F&N Agro esk republika s.r.o., Na Maninch 7, 170 00 Praha 7, tel.: 02/83 87 17 01, fax: 02/83 87 01 03
Menu

Herbicidy

Agility
Aurora 40 WG
Battle Delta
Biplay SX
Biplay + Starane
Bolton Tx
Border
Circuit Sync TEC
Command 36 CS
Dicopur M 750
Express 50 SX
Fenova Super
Gajus
Gramin
Lentipur 500 FW
Quantum
Refine 50 SX
Safari 50 WG
Toutatis DamTec
Tripali
Venzar 500 SC

Fungicidy

Azaka
Cuproxat SC
Leimay
Rombus Power
Vendetta

Insekticidy

Avaunt 15 EC
Benevia
Coragen 20 SC
Exirel
Explicit Plus
Fury Power
Fury Power Duo
Nexide

Moluskocidy

Sluxx HP

Regulátory

Cuadro NT
Flordex 660
Spodnam DC

Adjuvanty

Trend 90

Hnojiva

Rapsims

Explicit Plus Etiketa Bezpečnostní list

Insekticid k ochraně kukuřice proti zavíječi kukuřičnému a bázlivci
kukuřičnému a dalších plodin proti housenkám motýlů a křísům.

• Kontaktní a požerové působení, rychlý nástup účinku
• Vynikající účinnost na larvy zavíječe kukuřičného
• Spolehlivé hubení dospělců bázlivce kukuřičného
• Účinnost i za vyšších teplot
• Bez omezení v OP II. stupně zdrojů vod

Účinná látka:
indoxacarb 300 g/kg

Formulace
ve vodě dispergovatelné granule (WG)

Balení
500 g

Působení přípravku
Explicit Plus je kontaktní a požerový insekticid na bázi účinné látky indoxacarb, která má velmi dobrou, rychlou a dlouhodobou účinnost proti housenkám motýlů a některým dalším skupinám hmyzu. Indoxacarb je vysoce lipofilní, a proto je dobře vázán vrstvou kutikuly na povrchu rostlin a působí tzv. translaminárně. Z ošetřeného povrchu se neodpařuje ani za vyšších teplot. Další výhodou je vysoká odolnost proti smyvu deštěm již 30 minut od aplikace přípravku. Indoxacarb blokuje přenos sodíkových iontů do nervových buněk a tím okamžitě paralyzuje nervovou soustavu škůdce. Nejpozději do 4 hodin od aplikace ustává žír a během 1–2 následujících dnů dochází k uhynutí škůdce. Indoxacarb působí rovněž ovicidně a hubí všechna larvální stadia citlivých druhů hmyzu.

Doporučení pro aplikaci
Kukuřice, kukuřice cukrová

Zavíječ kukuřičný
Aplikace se provádí podle signalizace na začátku líhnutí housenek.

Bázlivec kukuřičný
Aplikace se provádí podle signalizace v době hromadného výskytu dospělců.
V kukuřici jsou povoleny max. 2 aplikace v intervalu 20 dní.
Doporučené množství vody: 300–500 l/ha.

Okurka, paprika, rajče ve sklenících
Aplikace proti housenkám motýlů se provádí při prvním výskytu škůdce. Dávkování přípravku a množství vody se volí v závislosti na výšce ošetřovaných rostlin:
do 50 cm–85 g/ha, 600 l vody/ha
50–125 cm–150 g/ha, 900 l vody/ha
nad 125 cm–170 g/ha, 1 200 l vody/ha

Povoleny jsou max. 3 ošetření do celkové dávky 500 g/ha v intervalu 7–14 dní.

Aplikace proti makadlovce se provádí od začátku výskytu housenek, max. 2× v intervalu 8–10 dní, množství vody 200–1 000 l/ha v závislosti na výšce a hustotě ošetřovaných rostlin.

Registrace v České republice


Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte příslušné varovné věty a symboly.