F&N Agro esk republika s.r.o., Na Maninch 7, 170 00 Praha 7, tel.: 02/83 87 17 01, fax: 02/83 87 01 03
Menu

Herbicidy

Agility
Aurora 40 WG
Battle Delta
Biplay SX
Biplay + Starane
Bolton Tx
Border
Cetus
Circuit Sync TEC
Command 36 CS
Dicopur M 750
Envision
Express 50 SX
Fenova Super
Gajus
Glean 75 PX
Gramin
Lentipur 500 FW
Quantum
Refine 50 SX
Safari 50 WG
Tripali
Venzar 500 SC

Fungicidy

Arsenal
Azaka
Criterium
Cuproxat SC
Penncozeb 75 DG
Rombus Power
Vendetta

Insekticidy

Avaunt 15 EC
Benevia
Coragen 20 SC
Ecail Ultra
Explicit Plus
Fury 10 EW
Nexide

Moluskocidy

Sluxx HP

Regulátory

Cuadro NT
Flordex
Spodnam DC

Adjuvanty

Trend 90

Hnojiva

Rapsims

Glean 75 PX Etiketa Bezpečnostní list

Tradiční herbicid pro podzimní ošetření ozimých obilnin

• Komplexní podzimní ošetření obilnin za bezkonkurenční cenu
• Široké spektrum účinku proti dvouděložným plevelům
• Hubí chundelku metlici (s výjimkou rezistentních populací)
• Specialista na výdrol řepky v obilninách
• Řeší kakosty, úhorník, chrpu a další obtížné plevele
• Působí i při nižších podzimních teplotách
• Výhodný a oblíbený tank-mix partner

Glean 75 PX je selektivní herbicid k hubení dvouděložných plevelů a chundelky metlice v ozimých a jarních obilninách a v semenných porostech trav.

Účinná látka
750 g/kg chlorsulfuron

Formulace
WG, ve vodě dispergovatelné granule

Balení
100 g

Působení přípravku
Glean 75 PX je selektivní herbicid ze skupiny sulfonylmočovin. Účinná látka je přijímána listy, lodyhami i kořeny plevelů a systémově rozváděna v rostlinách.
Glean 75 PX je určen zejména k ošetření ozimých obilnin na podzim v sólo aplikacích proti dvouděložným plevelům a chundelce metlici nebo jako tank-mix partner, který posiluje účinnost všech ostatních herbicidů zejména proti brukvovitým a heřmánkovitým plevelům.

Inovativní formulace PX („paste-extruded granules“) obsahuje granule stejné velikosti, které se ve vodě rychleji a rovnoměrněji rozpouští. Rovněž dávkování přípravku je díky této formulaci snažší.

Doporučení pro aplikaci
Ozimé obilniny (pšenice, ječmen, žito,
tritikale) bez podsevu
Podzimní aplikace

Aplikace se provádí preemergentně (před vzejitím, BBCH 00) v dávce max. 25 g/ha,
nebo postemergentně (BBCH 11–30) na vzešlé plevele od 1. listu obilniny, v dávce max. 25 g/ha. Postemergentní ošetření je nejúčinnější, když jsou plevele ve stadiu děložních až 2 pravých listů (BBCH 10–12), svízel do 3 přeslenů, chundelka od 1–3 listů (BBCH 11–13). Preemergentní aplikace není povolena v ječmeni.

Jarní aplikace
Aplikace se provádí postemergentně (BBCH 11–30) na vzešlé plevele od 1. listu obilniny, v dávce max. 20 g/ha, ve vhodných tank–mix kombinacích s registrovanými herbicidy (např. Aurora 40 WG, fluroxypyr, MCPA).
Jarní obilniny (pšenice, ječmen, oves setý) bez podsevu:
Aplikace se provádí postemergentně (BBCH 11–30) na vzešlé plevele od 1. listu obilniny, v dávce max. 7 g/ha, ve vhodných tank–mix kombinacích s registrovanými herbicidy (např. Aurora 40 WG, fluroxypyr, MCPA).

Semenné porosty trav
Glean 75 PX lze použít k hubení dvouděložných plevelů v porostech kostřavy červené, srhy laločnaté, trojštětu žlutavého a ovsíku vyvýšeného pěstovaných na semeno. Aplikace se provádí při výšce porostu trav 10–15 cm, na podzim i na jaře v dávce 10–20 g/ha.

Obilniny, semenné porosty trav
Množství vody: 100–400 l/ha
Maximální počet aplikací v plodině: 1×

Doporučené kombinace
Obilniny ozimé, podzimní aplikace
7 až 15 g pro tvorbu směsí tank-mix, např.:
+ Agility (1,5 l)
+ Aurora 40 WG (40 g)
+ Battle Delta (0,35–0,5 l)

+ Bizon (1 l)
+ Cougar Forte (0,5 l)
+ Chocker (0,5 l)
+ Maraton (3–4 l)
+ Legato Plus (1,25 l)
+ Corello (125 g) + smáčedlo Šaman
+ Sumimax (60 g)
+ Trinity (2 l)
+ Stomp 400 SC (2,5–4 l)
+ Activus 400 SC (2,5–4 l)
+ Pendigan 330 EC (3–4 l)
+ Defi Evo (4 l)
+ Beflex (0,3 l)
+ Delfin (0,25 l)
+ Sempra 500 SC (0,25 l)
+ Saper 500 SC (0,25–0,3 l)

+ přípravky s účinnou látkou chlorotoluron, např.: Lentipur 500 FW, Tolurex 50 SC, Toluron (1,5–3 l)

Obilniny jarní
7 g pro tvorbu směsí tank–mix, např.:
+ Aurora 40 WG (40 g)
+ Mustang Forte (0,75–1 l)

+ přípravky s učinnou látkou MCPA, např.
Dicopur M 750 (0,75–1 l) nebo fluroxypyr, např. Starane Forte (0,25–0,35 l) a další přípravky.

Náhradní a následné plodiny
Omezení pěstování následných plodin, zejména řepky a cukrovky, platí především pro vyšší dávky přípravku Glean 75 PX 20–25 g/ha. V případě zaorání obilniny ošetřené herbicidem Glean 75 PX může jako náhradní plodina přijít na jaře pšenice, ječmen nebo oves po předchozí hluboké orbě.

Spektrum účinnosti

Registrace v České republice


Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte příslušné varovné věty a symboly.