F&N Agro esk republika s.r.o., Na Maninch 7, 170 00 Praha 7, tel.: 02/83 87 17 01, fax: 02/83 87 01 03
Menu

Herbicidy

Agility
Aurora 40 WG
Battle Delta
Biplay SX
Biplay + Starane
Bolton Tx
Border
Circuit Sync TEC
Command 36 CS
Dicopur M 750
Express 50 SX
Fenova Super
Gajus
Gramin
Lentipur 500 FW
Quantum
Refine 50 SX
Safari 50 WG
Toutatis DamTec
Tripali
Venzar 500 SC

Fungicidy

Azaka
Cuproxat SC
Leimay
Rombus Power
Vendetta

Insekticidy

Avaunt 15 EC
Benevia
Coragen 20 SC
Exirel
Explicit Plus
Fury Power
Fury Power Duo
Nexide

Moluskocidy

Sluxx HP

Regulátory

Cuadro NT
Flordex 660
Spodnam DC

Adjuvanty

Trend 90

Hnojiva

Rapsims

Avaunt 15 EC Etiketa Bezpečnostní list

Insekticid k ochraně řepky olejky proti blýskáčku řepkovému a dřepčíkovi olejkovému

Ukončení registrace. Možnost prodeje, nákupu a aplikace do 19.9.2022!
• Unikátní systém účinku
• Rychlá účinnost s dlouhým reziduálním efektem
• Hubení populací blýskáčka rezistentních k pyrethroidům
• Optimální do postřikových sledů ochrany řepky proti škůdcům
• Šetrný k necílovému hmyzu

Účinná látka:
indoxacarb 150 g/l

Formulace
emulgovatelný koncentrát (EC)

Balení
0,85 l

Působení přípravku
Avaunt 15 EC obsahuje indoxacarb ze skupiny účinných látek oxadiazinů. Na škůdce působí kontaktně a požerově. Ošetření má za následek velice rychlé zastavení žíru brouků již 2–4 hod. po aplikaci a následný úhyn obvykle během 1–2 dní. Reziduální působení přípravku trvá až 8 dní. Účinnost přípravku není závislá na teplotě a nesnižuje se působením UV složky slunečního záření.
Ošetření se nedoporučuje provádět při teplotách nad 25 °C, kdy termika může bránit rovnoměrnému rozptýlení postřikové kapaliny. Po zaschnutí postřikové kapaliny a následných srážkách není třeba ošetření opakovat (obvykle 2 hodiny po aplikaci). Během vegetace je v řepce olejce povolena max. 1 aplikace.

Doporučení pro aplikaci
Blýskáček řepkový
Aplikace se provádí podle signalizace ve fázi zeleného až žlutého poupěte (BBCH 51–59). Je třeba zajistit dokonalé pokrytí celého profilu porostu použitím dostatečného množství postřikové kapaliny. Neaplikujte v době letové aktivity včel. Doposud nebyla zaznamenána snížená citlivost nebo rezistence blýskáčka řepkového k této účinné látce ani křížová rezistence se zástupci ostatních skupin účinných látek včetně pyrethroidů. Avaunt 15 EC je proto řešením pro oblasti s výskytem rezistentních populací blýskáčka řepkového a vhodnou součástí antirezistentní strategie.
Blýskáček plus stonkoví krytonosci

V případech, kdy se v době aplikace proti blýskáčku řepkovému v porostu vyskytují také dospělci stonkových krytonosců (krytonosec čtyřzubý, krytonosec řepkový), je vhodné použít tank-mix insekticidů Avaunt 15 EC 0,17 l/ha + Nexide 0,08 l/ha. Tato kombinace velmi dobře hubí všechny uvedené škůdce v době před začátkem kvetení řepky.
Dřepčík olejkový
Aplikace se provádi na základě monitoringu, na podzim, v době hromadného náletu brouků na vzešlé porosty řepky, až do začátku kladení vajíček. Avaunt 15 EC lze použít sólo anebo nejlépe v tank-mixu: Avaunt 15 EC 0,15 l/ha + Nexide 0,06–0,08 l/ha. Tato kombinace přináší výhodu dvou účinných látek s odlišným mechanismem účinku. Reziduální působení přípravku Avaunt 15 EC a rychlý knock-down efekt přípravku Nexide. Zároveň tak dochází ke snížení rizika rozvoje rezistence. Tank-mix Avaunt 15 EC + Nexide hubí také dřepčíky rodu Phyllotreta, pilatku, zápředníčka a další škůdce napadající porosty řepky během prvních týdnů po vzejití. Neaplikujte na porost navštěvovaný včelami.Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte příslušné varovné věty a symboly.