F&N Agro esk republika s.r.o., Na Maninch 7, 170 00 Praha 7, tel.: 02/83 87 17 01, fax: 02/83 87 01 03
Menu

Herbicidy

Agility
Aurora 40 WG
Battle Delta
Biplay SX
Biplay + Starane
Bolton Tx
Border
Cetus
Circuit Sync TEC
Command 36 CS
Dicopur M 750
Envision
Express 50 SX
Fenova Super
Gajus
Glean 75 PX
Gramin
Lentipur 500 FW
Quantum
Refine 50 SX
Safari 50 WG
Tripali
Venzar 500 SC

Fungicidy

Arsenal
Azaka
Criterium
Cuproxat SC
Penncozeb 75 DG
Rombus Power
Vendetta

Insekticidy

Avaunt 15 EC
Benevia
Coragen 20 SC
Ecail Ultra
Explicit Plus
Fury 10 EW
Nexide

Moluskocidy

Sluxx HP

Regulátory

Cuadro NT
Flordex
Spodnam DC

Adjuvanty

Trend 90

Hnojiva

Rapsims

Explicit Plus Etiketa Bezpečnostní list

Širokospektrální insekticid proti škůdcům kukuřice

• Vynikající účinnost na housenky motýlů
• Unikátní způsob účinku
• Rychlá penetrace do kutikuly
• Bezpečný pro necílové organismy
• Nízká dávka na hektar
• Aplikace bez teplotních omezení

Explicit Plus je insekticidní přípravek k ochraně kukuřice proti zavíječi a bázlivci.

Účinná látka:
300 g/kg indoxacarb

Formulace
WG, ve vodě dispergovatelné granule

Balení
500 g

Působení přípravku
Explicit Plus je kontaktní a požerový insekticid na bázi účinné látky indoxakarb, která má rychlou, vysokou a dlouhodobou účinnost proti housenkám motýlů. Jedinečnou vlastností tohoto insekticidu je jeho účinnost za vyšších teplot, kdy se jeho účinnost ještě prodlužuje. Další výhodou je jeho odolnost proti smyvu deštěm, která je 30 minut od aplikace přípravku.
Indoxakarb blokuje přenos sodíkových iontů do nervových buněk a tím okamžitě paralyzuje nervovou soustavu. Nejpozději do 4 hodin od aplikace ustává žír a během 1–2 dnů dochází k usmrcení škodlivého organismu. Působí rovněž ovicidně a hubí všechna larvální stádia citlivých druhů hmyzu.
Výhodou účinné látky indoxakarb je její lipofilní vlastnost, díky které je dobře absorbována voskovou vrstvou kutikul a působí tzv. translaminárně. Z ošetřeného povrchu se neodpařuje ani za vyšších teplot.

Doporučení pro aplikaci
Kukuřice, kukuřice cukrová

Zavíječ kukuřičný
Aplikace se provádí podle signalizace na začátku líhnutí housenek.
Bázlivec kukuřičný
Aplikace se provádí podle signalizace v době hromadného výskytu dospělců.
V kukuřici jsou povoleny max. 2 aplikace v intervalu 20 dní.
Doporučené množství vody: 300–500 l/ha.

Okurka, paprika, rajče ve sklenících
Aplikace proti housenkám motýlů se provádí při prvním výskytu škůdce. Dávkování přípravku a množství vody se volí v závislosti na výšce ošetřovaných rostlin:
do 50 cm–85 g/ha, 600 l vody/ha
50–125 cm–150 g/ha, 900 l vody/ha
nad 125 cm–170 g/ha, 1 200 l vody/ha
Povoleny jsou max. 3 ošetření do celkové dávky 500 g/ha v intervalu 7–14 dní.
Aplikace proti makadlovce se provádí od začátku výskytu housenek, max. 2× v intervalu 8–10 dní, množství vody 200–1 000 l/ha v závislosti na výšce a hustotě ošetřovaných rostlin.

Registrace v České republice


Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte příslušné varovné věty a symboly.