F&N Agro esk republika s.r.o., Na Maninch 7, 170 00 Praha 7, tel.: 02/83 87 17 01, fax: 02/83 87 01 03
Menu

Herbicidy

Agility
Aurora 40 WG
Battle Delta
Biplay SX
Biplay + Starane
Bolton Tx
Border
Cetus
Circuit Sync TEC
Command 36 CS
Dicopur M 750
Envision
Express 50 SX
Fenova Super
Gajus
Glean 75 PX
Gramin
Lentipur 500 FW
Quantum
Refine 50 SX
Safari 50 WG
Tripali
Venzar 500 SC

Fungicidy

Arsenal
Azaka
Criterium
Cuproxat SC
Penncozeb 75 DG
Rombus Power
Vendetta

Insekticidy

Avaunt 15 EC
Benevia
Coragen 20 SC
Ecail Ultra
Explicit Plus
Fury 10 EW
Nexide

Moluskocidy

Sluxx HP

Regulátory

Cuadro NT
Flordex
Spodnam DC

Adjuvanty

Trend 90

Hnojiva

Rapsims

Glean 75 PX Etiketa Bezpečnostní list

Herbicid k hubení jednoletých dvouděložných a jednoděložných plevelů v obilninách a v semenných porostech trav.

• Komplexní podzimní ošetření obilnin za bezkonkurenční cenu
• Specialista na výdrol řepky olejky
• Hubení chundelky metlice (kromě rezistentních populací)
• Spolehlivý účinek i za nižších podzimních teplot
• Výhodný a oblíbený tank-mix partner

Účinná látka
chlorsulfuron 750 g/kg

Formulace
ve vodě dispergovatelné granule (WG)

Balení
100 g

Působení přípravku
Glean 75 PX je selektivní herbicid ze skupiny sulfonylmočovin. Účinná látka je přijímána listy, lodyhami i kořeny plevelů a systémově rozváděna v rostlinách.
Glean 75 PX je určen zejména k ošetření ozimých obilnin na podzim v sólo aplikacích proti dvouděložným plevelům a chundelce metlici nebo jako tank-mix partner, který posiluje účinnost dalších herbicidů zejména proti heřmánkovitým a brukvovitým plevelům včetně výdrolu řepky.

Doporučení pro aplikaci
Ozimé obilniny (pšenice, ječmen, žito, tritikale) bez podsevu
Podzimní aplikace

Aplikace se provádí preemergentně, tj. před vzejitím, v dávce max. 25 g/ha, nebo častěji postemergentně od 1. listu obilniny na vzešlé plevele v dávce max. 25 g/ha. Postemergentní ošetření je nejúčinnější, když jsou plevele ve stadiu děložních až 2 pravých listů, svízel do 3 přeslenů, chundelka od 1 do 3 listů. Preemergentní aplikace není povolena v ječmeni. Přípravek lze použít i na jaře k ochraně ozimých a jarních obilnin.
Množství vody: 100–300 l/ha, max. 1 aplikace v plodině.

Doporučené kombinace, podzimní aplikace (dávka/ha)
Spektrum účinnosti vždy v závislosti na použitém tank-mixu.
7–15 g Glean 75 PX + 1,5 l Agility
+ 40–50 g Aurora 40 WG
+ 0,35–0,5 l Battle Delta
+ 1,5–3 l Lentipur 500 FW
+ další herbicidy v rámci jejich registrovaného použití, např.: BeFlex, Bizon, Corello, Cougar Forte, Defi Evo, Delfin, Chocker, Sempra, Stomp 400 SC, Sumimax, Tolurex 50 SC, Toluron, Trinity, a další

Náhradní a následné plodiny
Omezení pěstování následných plodin, zejména řepky a cukrovky, platí především pro vyšší dávky přípravku Glean 75 PX 20–25 g/ha. V případě zaorání obilniny ošetřené herbicidem Glean 75 PX může jako náhradní plodina přijít na jaře pšenice, ječmen nebo oves po předchozí hluboké orbě.

Registrace v České republice


Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte příslušné varovné věty a symboly.