F&N Agro esk republika s.r.o., Na Maninch 7, 170 00 Praha 7, tel.: 02/83 87 17 01, fax: 02/83 87 01 03
Menu

Herbicidy

Agility
Aurora 40 WG
Battle Delta
Biplay SX
Biplay + Starane
Bolton Tx
Border
Cetus
Circuit Sync TEC
Command 36 CS
Dicopur M 750
Envision
Express 50 SX
Fenova Super
Gajus
Glean 75 PX
Gramin
Lentipur 500 FW
Quantum
Refine 50 SX
Safari 50 WG
Tripali
Venzar 500 SC

Fungicidy

Arsenal
Azaka
Criterium
Cuproxat SC
Penncozeb 75 DG
Rombus Power
Vendetta

Insekticidy

Avaunt 15 EC
Benevia
Coragen 20 SC
Ecail Ultra
Explicit Plus
Fury 10 EW
Nexide

Moluskocidy

Sluxx HP

Regulátory

Cuadro NT
Flordex
Spodnam DC

Adjuvanty

Trend 90

Hnojiva

Rapsims

Arsenal Etiketa Bezpečnostní list

Fungicid k ochraně pšenice a ječmene proti houbovým chorobám.

• Mimořádně rychlý příjem a pohyb účinné látky rostlinnými pletivy
• Preventivní a kurativní působení
• Široké spektrum účinnosti
• Výhodný tank-mix partner pro řadu dalších fungicidů
• Příznivé náklady na ošetření, vysoká návratnost

Účinná látka
flutriafol 125 g/l

Formulace
suspenzní koncentrát (SC)

Balení
5 l

Působení přípravku
Arsenal obsahuje účinnou látku flutriafol ze skupiny triazolů. Flutriafol má systémový účinek. Velice rychle proniká do rostlinných pletiv, ve kterých je následně akropetálně rozváděn a chrání tak i nové přírůstky listové plochy. Přípravek působí preventivně a kurativně proti širokému spektru houbových patogenů. Doba účinku je 4–6 týdnů.

Doporučení pro aplikaci
Arsenal je určen pro použití v ozimé a jarní pšenici a v ozimém a jarním ječmeni. Aplikace se provádí od začátku sloupkování až do poloviny metání, nejlépe co nejdříve na počátku napadení. Přípravek je možné použít sólo anebo v kombinaci s řadou dalších fungicidů. Během vegetace je povolena max. 1 aplikace. Doporučená dávka vody je 200–400 l/ha. Neaplikovat na vlhký porost nebo během vysokých poledních teplot. Odstup srážek od aplikace: 2 hodiny.

Choroby pat stébel
Arsenal 0,5–1 l/ha, použití v tank-mixu s přípravky proti stéblolamu (např. na bázi účinných látek prochloraz, thiophanate-methyl), k posílení účinku proti časným infekcím listových chorob. Aplikace se provádí na začátku sloupkování (BBCH 30–32).

Choroby listů a klasů
Arsenal 1 l/ha, sólo aplikace proti komplexu listových chorob a ochranu klasu v době metání.
Arsenal 0,5–0,75 l/ha + Azaka 0,5 l/ha, tank-mix proti kompletnímu spektru chorob, s rychlým nástupem účinku a dlouhou dobou ochrany proti novým infekcím.
Termín aplikace se volí v závislosti na výskytu chorob a zvoleném systému (sledu) ošetření.

Mísitelnost
Arsenal je výhodný tank-mix partner pro řadu dalších fungicidů. S ohledem na zásady antirezistentní strategie jsou doporučeny kombinace s přípravky s obsahem účinných látek z jiných chemických skupin. Vhodnými partnery jsou tzv. strobiluriny (např. Azaka), SDHI fungicidy, anebo fungicidy na bázi thiophanate-methylu.

Registrace v České republice


Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte příslušné varovné věty a symboly.