F&N Agro esk republika s.r.o., Na Maninch 7, 170 00 Praha 7, tel.: 02/83 87 17 01, fax: 02/83 87 01 03
Menu

Herbicidy

Agility
Aurora 40 WG
Battle Delta
Biplay SX
Biplay + Starane
Bolton Tx
Border
Cetus
Circuit Sync TEC
Command 36 CS
Dicopur M 750
Envision
Express 50 SX
Fenova Super
Gajus
Glean 75 PX
Gramin
Lentipur 500 FW
Quantum
Refine 50 SX
Safari 50 WG
Tripali
Venzar 500 SC

Fungicidy

Arsenal
Azaka
Criterium
Cuproxat SC
Penncozeb 75 DG
Rombus Power
Vendetta

Insekticidy

Avaunt 15 EC
Benevia
Coragen 20 SC
Ecail Ultra
Explicit Plus
Fury 10 EW
Nexide

Moluskocidy

Sluxx HP

Regulátory

Cuadro NT
Flordex
Spodnam DC

Adjuvanty

Trend 90

Hnojiva

Rapsims

Fury 10 EW Etiketa Bezpečnostní list

Insekticid k ochraně obilnin, řepky olejky a dalších polních plodin
a révy vinné proti škůdcům.

• Rychlý a razantní nástup účinku
• Výborná účinnost na kohoutky a mšice ve všech druzích obilnin
• Registrace na přenašeče viróz obilnin
• Spolehlivé hubení škůdců řepky olejky
• Příznivá ekonomika ošetření s vysokou návratností

Účinná látka
zeta-cypermethrin 100 g/l

Formulace
emulze typu olej ve vodě (EW)

Balení
1 l

Působení přípravku
Fury 10 EW obsahuje syntetický pyrethroid zeta-cypermethrin. V porovnání s ostatními pyrethroidy má zeta-cypermethrin srovnatelnou účinnost při několikanásobně nižší koncentraci a delší dobu působení.
Přípravek hubí škůdce jako dotykový a požerový jed. Nemá systémový účinek. Vyznačuje se okamžitou účinností, tj. má tzv. knock-down efekt. Velmi dobře působí i při nízkých teplotách, podobně jako u ostatních pyrethroidů se nedoporučuje aplikace při teplotách nad 23 °C.


Doporučení pro aplikaci
Aplikace se obvykle provádí na základě signalizace výskytu konkrétního škůdce.
V případě blýskáčka řepkového je vždy vhodné posoudit možnost přítomnosti populací rezistentních vůči pyrethroidům.
Ošetření proti přenašečům viróz obilnin (křísek polní, mšice) se provádí zpravidla na podzim při zjištění prvních výskytů škůdců ve vzešlých porostech.
K dosažení požadované účinnosti je třeba zabezpečit dobrou pokryvnost ošetřovaných plodin použitím 200–400 l vody/ha.

Registrace v České republice


Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte příslušné varovné věty a symboly.