti je především dostatečné a rovnoměrné pokrytí listové plochy bramboru. Doporučené množství vody je 200–600 l/ha v závislosti na objemu listové plochy a použité aplikační technice. Je možné ho použít kdykoliv během vegetace, není však vhodný pro závěrečná ošetření. Penncozeb 75 DG lze použít v kombinaci se systémovými fungicidy a insekticidy.
Během vegetace je povoleno max. 8 aplikací.

Registrace v České republice


Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte příslušné varovné věty a symboly.