F&N Agro esk republika s.r.o., Na Maninch 7, 170 00 Praha 7, tel.: 02/83 87 17 01, fax: 02/83 87 01 03
Menu

Herbicidy

Agility
Aurora 40 WG
Battle Delta
Biplay SX
Biplay + Starane
Bolton Tx
Border
Cetus
Circuit Sync TEC
Command 36 CS
Dicopur M 750
Envision
Express 50 SX
Fenova Super
Fragma Delta
Gajus
Glean 75 PX
Gramin
Lentipur 500 FW
Quantum
Refine 50 SX
Safari 50 WG
Venzar 500 SC

Fungicidy

Azaka
Criterium
Cuproxat SC
Penncozeb 75 DG
Rombus Trio
Vendetta

Insekticidy

Avaunt 15 EC
Coragen 20 SC
Ecail Ultra
Explicit Plus
Fury 10 EW
Nexide

Moluskocidy

Sluxx HP

Regulátory

Cuadro NT
Flordex
Spodnam DC

Adjuvanty

Trend 90

Hnojiva

Rapsims

Avaunt 15 EC Etiketa Bezpečnostní list

Spolehlivé hubení blýskáčka včetně rezistentních populací

• Kontaktní a požerové působení
• Rychlá účinnost s dlouhým reziduálním efektem
• Účinek i na populace blýskáčků rezistentní k pyrethroidům
• Nehubí necílový hmyz (např. parazitoidy blýskáčka a bejlomorek)
• Vhodný pro integrovanou ochranu rostlin

Avaunt 15 EC je insekticidní přípravek k ochraně řepky ozimé proti blýskáčku řepkovému.

Účinná látka:
150 g/l indoxacarb

Formulace
EC, emulgovatelný koncentrát

Balení
0,85 l

Působení přípravku
Avaunt 15 EC je kontaktní a požerový insekticid s obsahem účinné látky indoxacarb, která patří do nové skupiny účinných látek (IRAC skupina 22A ). Doposud nebylo zaznamenáno snížení citlivosti nebo rezistence populací blýskáčka řepkového k této účinné látce. Je proto vhodnou součástí antirezistentních strategií. Přípravek je využitelný v systému integrované ochrany rostlin. Aplikace insekticidu v porostu řepky je bez teplotních omezení. Působí rovněž ovicidně a hubí všechna larvální stádia citlivých druhů hmyzu. Účinnost po aplikaci je rychlá s dlouhým reziduálním efektem. Po zaschnutí přípravku a následných srážkách není potřeba aplikaci opakovat.

Doporučení pro aplikaci
Aplikace se provádí podle signalizace ve fázi zeleného až žlutého poupěte (BBCH 51–59). Je třeba zajistit dokonalé pokrytí celého profilu porostu použitím dostatečného množství postřikové kapaliny. Doporučená dávka vody je 200–400 l vody/ha v závislosti na stavu porostu. Neošetřovat při teplotách nad 25 °C, kdy termika může bránit rovnoměrnému rozptýlení postřikové kapaliny. Povolena je max. 1 aplikace.
Podle principů správné zemědělské praxe nepoužívejte Avaunt 15 EC v době letové aktivity včel.

Registrace v České republice


Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte příslušné varovné věty a symboly.