F&N Agro esk republika s.r.o., Na Maninch 7, 170 00 Praha 7, tel.: 02/83 87 17 01, fax: 02/83 87 01 03
Menu

Herbicidy

Agility
Aurora 40 WG
Battle Delta
Biplay SX
Biplay + Starane
Bolton Tx
Border
Cetus
Circuit Sync TEC
Command 36 CS
Dicopur M 750
Envision
Express 50 SX
Fenova Super
Fragma Delta
Gajus
Glean 75 PX
Gramin
Lentipur 500 FW
Quantum
Refine 50 SX
Safari 50 WG
Venzar 500 SC

Fungicidy

Azaka
Criterium
Cuproxat SC
Penncozeb 75 DG
Rombus Trio
Vendetta

Insekticidy

Avaunt 15 EC
Coragen 20 SC
Ecail Ultra
Explicit Plus
Fury 10 EW
Nexide

Moluskocidy

Sluxx HP

Regulátory

Cuadro NT
Flordex
Spodnam DC

Adjuvanty

Trend 90

Hnojiva

Rapsims

Circuit Sync TEC Etiketa Bezpečnostní list

Moderní řešení pro čistý porost řepky

• Široké spektrum účinku proti dvouděložným plevelům a plevelným travám
• Dvě účinné látky s robustní dávkou/ha
• Inovativní formulace Sync TEC
• Dlouhodobé působení
• Bezproblémovost pro následné plodiny
• Kompletní herbicidní ošetření bez nutnosti tank-mixů
• Synergický efekt účinnosti

Circuit Sync TEC je preemergentní herbicid k hubení jednoletých dvouděložných a lipnicovitých plevelů v ozimé řepce.

Účinná látka
clomazone 40 g/l,
metazachlor 300 g/l

Formulace
CS, suspenze kapsulí

Balení
5 l

Působení přípravku
Circuit Sync TEC obsahuje účinné látky clomazone (HRAC F4) a metazachlor (HRAC K3). Clomazone proniká do rostlin kořeny a u citlivých druhů inhibuje biosyntézu prekursorů chlorofylu a karotenoidů. Plevele během několika dnů žloutnou, vybělují a následně hynou. Metazachlor je přijímán především kořenovým systémem během vzcházení, po vzejití plevelných rostlin je částečně absorbován také listy. Citlivé plevele, které jsou v době ošetření již vzešlé, hubí do fáze děložních listů. Synergicky efekt dvou účinných látek umožňuje hubení širokého plevelného spektra. Předpokladem požadované účinnosti je dostatečná půdní vlhkost. Inovativní formulace Sync TEC, kdy obě účinné látky jsou obsaženy vždy v jedné kapsuli, umožňuje jejich synchronní dostupnost v místě působení, vedoucí k zajištění vysokého stupně účinku.

Spektrum účinnosti
Citlivé plevele
Svízel přítula, hluchavka nachová, hluchavka objímavá, heřmánek pravý, heřmánkovec přímořský, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, úhorník mnohodílný, rozrazily, ptačinec žabinec, pomněnka rolní, chundelka metlice, lipnice roční

Středně citlivé plevele
Mák vlčí, chrpa polní, kakosty, violky, merlík bílý, locika kompasová

Odolné plevele
Výdrol obilnin, vytrvalé plevele

Doporučení pro aplikaci
Aplikace se provádí preemergentně (BBCH 00–07), a to nejpozději do 3 dnů po zasetí. Předpokladem požadované účinnosti a selektivity je kvalitní příprava půdy bez hrud a rostlinných zbytků a dodržení správné hloubky setí. Aplikace se nedoporučuje na kamenitých, štěrkových nebo podmáčených půdách. Přípravek není vhodné aplikovat v době, kdy se očekávají intenzivní dešťové srážky. Po aplikaci přípravku nelze vyloučit přechodné zežloutnutí či vybělení rostlin, a to zejména na lehkých půdách anebo ve spojení s vydatným deštěm krátce po postřiku. Tyto projevy jsou však přechodné a nemají negativní vliv na další růst a výnos řepky.

Doporučené množství vody: 200–400 l/ha.

Následné plodiny
V rámci normálního osevního postupu není volba následných plodin omezena. Kultivace půdy dále snižuje riziko případného poškození následných plodin.

Náhradní plodiny
V případě, že dojde k předčasné zaorávce řepky olejky, lze při dodržení minimálního odstupu 6 týdnů od aplikace a zpracování půdy minimálně do hloubky 25 cm vysévat na podzim obilniny. Na jaře lze jako náhradní plodiny pěstovat obilniny, jarní řepku, hrách, bob, kukuřici, len a brambory. I v tomto případě se doporučuje zpracování půdy minimálně do hloubky 25 cm.

Registrace v České republice


Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte příslušné varovné věty a symboly.