F&N Agro esk republika s.r.o., Na Maninch 7, 170 00 Praha 7, tel.: 02/83 87 17 01, fax: 02/83 87 01 03
Menu

Herbicidy

Agility
Aurora 40 WG
Battle Delta
Biplay SX
Biplay + Starane
Bolton Tx
Border
Cetus
Circuit Sync TEC
Command 36 CS
Dicopur M 750
Envision
Express 50 SX
Fenova Super
Gajus
Glean 75 PX
Gramin
Lentipur 500 FW
Quantum
Refine 50 SX
Safari 50 WG
Tripali
Venzar 500 SC

Fungicidy

Arsenal
Azaka
Criterium
Cuproxat SC
Penncozeb 75 DG
Rombus Power
Vendetta

Insekticidy

Avaunt 15 EC
Benevia
Coragen 20 SC
Ecail Ultra
Explicit Plus
Fury 10 EW
Nexide

Moluskocidy

Sluxx HP

Regulátory

Cuadro NT
Flordex
Spodnam DC

Adjuvanty

Trend 90

Hnojiva

Rapsims

Cetus Etiketa Bezpečnostní list

Herbicid k hubení dvouděložných plevelů v bramboru.

• Optimální kombinace dvou osvědčených účinných látek
• Účinnost na široké spektrum plevelů
• Spolehlivé hubení svízele přítuly
• Dlouhé reziduální působení
• Preemergentní aplikace bez nutnosti tank-mixů

Účinná látka
clomazone 60 g/l
metribuzin 233 g/l

Formulace
mix formulace CS a SC (ZC)

Balení
5 l

Působení přípravku
Cetus je dvousložkový selektivní preemergentní herbicid, působící jako inhibitor biosyntézy karotenoidů a chlorofylu plevelných rostlin. Plevele během několika dnů po ošetření žloutnou, vybělují a hynou.
Moderní formulace a synergické působení dvou účinných látek umožňují hubení širokého spektra plevelů a dlouhodobé reziduální působení.

Dávkování a aplikace
Brambor
Aplikace se provádí preemergentně, po slepé proorávce, nejpozději 3 dny před vzejitím brambor. Dostatečná půdní vlhkost příznivě podporuje účinnost přípravku. Herbicidní film vzniklý po aplikaci přípravku nesmí být porušen následným zpracováním půdy anebo prudkými srážkami bezprostředně po postřiku. Přípravek se nedoporučuje používat na písčitých a velmi lehkých půdách.

Následné a náhradní plodiny
Při použití přípravku na jaře není v rámci běžného osevního postupu pěstování následných plodin na podzim nebo na jaře příštího roku omezeno. Následné plodiny je možno vysévat po zpracování půdy do hloubky min. 15 cm. Po předčasném ukončení vegetace brambor ošetřených přípravkem Cetus, lze náhradní plodiny vysévat či vysazovat po 5–6 týdnech a po provedení orby do hloubky min. 15 cm. Pěstovat lze brambor, kukuřici, ječmen jarní, bob obecný nebo mrkev.

Spektrum účinnosti
Citlivé plevele
Svízel přítula, heřmánkovec přímořský, merlík bílý, lebeda rozkladitá, violka rolní, opletka obecná, rozrazil perský, zemědým lékařský, hluchavka nachová, konopice polní, výdrol řepky olejky, kokoška pastuší tobolka, ptačinec prostřední, penízek rolní, tetlucha kozí pysk, ježatka kuří noha, lipnice roční, psárka polní, pěťour maloúborný

Upozornění: Použití se nedoporučuje u brambor pěstovaných pod fólií.

Registrace v České republice


Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte příslušné varovné věty a symboly.