F&N Agro esk republika s.r.o., Na Maninch 7, 170 00 Praha 7, tel.: 02/83 87 17 01, fax: 02/83 87 01 03
Menu

Herbicidy

Agility
Aurora 40 WG
Battle Delta
Biplay SX
Biplay + Starane
Bolton Tx
Border
Cetus
Circuit Sync TEC
Command 36 CS
Dicopur M 750
Envision
Express 50 SX
Fenova Super
Gajus
Glean 75 PX
Gramin
Lentipur 500 FW
Quantum
Refine 50 SX
Safari 50 WG
Tripali
Venzar 500 SC

Fungicidy

Arsenal
Azaka
Criterium
Cuproxat SC
Penncozeb 75 DG
Rombus Power
Vendetta

Insekticidy

Avaunt 15 EC
Benevia
Coragen 20 SC
Ecail Ultra
Explicit Plus
Fury 10 EW
Nexide

Moluskocidy

Sluxx HP

Regulátory

Cuadro NT
Flordex
Spodnam DC

Adjuvanty

Trend 90

Hnojiva

Rapsims

Ecail Ultra Etiketa Bezpečnostní list

Insekticid k ochraně řepky olejky a dalších polních plodin proti škůdcům.

• Účinné a bezpečné řešení šešulových škůdců v řepce olejce
• Hubení blýskáčků rezistentních vůči pyrethroidům
• Spolehlivé řešení mandelinky a mšic v bramboru
• Výborná účinnost i za vyšších teplot
• Dlouhodobá ochrana ošetřených porostů

Účinná látka:
thiacloprid 240 g/l

Formulace
olejová disperze (OD)

Balení
5 l

Působení přípravku
Ecail Ultra obsahuje účinnou látku thiacloprid ze skupiny chloronicotinylů. Působí jako kontaktní a požerový jed, má systémové vlastnosti. Způsob účinku spočívá v narušení přenosu impulsů uvnitř nervového systému hmyzu, které vede k jeho celkové dysfunkci a následně k usmrcení cílového organismu.

Doporučení pro aplikaci

Řepka olejka, hořčice
Krytonosec řepkový a čtyřzubý
Aplikace se provádí při prvním výskytu dospělců v porostu, resp. podle kritických hodnot výskytu škůdce a vývoje počasí, tj. zpravidla koncem března až v první polovině dubna.
Doporučená kombinace proti stonkovým krytonoscům:
Ecail Ultra 0,25–0,3 l/ha + Nexide 0,08 l/ha zaručí razantní a dlouhodobou účinnost.
Blýskáček řepkový
Aplikace se provádí na základě signalizace náletu brouků, obvykle od začátku prodlužovacího růstu až do fáze žlutého poupěte.
Krytonosec šešulový, bejlomorka kapustová
Aplikace se provádí podle kritických hodnot výskytu škůdců, zpravidla od fáze žlutého poupěte do konce plného květu.

Brambor
Mandelinka bramborová
Aplikace se provádí podle kritických hodnot výskytu škůdce v době maxima líhnutí larev, nejlépe při převažujícím výskytu larválních stadií L1–L3.
Mšice jako přenašeči viróz
Aplikace se provádí na základě signalizace, a to od fáze 50% zapojení řádků do fáze, kdy 10 % hlíz v první fruktifikaci dosáhlo konečné velikosti (BBCH 35–71). Určeno pouze pro množitelské porosty.

Hrách setý
Aplikace proti kyjatce hrachové se provádí podle signalizace.

Kukuřice
Aplikace proti bázlivci kukuřičnému se provádí podle signalizace, nejpozději do BBCH 65 (samčí květenství v plném květu).

Slunečnice
Aplikace proti mšicím se provádí podle signalizace od fáze hvězdy až do konce kvetení (BBCH 51–67).

Mák setý
Aplikace proti bejlomorce makové se provádí na základě signalizace. Optimální termín nastává zpravidla ve fázi háčkování poupat. Ošetření je možné provádět až do začátku kvetení. Přípravek je účinný i proti krytonosci makovicovému.

Ecail Ultra působí systémově, a proto dokáže hubit i škůdce skryté uvnitř rostlin. Výbornou účinnost si udržuje i za vysokých teplot. Z důvodu antirezistentní strategie doporučujeme použití střídat s insekticidy s odlišným mechanismem účinku. Ecail® Ultra je mimořádně tolerantní vůči včelám.

Registrace v České republice


Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte příslušné varovné věty a symboly.