F&N Agro esk republika s.r.o., Na Maninch 7, 170 00 Praha 7, tel.: 02/83 87 17 01, fax: 02/83 87 01 03
Menu

Herbicidy

Agility
Aurora 40 WG
Battle Delta
Biplay SX
Biplay + Starane
Bolton Tx
Border
Cetus
Circuit Sync TEC
Command 36 CS
Dicopur M 750
Envision
Express 50 SX
Fenova Super
Gajus
Glean 75 PX
Gramin
Lentipur 500 FW
Quantum
Refine 50 SX
Safari 50 WG
Tripali
Venzar 500 SC

Fungicidy

Arsenal
Azaka
Criterium
Cuproxat SC
Penncozeb 75 DG
Rombus Power
Vendetta

Insekticidy

Avaunt 15 EC
Benevia
Coragen 20 SC
Ecail Ultra
Explicit Plus
Fury 10 EW
Nexide

Moluskocidy

Sluxx HP

Regulátory

Cuadro NT
Flordex
Spodnam DC

Adjuvanty

Trend 90

Hnojiva

Rapsims

Fury 10 EW Etiketa Bezpečnostní list

Spolehlivý ochránce řepky, obilnin a dalších plodin před nebezpečnými škůdci

• Široká registrace proti škůdcům hlavních polních plodin: kohoutci, mšice, přenašeči viróz, krytonosci stonkoví, blýskáček řepkový, bejlomorka kapustová, krytonosec šešulový
• Rychlý nástup účinku
• Příznivá ekonomika ošetření

Fury 10 EW je insekticidní přípravek k ochraně rostlin proti škůdcům.

Účinná látka
100 g/l zeta-cypermethrin

Formulace
EW, emulze typu olej ve vodě

Balení
1 l

Působení přípravku
Fury 10 EW obsahuje syntetický pyrethroid zeta-cypermethrin. Ten se od cypermethrinu odlišuje zejména kvalitnějším izomerním spektrem, které umožňuje dosažení vyšší účinnosti. V porovnání s ostatními pyrethroidy má zeta-cypermethrin srovnatelnou účinnost při několikanásobně nižší koncentraci a delší dobu působení.
Přípravek hubí škůdce jako dotykový a požerový jed. Nemá systémový účinek. Vyznačuje se okamžitou účinností, tj. má tzv. knock-down efekt. Velmi dobře působí i při nízkých teplotách, podobně jako u ostatních pyrethroidů se nedoporučuje aplikace při teplotách nad 25 °C.


Doporučení pro aplikaci
Aplikace se provádí v obvyklých termínech resp. zejména na základě signalizace výskytu konkrétního škůdce. V případě blýskáčka řepkového je vždy vhodné posoudit možnost přítomnosti populací rezistentních vůči pyrethroidům. K dosažení požadované účinnosti je třeba zabezpečit dobrou pokryvnost ošetřovaných plodin použitím 200–400 l postřikové kapaliny/ha, v závislosti na hustotě porostu.
Přípravek Fury 10 EW není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod.

Registrace v České republice

Rozšířené použití


Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte příslušné varovné věty a symboly.