F&N Agro esk republika s.r.o., Na Maninch 7, 170 00 Praha 7, tel.: 02/83 87 17 01, fax: 02/83 87 01 03
Menu

Herbicidy

Agility
Aurora 40 WG
Battle Delta
Biplay SX
Biplay + Starane
Bolton Tx
Border
Cetus
Circuit Sync TEC
Command 36 CS
Dicopur M 750
Envision
Express 50 SX
Fenova Super
Fragma Delta
Gajus
Glean 75 PX
Gramin
Lentipur 500 FW
Quantum
Refine 50 SX
Safari 50 WG
Venzar 500 SC

Fungicidy

Azaka
Criterium
Cuproxat SC
Penncozeb 75 DG
Rombus Trio
Vendetta

Insekticidy

Avaunt 15 EC
Coragen 20 SC
Ecail Ultra
Explicit Plus
Fury 10 EW
Nexide

Moluskocidy

Sluxx HP

Regulátory

Cuadro NT
Flordex
Spodnam DC

Adjuvanty

Trend 90

Hnojiva

Rapsims

Cetus Etiketa Bezpečnostní list

Efektivní cesta k čistým porostům brambor

• Spolehlivá kombinace dvou osvědčených účinných látek
• Inovativní formulace
• Preemergentní aplikace
• Účinnost na široké spektrum plevelů
• Dlouhodobé působení

Cetus je preemergentní herbicid k hubení širokého spektra jednoletých dvouděložných plevelů včetně svízele přítuly a některých trav v porostech brambor.

účinná látka
60 g/l clomazone
233 g/l metribuzin

Formulace
ZC, mix formulace CS a SC

Balení
5 l

Působení přípravku
Cetus je dvousložkový selektivní preemergentní herbicid, působící jako inhibitor biosyntézy karotenoidů a chlorofylu plevelných rostlin.
Plevele během několika dnů po ošetření žloutnou, vybělují a hynou.
Díky dvojímu mechanizmu účinku je zajištěno hubení širokého plevelného spektra.

Dávkování a aplikace
Brambor
Přípravek Cetus se aplikuje preemergentně po slepé proorávce v dávce 1,5 l/ha, nejpozději 3 dny před vzejitím brambor. Dobrá příprava půdy bez velkých hrud a dostatečná půdní vlhkost po aplikaci mají pozitivní vliv na herbicidní účinnost. Přípravek se aplikuje pozemně schválenými postřikovači.
Při aplikaci nesmějí být zasaženy porosty přilehlých plodin a okolí pozemku. Proto přípravek aplikujeme tak, abychom v co největší míře zabránili úletu přípravku, čehož dosáhneme aplikací za bezvětří, nižších teplot a vlhkého povrchu půdy.

Citlivé plevele
Svízel přítula, heřmánkovec přímořský, merlík bílý, lebeda rozkladitá, violka rolní, opletka obecná, rozrazil perský, zemědým lékařský, hluchavka nachová, konopice polní, výdrol řepky olejky, kokoška pastuší tobolka, ptačinec prostřední, penízek rolní, tetlucha kozí pysk, lipnice roční, psárka polní, ježatka kuří noha, pěťour.

Následné a náhradní plodiny
V rámci běžného osevního postupu při ošetření na jaře není volba následných plodin při výsevu na podzim nebo na jaře dalšího roku omezena. Následné plodiny vyséváme po zpracování půdy alespoň do 15 cm hloubky.
Náhradní plodiny po zaorávce plodiny ošetřené přípravkem Cetus mohou být vysévány po 5–6 týdnech, po provedení alespoň mělké orby na hloubku 15 cm. Mohou se vysévat či vysazovat různé plodiny, např. bob obecný, kukuřice, mrkev, ječmen jarní.

Registrace v České republice


Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte příslušné varovné věty a symboly.