F&N Agro esk republika s.r.o., Na Maninch 7, 170 00 Praha 7, tel.: 02/83 87 17 01, fax: 02/83 87 01 03
Menu

Herbicidy

Agility
Aurora 40 WG
Battle Delta
Biplay SX
Biplay + Starane
Bolton Tx
Border
Cetus
Circuit Sync TEC
Command 36 CS
Dicopur M 750
Envision
Express 50 SX
Fenova Super
Fragma Delta
Gajus
Glean 75 PX
Gramin
Lentipur 500 FW
Quantum
Refine 50 SX
Safari 50 WG
Venzar 500 SC

Fungicidy

Azaka
Criterium
Cuproxat SC
Penncozeb 75 DG
Rombus Trio
Vendetta

Insekticidy

Avaunt 15 EC
Coragen 20 SC
Ecail Ultra
Explicit Plus
Fury 10 EW
Nexide

Moluskocidy

Sluxx HP

Regulátory

Cuadro NT
Flordex
Spodnam DC

Adjuvanty

Trend 90

Hnojiva

Rapsims

Ecail Ultra Etiketa Bezpečnostní list

Moderní řešení významných škůdců řepky, máku, bramboru a dalších plodin

• Systémové působení
• Výborná účinnost
• Dlouhodobá ochrana
• Účinek i za vyšších teplot
• Mimořádná tolerance vůči včelám
• Moderní formulace

Ecail Ultra je insekticidní přípravek ve formě olejové disperze proti škůdcům bramboru, hořčice, hrachu setého a řepky olejky.

Účinná látka:
240 g/l thiacloprid

Formulace
OD, olejová disperze

Balení
5 l

Působení přípravku
Ecail Ultra je formulace insekticidního přípravku obsahující účinnou látku thiacloprid ze skupiny chloronicotinylů. Působí jako kontaktní a požerový jed, má systémové vlastnosti a způsob účinku spočívající v narušení přenosu impulsů uvnitř nervového systému hmyzu. Mechanismus účinku je obdobný jako u inhibitorů acetylcholinesterásy, avšak thiacloprid je pouze pomalu inaktivován. Jeho trvalé působení vede k celkové dysfunkci nervového systému a následně k usmrcení zasaženého cílového organizmu.

Doporučení pro aplikaci
Brambor
Mandelinka bramborová
Aplikace se provádí podle kritických hodnot výskytu škůdce v době maxima líhnutí larev, tj. obvykle při převažujícím výskytu larválních stadií L1 až L3.
Řepka olejka, hořčice
Krytonosec řepkový a čtyřzubý
Aplikaci je nutno provést při prvním výskytu dospělců v porostu, resp. podle kritických hodnot výskytu škůdce a vývoje počasí - zpravidla koncem března až v prvé polovině dubna nebo při zjištěném drobném poškození listů typickým žírem.

Blýskáček řepkový
Aplikace se provádí podle kritických hodnot výskytu škůdce, obvykle ve stadiu zelených poupat, resp. od začátku prodlužovacího růstu až do počátku květu řepky.

Krytonosec šešulový a bejlomorka kapustová
Aplikace se provádí podle kritických hodnot výskytu škůdce, od fáze žlutého poupěte (BBCH 59) do konce plného květu (BBCH 67).

Doporučené množství postřikové kapaliny:
200–600 l/ha, podle typu postřikovače a stavu porostu.
Maximální počet aplikací: max. 2 aplikace na porost řepky a hořčice během vegetace.

Hrách setý
Kyjatka hrachová
Aplikace se provádí v růstové fázi BBCH 51–77 dle signalizace.
Doporučené množství postřikové kapaliny: 200–600 l/ha, podle typu postřikovače a stavu porostu.
Maximální počet aplikací: max. 2 aplikace na porost hrachu setého během vegetace.
Přípravek nelze použít do hrachu pěstovaného pro lusky - lusková zelenina (čerstvá).

Technika aplikace
Aplikace přípravku se provádí běžnými pozemními postřikovači, které zabezpečí přesné a rovnoměrné dávkování podle návodu k použití. Aplikaci je nutno provádět tak, aby nedošlo k přímému zasažení ani k úletu postřikové kapaliny do okolních porostů.

Příprava postřikové kapaliny
Přípravek se v obalu nejprve homogenizuje (protřepáním či promícháním). Odměřené množství přípravku se poté vlije do nádrže postřikovače předem naplněné do poloviny vodou a za stálého míchání se doplní vodou na stanovený objem. Případně se použije předmíchávací zařízení, pokud je jím stroj vybaven. Připravenou postřikovou kapalinu je třeba bezodkladně spotřebovat.

Antirezistentní strategie
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu neonikotinoidu (např. thiacloprid, imidacloprid, acetamiprid, thiamethoxam), po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku.

Registrace v České republice


Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte příslušné varovné věty a symboly.