F&N Agro esk republika s.r.o., Na Maninch 7, 170 00 Praha 7, tel.: 02/83 87 17 01, fax: 02/83 87 01 03
Menu

Herbicidy

Agility
Aurora 40 WG
Battle Delta
Biplay SX
Biplay + Starane
Bolton Tx
Border
Cetus
Circuit Sync TEC
Command 36 CS
Dicopur M 750
Envision
Express 50 SX
Fenova Super
Fragma Delta
Gajus
Glean 75 PX
Gramin
Lentipur 500 FW
Quantum
Refine 50 SX
Safari 50 WG
Venzar 500 SC

Fungicidy

Azaka
Criterium
Cuproxat SC
Penncozeb 75 DG
Rombus Trio
Vendetta

Insekticidy

Avaunt 15 EC
Coragen 20 SC
Ecail Ultra
Explicit Plus
Fury 10 EW
Nexide

Moluskocidy

Sluxx HP

Regulátory

Cuadro NT
Flordex
Spodnam DC

Adjuvanty

Trend 90

Hnojiva

Rapsims

Flordex Etiketa Bezpečnostní list

Extratřída mezi regulátory ke zvýšení odolnosti obilnin proti poléhání

• Široká registrace do obilnin včetně ječmene jarního
• Aplikace podle skutečné potřeby porostu
• Zkrácení a zpevnění rostlin
• Použití i v pokročilých vývojových fázích
• Podpora tvorby výnosu a kvality zrna

Flordex je růstový regulátor ke zvýšení odolnosti obilovin proti poléhání, registrovaný do pšenice ozimé a pšenice jarní, ječmene ozimého a ječmene jarního, žita ozimého a tritikale ozimého.

Účinná látka
480 g/l ethephonl

Formulace
SL, rozpustný koncentrát

Balení
5 l

Působení přípravku
Růstový regulátor Flordex proniká rychle do rostlinných pletiv, kde podporuje syntézu etylenu. Etylen společně s dalšími hormony zkracuje stonek a stimuluje tvorbu látek, jako je lignin a celulosa, které významně zpevňují stéblo. Zároveň s tím dochází i ke zkrácení stébla, a tím k významnému zvýšení odolnosti obilniny vůči poléhání. Kromě samotného zpevnění a zkrácení stébla Flordex aktivuje i další enzymy v rostlinách obilnin, a tím podporuje tvorbu zrn. Tak jako i u jiných přípravků je optimálního účinku dosaženo aplikací za podmínek příznivých pro růst a vývoj obilnin.

Doporučení pro aplikaci
Díky rychlosti účinku se přípravek Flordex využívá zejména pro cílenou aplikaci, tj. aplikuje se v době, kdy hrozí nebezpečí polehnutí. Etylen, který vzniká přeměnou z ethephonu, okamžitě redukuje prodlužovací růst.
Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.
Dávka vody: 200–400 l/ha.
Přípravek se aplikuje na suché rostliny, déšť 4–5 hodin po aplikaci nesnižuje účinnost přípravku.

Růstová fáze plodin v době ošetření
Ječmen ozimý, ječmen jarní, tritikale ozimé: BBCH 37–45, tj. objevení posledního listu, který je dosud svinutý, klas ve stéblu je vysunut nahoru; až do stádia naduření listové pochvy.
Pšenice ozimá, pšenice jarní, žito ozimé: BBCH 32–39, tj. 2. kolénko až stadium jazýčku, jazýček posledního listu je plně vyvinut, praporcový list je plně rozvinutý.

Použití Flordexu v pšenici ozimé
Regulace porostu pšenice není jednorázová záležitost. Obvykle začíná již na podzim nebo časně na jaře, kdy je používán přípravek Stabilan (ú.l. chlormequat-chlorid) pro podporu odnožování, resp. zahuštění porostu (BBCH 21–25). Pozdější použití (BBCH 25–30) účinkuje zejména na zpevnění bází stébel, a tím omezení poléhavosti porostu.
Flordex pak má využití zejména při regulaci růstu horních internodií, která mají velký význam pro tvorbu a ukládání asimilátů, a tím i kvalitu zrna a dosažený výnos. Flordex je vhodný zejména v případě intenzivního pěstování (vysoké dávky dusíku) odrůd náchylných na poléhání. Flordex se v pšenici ozimé aplikuje ve fázi BBCH 32–39. Časnější aplikace (BBCH 32) snižuje redukci odnoží, ale méně zkracuje stébla. Aplikace v pozdější fázi (BBCH 37–39, tj. fáze praporcovitého listu) je vhodná v případě vyššího rizika polehnutí na intenzivních stanovištích.

Vlastnosti Flordexu
- Ovlivňuje vegetativní růst, ten je rovnoměrnější, dochází ke zkrácení rostlin a vyrovnání velikosti klasů.
- Po ošetření zesilují buněčná pletiva mezi kolénky, tím se snižuje nebezpečí poléhání.
- Příznivě účinkuje na tvorbu zrna usnadněním přívodu živin ze zelených listů nepolehlých rostlin do zrna a podporuje zvýšenou aktivitu enzymů.
- Na rozdíl od některých jiných morforegulačních látek nezkracuje klasové vřeténko a nesnižuje počet zrn v klase.
- Má stimulační vliv na kořenový systém,
který je rozvinutější a mohutnější, a napomáhá k lepšímu příjmu živin z půdy a zvyšuje stabilitu rostliny.

Další informace
Maximální počet aplikací: 1× za vegetační sezónu.
Nepoužívejte přípravek v jakkoli poškozených či oslabených porostech.
Pěstování následných plodin bez omezení.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem ani odparem!
Dávku přípravku a termín aplikace je vhodné optimalizovat na základě doporučení šlechtitele resp. majitele příslušné odrůdy.

Registrace v České republice


Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte příslušné varovné věty a symboly.